'

Особливості викладання іноземних мов у 2014/2015 н.р.

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Особливості викладання іноземних мов у 2014/2015 н.р. Булгакова Вікторія Георгіївна, методист КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», учитель-методист, відмінник освіти України


Слайд 1

Адміністрація школи не може приймати рішення про запровадження чи скасування вивчення тієї чи іншої іноземної мови одноосібно.


Слайд 2

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗМНИХ МОВ Закон України від 03.07.2012 № 5029-VI «Про засади державної мовної політики». 2. Указ Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року». 3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013 №1176 «Про затвердження галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти». 4. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392.


Слайд 3

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.08.2013 №1239 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності». 6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (набуває чинності поетапно). 7. Лист Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 № 1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року».


Слайд 4

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 8. Лист Міністерства освіти і науки України від 24.05.2013 №1/9-368 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі». 9. Лист Міністерства освіти і науки України від 01.07.2014 №1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі».


Слайд 5

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 10.Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.2012 № 1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін». 11.Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 5-11 класах: Українська мова, українська література. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2011 – 40 с. 12. Державний стандарт початкової загальної освіти 13. Національна рамка кваліфікацій


Слайд 6

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664 Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня розроблені на виконання Закону України «Про загальну середню освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».


Слайд 7

Кількість годин, відведених на обов'язкове вивчення іноземних мов у 2014/2015 навчальному році


Слайд 8

Кількість годин, відведених на обов'язкове вивчення іноземних мов у 2014/2015 навчальному році Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання Типовий навчальний план спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням іноземних мов


Слайд 9

Навчальні програми з іноземних мов для початкової школи «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 1–4 класи», Видавничий дім «Освіта», 2012 р.


Слайд 10

Навчальні програми з іноземних мов для основної школи «Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. Іноземні мови. 5–9 класи», Видавничий дім «Освіта», 2013р.; «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 5–6 класи», Видавничий дім «Освіта», 2013р.


Слайд 11

Навчальні програми з іноземних мов для основної школи «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 7–9 класи», «Перун», 2005 р.; «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна мова 5–11 класи», Видавничий дім «Освіта», 2013 р.


Слайд 12

Навчальні програми з іноземних мов для старшої школи «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 10-11 класи», Київ, 2010 р.


Слайд 13

Навчальні програми з іноземних мов для основної школи «Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. Іноземні мови. 5–9 класи», Видавничий дім «Освіта», 2013р.; «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 5–6 класи», Видавничий дім «Освіта», 2013р.


Слайд 14

Навчання першої іноземної мови в 6-му класі реалізується через підручники: Англійська мова Англійська мова. 6 клас; авт. Карпюк О.Д. (видавництво «ЛібраТерра», 2014); Англійська мова. 6 клас; авт. Несвіт А. М. (видавництво «Генеза», 2014). Німецька мова Німецька мова. 6 клас; авт. Горбач Л. В., Савченко Л. П., Сидоренко М. М. (видавництво «Грамота», 2014); Німецька мова. 6 клас; авт. Сотникова С. І., Гоголєва Г. В. (видавництво «Ранок», 2014). Французька мова Французька мова. 6 клас; авт. Клименко Ю. М. (видавництво «Генеза», 2014). Іспанська мова Іспанська мова. 6 клас; авт. Редько В. Г., Береславська В. І. (видавництво «Генеза», 2014).


Слайд 15

Навчання другої іноземної мови в 6-му класі реалізується через підручники: Англійська мова Англійська мова. 6 (2) клас; авт. Пахомова Т. Г. (видавництво «Методика», 2014). Німецька мова Німецька мова. 6 (2) клас; авт. Сотникова С. І., Білоусова Т. Ф. (видавництво «Ранок», 2014); Німецька мова 6 (2) клас; авт. Сидоренко М. М, Палій О. А. (видавництво «Ранок», 2014). Французька мова Французька мова. 6 (2) клас; авт. Клименко Ю. М. (видавництво «Методика», 2014); Французька мова. 6 (2) клас; авт. Чумак Н. П., Кривошеєва Т. В. (видавництво «Видавничий дім «Освіта», 2014).


Слайд 16

КОНТРОЛЬ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 1 ЛАНКА – ВХІДНИЙ КОНТРОЛЬ 2 ЛАНКА – ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ 3 ЛАНКА – СМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ Звертаємо увагу, що «Контроль» не є контрольною роботою і може бути комплексним та проводитись у формі тестування.


Слайд 17

Оцінювання навчальних досягнень учнів Оцінка за семестр виставляється на основі тематичного оцінювання та оцінок контролю з чотирьох видів мовленнєвої діяльності.


Слайд 18

Заповнення сторінок класного журналу Відповідно до загальних вимог до ведення класного журналу «Записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета».


Слайд 19

Поділ класу на групи Наказ Міносвіти і науки України від 20.02.02 р. № 128. При поглибленому вивченні іноземної мови з 1-го класу клас ділиться на групи з 8-10 учнів у кожній (не більше 3 груп); при вивченні іноземної що не є мовою навчання, а вивчається як предмет – клас чисельністю понад 27 учнів ділиться на 2 групи.


Слайд 20

Фахове удосконалення вчителів


Слайд 21


Слайд 22


Слайд 23

ПОРТФОЛІО


Слайд 24


Слайд 25

Менеджмент та співпраця Контроль та авторитаризм


Слайд 26

Напрями удосконалення Мотивація Рівень володіння мовою (учителі) Учіння та результати учіння Перевага умінь над граматикою Прийоми та види діяльності Інформаційно-комунікаційні технології Навчальні матеріали


Слайд 27


×

HTML:

Ссылка: