'

Вивчення математики у 2013-2014 навчальному році

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Вивчення математики у 2013-2014 навчальному році


Slide 1

Навчальні плани Шкільний курс математики у 2013/14 навчальному році у 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів вивчатиметься за програмами, надрукованими у посібнику «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах)», видавництва «Ранок», Харків, 2011 р. та розміщених на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України www.mon.gov.ua


Slide 2

Розподіл годин на вивчення окремих розділів, кількість тематичних оцінювань, передбачених навчальними програмами для 10 класів, та методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів видрукувані в Інформаційному збірнику МОН, № 25-26-27, 2010 р., у журналі «Математика в школі» (№6 2011 р.) та «Математичній газеті» (№ 7-8, 2010 р.).


Slide 3

Навчання математики в 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/14 навчальному році буде здійснюватися за програмами, надрукованими у збірнику «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р., у науково-методичному журналі «Математика в шко лі» (№2, 2006 р.), «Математичній газеті» (№№ 9,10, 2009 р.).


Slide 4

У загальноосвітніх навчальних закладах, в яких на вивчення математики у 5-7 класах відводиться більша кількість годин можуть вивчати математику за «Програмою з математики для учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів з класами фізико-математичного профілю» (автор Харік О.Є.).


Slide 5

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано в «Інформаційних збірниках МОН» № 13-14 2005- 2009 рр. , у журналі «Математика в школі» (№6 2005-2009 рр.) та у «Математичній газеті» № 6,7 2006-2009 рр.


Slide 6

У старшій школі вивчення математики диференціюється за чотирма рівнями: рівнем стандарту, академічним, профільним та рівнем поглибленого вивчення математики. Кожному з них відповідає окрема навчальна програма.


Slide 7

Навчальні програми 8-9 класи з поглибленим вивченням математики “Програма для 8-9 класів з поглибленим вивченням математики” (Інформаційний збірник № 2008 р., науково-методичний журнал “Математика в школі” №6, 2008 р. “Математична газета” №6, 2008 р., www.mon.gov.ua)


Slide 8

Методичні рекомендації Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-8-х класах подано: - в Інформаційному збірнику МОН №13-14 2005, 2006, 2007, 2008 років, - у журналі «Математика в школі» ( №6, 2005-2008 р.р.), - у “Математичній газеті” (№7-8, 2006-2008 р.р.)


Slide 9

Таблиця розподілу годин на вивчення математики за різними рівнями змісту освіти


Slide 10

В класах суспільно-гуманітарного напряму (крім економічного профілю), філологічного, художньо-естетичного, спортивного напрямів та технологічного профілю вивчається предмет «Математика» за програмою рівня стандарту.


Slide 11

В класах природничо-математичного напряму (крім фізико- математичного і математичного профілів), універсального, еко номічного та інформаційно-технологічного профілів вивчаєть ся два предмети «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою академічного рівня.


Slide 12

В класах фізико-математичного та математичного профілів вивчається два предмети «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою профільного рівня. Учні класів з поглибленим вивченням математики продовжують вивчення двох предметів «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою поглибленого рівня.


Slide 13

У класах відповідних профілів, замість предмета «Математика» можуть вивчатися окремі курси – «Алгебра та початки аналізу» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі) і «Геометрія» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі) за рахунок часу, відведеного на профільне і поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів.


Slide 14

Зауважимо, що рішення про розподіл годин варіативної складової, відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, приймає навчальний заклад, враховуючи профільне спрямування, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу та бажання учнів. .


Slide 15

Орієнтовне календарно-тематичне планування Рівень стандарту. За навчальною програмою рівня стандарту на вивчення математики у 11 класах відводиться 105 годин. Програма передбачає як сумісне, так і роздільне вивчення геометрії та алгебри і початків аналізу. У разі сумісного вивчення алгебри і початків аналізу та геометрії у 11 класі розподіл навчального часу на вивчення окремих тем та орієнтовна кількість контрольних робіт можуть бути такими:


Slide 16


Slide 17

У разі роздільного вивчення алгебри і початків аналізу та геометрії у 11 класі доцільно розглядати теми у тому самому обсязі. Орієнтовний тематичний план роздільного вивчення алгебри і початків аналізу і геометрії може бути таким:


Slide 18

Орієнтовний тематичний план роздільного вивчення алгебри і початків аналізу і геометрії може бути таким:


Slide 19


Slide 20

Геометрія (51 година, I семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 19 год, 1 год на тиждень)


Slide 21

Академічний рівень. Зміст навчання математики структуровано за темами двох навчальних курсів „Алгебра і початки аналізу” та «Геометрія» із зазначенням кількості годин на їх вивчення. Такий розподіл змісту і навчального часу є орієнтовним. Вчителям і авторам підручників надається право коригувати його залежно від прийнятої методичної концепції та конкретних навчальних ситуацій.


Slide 22

Алгебра і початки аналізу. Академічний рівень (3 години на тиждень, всього - 105 годин)


Slide 23

Геометрія. Академічний рівень. (2 години на тиждень, всього - 70 годин)


Slide 24

Програмою передбачено резерв навчального часу, а також години для повторення, узагальнення й систематизації вивченого матеріалу. Спосіб використання резервного часу вчитель може обрати самостійно: для повторення на початку навчального року матеріалу, який вивчався у попередніх класах, як додаткові години на вивчення окремих тем, якщо вони важко засвоюються учнями, для проведення інтегрованих з профільними предметами уроків тощо.


Slide 25

Рівень профільної підготовки Рівень профільної підготовки Програми для профільного рівня і класів з поглибленим вивченням математики відрізняються змістовим наповненням і структурно.


Slide 26

Орієнтовний розподіл навчального часу на вивчення окремих тем та орієнтовна кількість контрольних робіт за програмами профільного рівня можуть бути такими: Алгебра і початки аналізу. Профільний рівень (5 годин на тиждень, всього 175 годин)


Slide 27

Алгебра і початки аналізу. Профільний рівень (5 годин на тиждень, всього 175 годин)


Slide 28

Геометрія. Профільний рівень ( 4 години на тиждень, всього 140 годин)


Slide 29

Геометрія. Профільний рівень ( 4 години на тиждень, всього 140 годин)


Slide 30

Орієнтовний розподіл навчального часу на вивчення окремих тем та орієнтовна кількість контрольних робіт за програмами поглибленого вивчення математики можуть бути такими: Алгебра і початки аналізу. Поглиблене вивчення (5 годин на тиждень, всього 175 годин)


Slide 31

Алгебра і початки аналізу. Поглиблене вивчення (5 годин на тиждень, всього 175 годин)


Slide 32

Геометрія. Поглиблене вивчення ( 4 години на тиждень, всього 140 годин)


Slide 33

Геометрія. Поглиблене вивчення ( 4 години на тиждень, всього 140 годин)


Slide 34

Навчально-методичне забезпечення вивчення математики у 11-х классах Навчання математики у 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за новими підручниками: Рівень стандарту: «Математика (рівень стандарту)» (авт. Бурда М. І., Колесник Т. В., Мальований Ю. І., Тарасенкова Н. І.); «Математика (рівень стандарту)» (авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г); «Математика (рівень стандарту)» (авт. Афанасьєва О.М., Бродський Я. С., Павлов О. Л., Сліпенко А. К.).


Slide 35

Навчально-методичне забезпечення вивчення математики у 11-х классах Академічний і профільний рівні: «Алгебра (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С., Номіровський Д. А.); «Алгебра (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Нелін Є. П., Долгова О. Є.); «Алгебра (академічний рівень, профільний рівень) (авт. Шкіль М. І., Колесник Т. В., Хмара Т. М.); «Алгебра (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г.);


Slide 36

Академічний і профільний рівні: «Геометрія (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Бурда М. І., Тарасенкова Н. А., Богатирьова І. М., Коломієць О. М., Сердюк З. О.); «Геометрія (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г., Владіміров В. М.); «Геометрія (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Єршова А. П., Голобородько В. В., Крижановський О. Ф., Єршов С. В.); «Геометрія (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Апостолова Г. В.); «Геометрія (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Тадеєв В. О.).


Slide 37

Допрофільна підготовка і профільне навчання Реалізація профільного навчання математики у 10-11 класах забезпечується системою курсів за вибором (за рахунок варіативного компоненту), які певним чином ураховують інтереси і можливості учнів даного профілю. Курси за вибором поглиблюють та розширюють основний курс математики відповідно до профілю навчання, надають можливості для організації творчої роботи учнів через систему індивідуальних завдань професійної спрямованості.


Slide 38

Вищезазначені програми, орієнтовне календарно-тематичне планування та методичні рекомендації щодо викладання курсів видруковані у посібнику «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах)», видавництва «Ранок», Харків, 2011 р. Учитель може самостійно корегувати розподіл годин між темами обраних курсів.


Slide 39

VІІІ Турнір юних математиків 2012 рік Дати проведення 21-22 вересня 2013, Заявки до 15 вересня 2013 року!!!


Slide 40

Сайт Івано-Франківського ОІППО Адреса: http://www.ippo.if.ua Новини Про інститут Масові заходи Науково-методична робота Науково-дослідницька робота Курсова підготовка Дистанційне навчання Моніторинг якості освіти Освіта в INTERNET Видавнича діяльність Міжнародна діяльність Архів На допомогу вчителю Фотоальбом Карта сайту Чат


Slide 41

Вітаємо з початком нового навчального року!


×

HTML:

Ссылка: