'

Вивчення математики у 2013-2014 навчальному році

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Вивчення математики у 2013-2014 навчальному році


Слайд 1

Навчальні плани Шкільний курс математики у 2013/14 навчальному році у 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів вивчатиметься за програмами, надрукованими у посібнику «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах)», видавництва «Ранок», Харків, 2011 р. та розміщених на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України www.mon.gov.ua


Слайд 2

Розподіл годин на вивчення окремих розділів, кількість тематичних оцінювань, передбачених навчальними програмами для 10 класів, та методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів видрукувані в Інформаційному збірнику МОН, № 25-26-27, 2010 р., у журналі «Математика в школі» (№6 2011 р.) та «Математичній газеті» (№ 7-8, 2010 р.).


Слайд 3

Навчання математики в 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/14 навчальному році буде здійснюватися за програмами, надрукованими у збірнику «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р., у науково-методичному журналі «Математика в шко лі» (№2, 2006 р.), «Математичній газеті» (№№ 9,10, 2009 р.).


Слайд 4

У загальноосвітніх навчальних закладах, в яких на вивчення математики у 5-7 класах відводиться більша кількість годин можуть вивчати математику за «Програмою з математики для учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів з класами фізико-математичного профілю» (автор Харік О.Є.).


Слайд 5

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано в «Інформаційних збірниках МОН» № 13-14 2005- 2009 рр. , у журналі «Математика в школі» (№6 2005-2009 рр.) та у «Математичній газеті» № 6,7 2006-2009 рр.


Слайд 6

У старшій школі вивчення математики диференціюється за чотирма рівнями: рівнем стандарту, академічним, профільним та рівнем поглибленого вивчення математики. Кожному з них відповідає окрема навчальна програма.


Слайд 7

Навчальні програми 8-9 класи з поглибленим вивченням математики “Програма для 8-9 класів з поглибленим вивченням математики” (Інформаційний збірник № 2008 р., науково-методичний журнал “Математика в школі” №6, 2008 р. “Математична газета” №6, 2008 р., www.mon.gov.ua)


Слайд 8

Методичні рекомендації Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-8-х класах подано: - в Інформаційному збірнику МОН №13-14 2005, 2006, 2007, 2008 років, - у журналі «Математика в школі» ( №6, 2005-2008 р.р.), - у “Математичній газеті” (№7-8, 2006-2008 р.р.)


Слайд 9

Таблиця розподілу годин на вивчення математики за різними рівнями змісту освіти


Слайд 10

В класах суспільно-гуманітарного напряму (крім економічного профілю), філологічного, художньо-естетичного, спортивного напрямів та технологічного профілю вивчається предмет «Математика» за програмою рівня стандарту.


Слайд 11

В класах природничо-математичного напряму (крім фізико- математичного і математичного профілів), універсального, еко номічного та інформаційно-технологічного профілів вивчаєть ся два предмети «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою академічного рівня.


Слайд 12

В класах фізико-математичного та математичного профілів вивчається два предмети «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою профільного рівня. Учні класів з поглибленим вивченням математики продовжують вивчення двох предметів «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою поглибленого рівня.


Слайд 13

У класах відповідних профілів, замість предмета «Математика» можуть вивчатися окремі курси – «Алгебра та початки аналізу» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі) і «Геометрія» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі) за рахунок часу, відведеного на профільне і поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів.


Слайд 14

Зауважимо, що рішення про розподіл годин варіативної складової, відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, приймає навчальний заклад, враховуючи профільне спрямування, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу та бажання учнів. .


Слайд 15

Орієнтовне календарно-тематичне планування Рівень стандарту. За навчальною програмою рівня стандарту на вивчення математики у 11 класах відводиться 105 годин. Програма передбачає як сумісне, так і роздільне вивчення геометрії та алгебри і початків аналізу. У разі сумісного вивчення алгебри і початків аналізу та геометрії у 11 класі розподіл навчального часу на вивчення окремих тем та орієнтовна кількість контрольних робіт можуть бути такими:


Слайд 16


Слайд 17

У разі роздільного вивчення алгебри і початків аналізу та геометрії у 11 класі доцільно розглядати теми у тому самому обсязі. Орієнтовний тематичний план роздільного вивчення алгебри і початків аналізу і геометрії може бути таким:


Слайд 18

Орієнтовний тематичний план роздільного вивчення алгебри і початків аналізу і геометрії може бути таким:


Слайд 19


Слайд 20

Геометрія (51 година, I семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 19 год, 1 год на тиждень)


Слайд 21

Академічний рівень. Зміст навчання математики структуровано за темами двох навчальних курсів „Алгебра і початки аналізу” та «Геометрія» із зазначенням кількості годин на їх вивчення. Такий розподіл змісту і навчального часу є орієнтовним. Вчителям і авторам підручників надається право коригувати його залежно від прийнятої методичної концепції та конкретних навчальних ситуацій.


Слайд 22

Алгебра і початки аналізу. Академічний рівень (3 години на тиждень, всього - 105 годин)


Слайд 23

Геометрія. Академічний рівень. (2 години на тиждень, всього - 70 годин)


Слайд 24

Програмою передбачено резерв навчального часу, а також години для повторення, узагальнення й систематизації вивченого матеріалу. Спосіб використання резервного часу вчитель може обрати самостійно: для повторення на початку навчального року матеріалу, який вивчався у попередніх класах, як додаткові години на вивчення окремих тем, якщо вони важко засвоюються учнями, для проведення інтегрованих з профільними предметами уроків тощо.


Слайд 25

Рівень профільної підготовки Рівень профільної підготовки Програми для профільного рівня і класів з поглибленим вивченням математики відрізняються змістовим наповненням і структурно.


Слайд 26

Орієнтовний розподіл навчального часу на вивчення окремих тем та орієнтовна кількість контрольних робіт за програмами профільного рівня можуть бути такими: Алгебра і початки аналізу. Профільний рівень (5 годин на тиждень, всього 175 годин)


Слайд 27

Алгебра і початки аналізу. Профільний рівень (5 годин на тиждень, всього 175 годин)


Слайд 28

Геометрія. Профільний рівень ( 4 години на тиждень, всього 140 годин)


Слайд 29

Геометрія. Профільний рівень ( 4 години на тиждень, всього 140 годин)


Слайд 30

Орієнтовний розподіл навчального часу на вивчення окремих тем та орієнтовна кількість контрольних робіт за програмами поглибленого вивчення математики можуть бути такими: Алгебра і початки аналізу. Поглиблене вивчення (5 годин на тиждень, всього 175 годин)


Слайд 31

Алгебра і початки аналізу. Поглиблене вивчення (5 годин на тиждень, всього 175 годин)


Слайд 32

Геометрія. Поглиблене вивчення ( 4 години на тиждень, всього 140 годин)


Слайд 33

Геометрія. Поглиблене вивчення ( 4 години на тиждень, всього 140 годин)


Слайд 34

Навчально-методичне забезпечення вивчення математики у 11-х классах Навчання математики у 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за новими підручниками: Рівень стандарту: «Математика (рівень стандарту)» (авт. Бурда М. І., Колесник Т. В., Мальований Ю. І., Тарасенкова Н. І.); «Математика (рівень стандарту)» (авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г); «Математика (рівень стандарту)» (авт. Афанасьєва О.М., Бродський Я. С., Павлов О. Л., Сліпенко А. К.).


Слайд 35

Навчально-методичне забезпечення вивчення математики у 11-х классах Академічний і профільний рівні: «Алгебра (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С., Номіровський Д. А.); «Алгебра (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Нелін Є. П., Долгова О. Є.); «Алгебра (академічний рівень, профільний рівень) (авт. Шкіль М. І., Колесник Т. В., Хмара Т. М.); «Алгебра (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г.);


Слайд 36

Академічний і профільний рівні: «Геометрія (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Бурда М. І., Тарасенкова Н. А., Богатирьова І. М., Коломієць О. М., Сердюк З. О.); «Геометрія (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г., Владіміров В. М.); «Геометрія (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Єршова А. П., Голобородько В. В., Крижановський О. Ф., Єршов С. В.); «Геометрія (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Апостолова Г. В.); «Геометрія (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Тадеєв В. О.).


Слайд 37

Допрофільна підготовка і профільне навчання Реалізація профільного навчання математики у 10-11 класах забезпечується системою курсів за вибором (за рахунок варіативного компоненту), які певним чином ураховують інтереси і можливості учнів даного профілю. Курси за вибором поглиблюють та розширюють основний курс математики відповідно до профілю навчання, надають можливості для організації творчої роботи учнів через систему індивідуальних завдань професійної спрямованості.


Слайд 38

Вищезазначені програми, орієнтовне календарно-тематичне планування та методичні рекомендації щодо викладання курсів видруковані у посібнику «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах)», видавництва «Ранок», Харків, 2011 р. Учитель може самостійно корегувати розподіл годин між темами обраних курсів.


Слайд 39

VІІІ Турнір юних математиків 2012 рік Дати проведення 21-22 вересня 2013, Заявки до 15 вересня 2013 року!!!


Слайд 40

Сайт Івано-Франківського ОІППО Адреса: http://www.ippo.if.ua Новини Про інститут Масові заходи Науково-методична робота Науково-дослідницька робота Курсова підготовка Дистанційне навчання Моніторинг якості освіти Освіта в INTERNET Видавнича діяльність Міжнародна діяльність Архів На допомогу вчителю Фотоальбом Карта сайту Чат


Слайд 41

Вітаємо з початком нового навчального року!


×

HTML:

Ссылка: