'

Державна підсумкова атестація 2013

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Державна підсумкова атестація 2013


Слайд 1

Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 №94) зі змінами (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 №1116) наказ МОН молодьспорт від 25.01.2013 №20 та №55 «Про надання грифа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України збірникам завдань для проведення державної підсумкової атестації» лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 №1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року» Державна підсумкова атестація - 2013


Слайд 2

лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.02.2013 № 1/9-92 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2012/2013 навчальному році» від 08.02.2010 №1/9-67 “Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту”, від 28.04.2012 №1/9-326 “Про врахування середнього бала документа про базову загальну середню освіту” Державна підсумкова атестація - 2013


Слайд 3

У 4-х класах ДПА проводиться з 13 по 21 травня ДПА з української мови (мова та читання) «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 4 клас» (авт. Пономарьова К.І., Гайова Л.А.) «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 4 клас» (авт. Вашуленко) «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. 4 клас» (авт. Воскресенська Н.О., Харченко О.Я. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013) «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання українською мовою для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. 4 клас» (авт. Воскресенська Н.О., Харченко О.Я. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013)


Слайд 4

У 4-х класах ДПА проводиться з 11 по 20 травня ДПА з української мови (мова та читання) Форма проведення ДПА Письмово Хто формує завдання для складання ДПА Конкретні варіанти завдань обираються державною атестаційною комісією, яка створюється в навчальних закладах відділом освіти


Слайд 5

У 4-х класах ДПА проводиться з 11 по 20 травня ДПА з математики «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 4 клас» (авт. Онопрієнко О.В., Пархоменко Н.Є., Листопад Н.П.– К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013) «Сборник заданий для государственной итоговой аттестации по математике для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке» (авт. Оноприєнко О.В., Пархоменко Н.Е., Листопад Н.П. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013)


Слайд 6

У 4-х класах ДПА проводиться з 11 по 20 травня ДПА з мови навчання (мова і читання) «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з російської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання (російською мовою). 4 клас» (авт. Сільнова Е.С., Каневська Н.Г., Олійник В.Ф. – К.: Центр навчально-методичної літератури , 2013) «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання (російською мовою). 4 клас» (авт. Лапшина І.М., Попова Т.Д. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013)


Слайд 7

У 4-х класах ДПА проводиться з 13 по 21 травня Державна підсумкова атестація проводиться в усіх загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка та п’ятниці. В один день можна проводити атестацію лише з одного предмета. На проведення атестації з кожного предмета відводиться 1 академічна година.


Слайд 8

У 9-х класах ДПА проводитиметься з 28травня по 11 червня ДПА проводиться з п'яти предметів: української мови, математики, географії, біології, іноземної мови чи іншого гуманітарного предмета за вибором навчального закладу. З усіх обов’язкових предметів атестація проводиться письмово У разі проведення атестації за вибором, форму проведення атестації (усно чи письмово) обирають учні.


Слайд 9

ДПА з української мови У 9-х класах ДПА проводитиметься з 28 травня по 11 червня Проводитиметься 31 травня «Збірник диктантів для державної підсумкової атестації з української мови. 9 клас» (укл. Мацько Л.І., Христенок В.Ф., Сидоренко О.М, Мацко О.М. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013)


Слайд 10

ДПА з математики У 9-х класах ДПА проводитиметься з 28 травня по 11 червня Форма проведення ДПА Інтегрована письмова роботи з алгебри та геометрії Хто формує завдання для складання ДПА Варіанти завдань першої та другої частин атестаційної роботи добирають загальноосвітні навчальні заклади, третьої та четвертої частин – Департамент освіти і науки «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 9 клас» (авт. Глобін О.І., Єргіна О.В., Сидоренко П.Б., Комаренко О.В. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013). Тривалість 3 академ. години для учнів загальноосвітніх класів. 4 академ. години для учнів класів з поглибленим вивченням математики.


Слайд 11

ДПА з біології Форма проведення ДПА Письмово Хто формує завдання для складання ДПА Навчальні заклади визначають не менше десяти варіантів для кожного класу «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з біології. 9 клас» (авт. Костильов О.В., Андерсон О.А., – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013). Тривалість 60 хв для учнів загальноосвітніх класів. 90 хв для учнів класів з поглибленим вивченням біології. У 9-х класах ДПА проводитиметься з 28 травня по 11 червня


Слайд 12

ДПА з географії Форма проведення ДПА Письмово Хто формує завдання для складання ДПА Навчальні заклади визначають не менше десяти варіантів для кожного класу «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії. 9 клас» (авт. Гладковський Р.В., Довгань А.І., Паламарчук Л.Б., Совенко В.В. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013) Тривалість 90 хвилин У 9-х класах ДПА проводитиметься з 28 травня по 11 червня


Слайд 13

ДПА з іноземної мови Форма проведення ДПА Письмова та усна частини Хто формує завдання для складання ДПА Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Білети добирає вчитель. «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови. 9 клас» (авт. Коваленко О.Я., Чепурна О.В., Ворон І.Л., Шопулко М.Н. К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013) «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з німецької мови. 9 клас» (авт. Коваленко О.Я., Горбач Л.В. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013) Тривалість У 9-х класах ДПА проводитиметься з 28 травня по 11 червня


Слайд 14

ДПА з української літератури, світової літератури, інтегрованого курсу «Література (національної меншини та світова)», практичного курсу правознавства, історії України, всесвітньої історії, художньої культури, хімії, фізики, інформатики Форма проведення ДПА Письмово або усно (форму проведення обирають учні) Хто формує завдання для складання ДПА Навчальні заклади визначають не менше десяти варіантів для кожного класу Тривалість 90 хвилин; фізика – 3 академічні години У 9-х класах ДПА проводитиметься з 28 травня по 11 червня


Слайд 15

ДПА з інформатики За вибором учнів можливо проводити у формі захисту творчих учнівських навчальних робіт (проектів) зі створення прикладного програмного забезпечення навчального процесу (прикладні програмні засоби, інструментальні середовища, комп'ютерні навчальні системи). У 9-х класах ДПА проводитиметься з 28 травня по 11 червня


Слайд 16

У 11-х класах ДПА проводиться з 27 по 31 травня ДПА проводиться з трьох предметів: українська мова; профільний предмет (для учнів які навчалися у класах з профільним навчанням), історія України або математика (для учнів, які навчалися у класах універсального профілю); предмет за вибором. При вивченні двох профільних предметів (наприклад, фізики і математики у фізико-математичному профілі) атестацію складають із одного з них замість предмета за вибором


Слайд 17

ДПА з української мови Проводитиметься 27 травня «Збірник переказів для державної підсумкової атестації з української мови. 11 клас» (укл. Шелехова Г.Т., Новосьолова В.І., Ярмолюк А.В. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013). У 11-х класах ДПА проводиться з 27 по 31 травня


Слайд 18

ДПА з мови навчання (російська) «Збірник переказів для державної підсумкової атестації з російської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. 11 клас» (укл. Король Г.М., Мельникова Л.В., Путій Т.М. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013) Тривалість 90 хвилин У 11-х класах ДПА проводиться з 27 по 31 травня


Слайд 19

ДПА з української літератури, зі світової літератури, з інтегрованого курсу “Література (національної меншини та світова)” Тривалість 90 хвилин У 11-х класах ДПА проводиться з 27 по 31 травня


Слайд 20

ДПА з іноземної мови Тривалість У 11-х класах ДПА проводиться з 27 по 31 травня


Слайд 21

ДПА з математики Тривалість Для учнів класів рівня стандарту та академічного рівня - 3 академ. години; для учнів профільних класів – 3,5; для учні класів з поглибленим вивченням математики – 4. У 11-х класах ДПА проводиться з 27 по 31 травня


Слайд 22

ДПА з історії України, зі всесвітньої історії, «Людина і світ», з художньої культури, географії, економіки, креслення, правознавства Тривалість 90 хвилин У 11-х класах ДПА проводиться з 27 по 31 травня


Слайд 23

ДПА з хімії, біології, екології Тривалість У 11-х класах ДПА проводиться з 27 по 31 травня


Слайд 24

ДПА з трудового навчання (технологій) ДПА з технологій (профільний рівень) Тривалість 90 хвилин У 11-х класах ДПА проводиться з 27 по 31 травня


Слайд 25

ДПА з інформатики Тривалість За програмою рівня стандарту -2 академ. години, за програмою академічного рівня ? 3, а за програмою профільного рівня ? 4. За вибором учнів можливо проводити державну підсумкову атестацію з інформатики у формі захисту творчих учнівських навчальних робіт (проектів) зі створення прикладного програмного забезпечення навчального процесу (прикладні програмні засоби, інструментальні середовища, комп'ютерні навчальні системи). У 11-х класах ДПА проводиться з 27 по 31 травня


Слайд 26

ДПА з фізичної культури Тривалість На виконання тестових завдань відводиться 45 хвилин, практичних завдань – 90 хвилин. Загальна тривалість атестації не повинна перевищувати 3 академічні години У 11-х класах ДПА проводиться з 27 по 31 травня


×

HTML:

Ссылка: