'

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ в 2013-2014 н.р. ОНОВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ТА НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ІНОЗЕМНІ МОВИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (СТАНДАРТИ,ПРОГРАМИ,ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ) керівник РМО вчителів англійської мови Топольняк Л.М.

If you like this presentation – show it...

Slide 0

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ в 2013-2014 н.р. ОНОВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ТА НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ІНОЗЕМНІ МОВИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (СТАНДАРТИ,ПРОГРАМИ,ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ) керівник РМО вчителів англійської мови Топольняк Л.М.


Slide 1

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 1-4 класи», Видавничий дім «Освіта», 2012 р. «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 5-9 класи», «Перун», 2005 р.; «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 10-11 класи», Київ, 2010 р.; «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна мова 5-11 класи», «Перун», 2005р.;


Slide 2

Програма для 2 класу 2013 року Що змінилося? Нова тема – предмети одягу. Граматика: новий матеріал – присвійний відмінок іменника, кількісні числівники від 1 до 20 матеріал, якого немає в програмі: артикль, запитальні слова, але ці граматичні явища все одно будуть перед очима в наших учнів, тому з навчання вони не випадуть . На кінець 2 класу учні… в колонці « Письмо» з’явився новий пункт – учні вміють описувати себе, предмет шкільного вжиту, іграшку, тварину. Обсяг письмового повідомлення 4-5 речень.


Slide 3

Програма для 5 класу 2013 року Що змінилося? Новий матеріал:нові теми, яких не було ( « Мої друзі та їх уподобання», « Природа: погода»« Професії, одяг, продукти харчування, страви» Граматика - Present Perfect. Матеріал, якого немає в програмі Із програми 5 класу 2013 року із мовленнєвих функцій вилучено вміння вибачитись, висловлювати свої почуття та емоції. На кінець 5 класу учні… Вимоги до результатів зовсім не змінилися. Обсяг монологічного й письмового повідомлення скоротили до 9 речень.


Slide 4

Перелік підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. 1. Англійська мова «Англійська мова. 1 клас» (авт. Несвіт А. М.), ТОВ «Видавництво «Генеза». «Англійська мова. 1 клас» (авт. Карпюк О. Д.), ТОВ «Видавництво «Астон». Англійська мова, 5 клас, авт. Карп’юк О.Д. (вид. «Лібра Терра», 2013 р.); Англійська мова, 5 клас, авт. Несвіт А.М. (вид. «Генеза», 2013 р.). 2. Німецька мова Німецька мова, 5 клас, авт. Горбач Л.В., Савченко Л.П., Сидоренко М.М. (вид. «Грамота», 2013 р.); Німецька мова, 5 клас, авт. Сотникова С.І., Гоголєва Г.В. (вид. «Ранок», 2013 р.).


Slide 5

2-й рік вивчення іноземної мови 2013/2014 н.р. збільшення кількісті годин збільшення тем ситуативного спілкування усна форма спілкування читанням в 2-х напрямках – навчання техніки читання (читання вголос та читання про себе) навички техніки письма – графіка та орфографія.


Slide 6

В 3-4 класах ускладнення тематики мовного та мовленнєвого матеріалу для говоріння. крім невербальних моделей комунікативної поведінки, діти будуть вживати емоційно-забарвлені комунікативні одиниці розмовної мови. збільшується доля самостійної роботи учня над мовним та мовленнєвим матеріалом,


Slide 7

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов Поточне тематичне (за обсягом тема повинна мати 8-12 уроків) Семестрове річне оцінювання підсумкова державна атестація. Тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання. Окремого оцінювання для виставлення тематичних оцінок не передбачено. Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються.


Slide 8

Наприкінці семестру 5.12.КонтрольАудіюв. 18.12.КонтрольГовор. 22.12.КонтрольЧитання. 25.12.КонтрольПисьма Звертаємо увагу, що «Контроль» не є контрольною роботою і може бути комплексним та проводитись у формі тестування.


Slide 9

Зошити та словники підписуються мовою яка вивчається. English/Test/Vocabulary Ann Sokolova Form 7 School of Sokolivske


Slide 10

Методичні рекомендації щодо вивчення ІМ1 у 5-му (4-й рік навчання) класі в 2013-2014 н.р.


Slide 11

Теоретичні положення (принципи): 1. Принцип комунікативної спрямованості навчанн 2. Принципи ситуативності та тематичної організації навчального матеріалу 3. Принцип діяльнісного характеру навчання 4. Принцип соціокультурного спрямування навчального процесу 5. Принцип домінуючої ролі вправ і завдань 6. Принцип взаємопов’язаного навчання видів мовленнєвої діяльності


Slide 12

Види мовленнєвої діяльності Аудіювання Говоріння Читання та письмо Послідовність роботи над технікою читання в 5-му класі наступна: тренувальні вправи в читанні слів, словосполучень; пропозиції з розширеннями; читання вголос коротких текстів; інсценоване читання інформативних текстів.о Особливістю п’ятого року навчання є формування поряд з орфографічними навичками лексико-граматичної правильності письма з подальшим формуванням дій, що забезпечують виклад мовного матеріалу в письмовій формі. класі передбачений спеціальний етап, що в обов’язковому порядку містить роботу над текстами для аудіювання. Монологічне мовлення діалогічному мовленню


Slide 13

Види мовленнєвої діяльності Аудіювання Говоріння діалогічне мовлення монологічне мовлення Читання та письмо Послідовність роботи над технікою читання в 5-му класі наступна: тренувальні вправи в читанні слів, словосполучень; пропозиції з розширеннями; читання вголос коротких текстів; інсценоване читання інформативних текстів. класі передбачений спеціальний етап, що в обов’язковому порядку містить роботу над текстами для аудіювання.


Slide 14

Особливістю п’ятого року навчання виклад мовного матеріалу письмовій формі. відповіді на запитання та складання запитань до тексту; складання плану до прочитаного тексту; вправи на запитання-відповіді з частковою зміною мовного матеріалу; складання листа другові за зразком; розповідь з придуманим початком/кінцем; вправи на трансформацію мовного зразка; написання нотаток.


×

HTML:

Ссылка: