'

Особливості організації та вивчення інформатики в 2013-2014 н.р.

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Скадовська РЦМК інформатика Особливості організації та вивчення інформатики в 2013-2014 н.р.


Слайд 1

Скадовська РЦМК інформатика У 21 столітті безграмотним вважається вже не той, хто не вміє читати і писати, а той, хто не вміє вчитися, доучуватися й переучуватися Е. Тоффлер


Слайд 2

Скадовська РЦМК інформатика План роботи: Профільні курси за вибором 5 Науково-методична проблема 2 Нормативно-правове забезпечення 3 Програмове забезпечення 4 Розподіл годин та підручники 7


Слайд 3

Скадовська РЦМК інформатика 1. Організація 2013-2014 н.р. Відповідно до листа Міністерства освіти України від 1/9-368 від 24 травня 2013 року про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр - з 2 вересня по 27 грудня, ІІ семестр - з 13 січня по 30 травня. Рекомендовані терміни проведення канікул: осінні – 28 жовтня по 3 листопада , зимові – з 30 грудня по 12 січня , весняні – весняні з 24 по 30 березня .


Слайд 4

Скадовська РЦМК інформатика 1. Організація 2013-2014 н.р. 2013/2014 навчальний рік є особливим для вчителів інформатики. Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм з інформатики. Завданнями навчання інформатики в основній школі є формування в учнів навичок і вмінь проводити основні операції з інформаційними об’єктами, зокрема: здійснювати пошук необхідної інформації з використанням пошукових і експертних систем, зокрема Інтернету; створювати інформаційні об’єкти, фіксувати, записувати, спостерігати за ними і вимірювати їх, зокрема, в рамках реалізації індивідуальних і колективних проектів; висувати і перевіряти нескладні гіпотези навчально-пізнавального характеру, створювати, вивчати та використовувати інформаційні об’єкти; використовувати засоби інформаційно-комунікаційних технологій для обміну інформацією, спілкування; планувати, організовувати індивідуальну і колективну діяльність в інформаційному середовищі.


Слайд 5

Скадовська РЦМК інформатика 1. Організація 2013-2014 н.р. З 2013/2014 навчального року курс інформатики за рахунок інваріантних годин вводиться також в навчальні плани початкової школи. Необхідні матеріали для викладання курсу "Сходинки до інформатики. 2 клас" в 2013-2014 н.р. за адресою: http://school1k24.at.ua/load


Слайд 6

Скадовська РЦМК інформатика 2. Науково-методична проблема 2013-2014 р.р. – мотиваційно-настановчий, на якому відбувається усвідомлення процесу соціалізації особистості, з'ясування необхідності інноваційних змін, створення відповідних умов для їх упровадження. Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі На засіданнях шкільних методичних об’єднань (комісій) пропонуємо розглянути такі теми: 1.Дидактичні ігри як засіб соціалізації особистості учня. 2.Здоров’язбережувальні технології на уроках інформатики 3.Вплив сучасного соціуму на вивчення інформатики. 4. Соціалізація підлітка в умовах проектної діяльності на уроках інформатики. 5. Сучасні теоретичні підходи у вирішенні проблеми соціалізації особистості.


Слайд 7

Скадовська РЦМК інформатика 3. Нормативно – правове забезпечення Державний стандарт базової і повної середньої освіти; Концепція профільного навчання у старшій школі (наказ МОНУ № 854 від 11.09. 2009 р .); Положення про кабінет інформатики та інформаційно – комунікаційних технологій навчання ЗНЗ (наказ МОНУ № 407 від 20.05. 2004 р.); Положення про ДПА учнів ( вихованців ) у системі загальної середньої освіти ( наказ МОНУ № 1151 від 21.12. 2009 р.); Інструкція про переведення та випуск учнів ( вихованців ) навчальних закладів системи загально середньої освіти; Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11 класів ЗНЗ (наказ МОНУ № 498 від 03.06.2008 р.); Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (Наказ Міністерства N 329 від 13.04.2011); Методичні рекомендації щодо організації навчально – виховного процесу під час проведення навчальної практики учнів ЗНЗ ( лист МОНУ № 1/9 – 651 ); Про обсяг і характер домашніх завдань учнів ЗНЗ (лист МОНУ № 1/9– 651 від29.10.2007 р.); Про навчальні плани ЗНЗ на 2013 – 2014 н.р. (лист МОН № 1/9-349 від 20.05.13 року). Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 16.03.2004 року № 81 «Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.05.2004, за № 620/9219. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 907 від 29.07.2011 «Про затвердження технічних специфікацій навчального комп'ютерного комплексу для кабінету інформатики, навчального комп'ютерного комплексу (мобільного) та інтерактивного комплексу (інтерактивної дошки, мультимедійного проектора) для загальноосвітніх навчальних закладів» Наказ МОН від 02.12.2004 р. № 903 «Правила використання комп‘ютерних програм у навчальних закладах».  


Слайд 8

Скадовська РЦМК інформатика 3. Нормативно – правове забезпечення 14. Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОН № 1/9-497 від 17.07.2013) 15. Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі (лист МОН № 1/9-368 від 24.05.13) 16. Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році (лист МОН № 1/9-383 від 30.05.13)  


Слайд 9

Скадовська РЦМК інформатика 4. Програмове забезпечення Інваріантний курс в 2, 5, 9-11 класах


Слайд 10

Скадовська РЦМК інформатика 5. Профільні курси за вибором


Слайд 11

Скадовська РЦМК інформатика 6. Пропедевтичні курси Інформатика у 3–4 класах може вивчатися за однією із програм: «Сходинки до інформатики. 2–4 класи». Ривкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я. «Шукачі скарбів. Навчально-методичний комплект з інформатики для 2-4 класів». Коршунова О.В. http://vesna-books.at.ua/load/89-1-0-17 «Комп’ютерленд. Інформатика. 2-4 класи». Антонова О.П. http://aspekt-edu.kiev.ua/ Інформатика у 6-8 класах може вивчатися за однією із програм:


Слайд 12

Скадовська РЦМК інформатика 6.1. Єдиний базовий курс Інформатика у 7–9 класах може вивчатися за однією із програм:


Слайд 13

Скадовська РЦМК інформатика 7. Розподіл годин та підручники Підручники Для 9-11 класів залишається чинним Перелік навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році. Для 2, 5 класів - лист МОН від 15.07.2013 №1/9-493З «Про орієнтовний перелік навчально-методичного забезпечення базових дисциплін у 2-х та 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів», зазначений перелік друкується в «Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України», фахових науково-методичних журналах, а також розміщено на сайті: www.mon.gov.ua. Поділ на групи В усіх класах навчальні програми з інформатики розраховані на вивчення інформатики за умов постійного доступу учнів до комп’ютерів. Для проведення всіх уроків інформатики класи діляться на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем, але не менше 8 учнів у підгрупі (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 року №128). http://osvita.ua/legislation/other/3063


Слайд 14

Скадовська РЦМК інформатика 8. Кабінет Документація кабінету Паспорти кабінетів на затвердження - до 06.09.2013 – відділ освіти!!!


Слайд 15

Скадовська РЦМК інформатика 9. Позакласна робота, олімпіади Позакласна робота Перший урок у 1-11 класах відбудеться в рамках оголошеного в Україні у 2013 році Року дитячої творчості  1-4  класи - «Моя творчість тобі , рідний край»; 5-8 класи - «Кожна дитина Дніпропетровщини талановита. Обери свій творчий шлях!»; 9-11 класи - «Талант — це здібність збудувати свою власну долю. Творча Дніпропетровщина — майбутнє держави». Олімпіади 1. Всеукраїнська олімпіада з базової дисципліни «Інформатика» 2. Всеукраїнська олімпіада з інформаійно – комунікаційних технологій 3. Інтернет - олімпіади


Слайд 16

Скадовська РЦМК інформатика 10. Участь у конкурсах «Вчитель новатор» - http://www.itcomp.edu-ua.net/ «Успішній проект» - Intel - http://iteach.com.ua/successful-project «Жили-были» - schoolsector.wordpress.com/2010/05/14/жили-были «Техно», «Еко» - http://iteach.com.ua/about/press-releases/?pid=1241 «Бобер» - http://bober.net.ua/ День безпечного Інтернету WEB-дизайн


×

HTML:

Ссылка: