'

Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році (Іноземні мови)

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році (Іноземні мови) 26 серпня, 2014 рік 1


Слайд 1

2 Порядок денний Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах іноземних мов у 2014/2015 навчальному році: навчальні програми; типові навчальні плани; особливості організації навчально-виховного процесу та навчально-методичне забезпечення учнів третього і шостого класів; критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов. Єдині вимоги до ведення шкільної документації з іноземних мов.


Слайд 2

У 2014/2015 н.р. іноземна мова буде вивчатися за такими навчальними програмами: «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 1-4 класи», Видавничий дім «Освіта», 2012 р. (1-3 класи). «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 2-12 класи», «Перун», 2005 р. (4,7,8,9 класи). «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. 5-12 класи (2-а іноземна мова)», «Перун», 2005р. (7,8,9 класи). «Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 5-9 класи», Видавничий дім «Освіта», 2013 р. (5,6 класи). «Програма для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. 5-9 класи (2-а іноземна мова)», Видавничий дім «Освіта», 2013 р. (5,6 класи). «Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземна мова. 10-11 класи», Київ, 2010 р. (10-11 класи). «Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземна мова. 10-11 класи (2-а іноземна мова)», Київ, 2010 р. (10-11 класи) 3


Слайд 3

«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 1-4 класи» Видавничий дім «Освіта», 2012 р. (1,2,3 класи)


Слайд 4

«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 2-12 класи» «Перун», 2005 р. (4,7,8,9 класи)


Слайд 5

«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. 5-12 класи (2-а іноземна мова)» «Перун», 2005 р. (7,8,9 класи)


Слайд 6

«Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 5-9 класи. Видавничий дім «Освіта», 2013 р. (5,6 класи) Програма для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. 5-9 класи (2-га іноземна мова) Видавничий дім «Освіта», 2013 р. (5,6 класи)


Слайд 7

«Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Іноземна мова. 10-11 класи» Рівень стандарту Академічний рівень Профільний рівень Київ, 2010 р. (10-11 класи)


Слайд 8

«Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземна мова. 10-11 класи (2-а іноземна мова)» Київ, 2010 р. (10-11 класи)


Слайд 9

Навчальні програмами не встановлюють порядок (послідовність) вивчення предметної тематики у рамках навчального року, а лише вказують на зміст, вивчення котрого є об’єктом тематичного контролю та оцінювання у рамках семестрового і підсумкового контролю. 10


Слайд 10

Робочі навчальні плани на 2014/2015 н.р. складаються згідно листа МОН України від 11.06.2014р. № 1/9-303 для: 1-3-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572; - 1-й клас – 1 година - 2-й клас – 2 години - 3-й клас – 2 години 11


Слайд 11

Продовження 4-х класів складаються за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682 - 4-й клас – 2 години 12


Слайд 12

Продовження 5-6-х класів складаються за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 №664 - 5-й клас – 3 години (4-й рік навчання) 2 години (1-й рік навчання) - 6-й клас – 2 години (5-й рік навчання) 2 години (2-й рік навчання) 13


Слайд 13

Продовження 7 - 9-х класів складаються за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004р. №132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009р. № 66) 14


Слайд 14

Продовження 10-11-х класів складаються за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 року №834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 №657 15


Слайд 15

Типові навчальні плани старшої школи реалізують зміст освіти залежно від обраного профілю навчання. Кожен із профілів передбачає вивчення предметів на одному із трьох рівнів : рівні стандарту — навчальні предмети не є профільними чи базовими (наприклад, математика в художньо-естетичному профілі, історія у фізико-математичному профілі); академічному рівні — навчальні предмети не є профільними, але є базовими (наприклад, алгебра і геометрія у фізичному профілі); профільному рівні, який передбачає поглиблене вивчення відповідних предметів, орієнтацію їх змісту на майбутню професію (наприклад, мови та літератури у філологічному профілі). 16


Слайд 16

Розподіл годин на навчальні предмети за різними рівнями змісту освіти 17


Слайд 17

Особливості організації навчально-виховного процесу та навчально-методичне забезпечення учнів третього класу 18


Слайд 18

Початкова школа 3-й рік вивчення іноземної мови розпочнеться з 2014/2015 н.р. У 3 класі значно ускладнюється тематика мовного та мовленнєвого матеріалу для говоріння. Крім невербальних моделей комунікативної поведінки, діти будуть вживати емоційно-забарвлені комунікативні одиниці розмовної мови, характерні носіям мови, які вони вивчили завдяки використанню автентичних прикладів іноземної мови (джазові наспіви, дитяча поезія, казки, оповідання тощо), та які вони будуть вживати під час відтворення власних діалогів, що моделюють реальне спілкування. 19


Слайд 19

Продовження У 3 класі доцільно застосовувати ситуації, побудовані за принципом діалогу культур, а саме: ситуацій-уявних подорожей до визначних місць країни, мова якої вивчається, ситуацій-обміну думками, пов’язаних з обговоренням отриманих знань про національні реалії іншої та своєї культури, наприклад, про реалії шкільного життя, національні та родинні свята, світу дитячих захоплень тощо. 20


Слайд 20

Продовження На відміну від 1 і 2 класів, у 3 класі збільшується доля самостійної роботи учня над мовним та мовленнєвим матеріалом, що дозволяє молодшим школярам реалізувати свої творчі здібності. Це не тільки індивідуальні завдання при виконанні пошукових завдань при читанні та письмі. 21


Слайд 21

Продовження На особливу увагу заслуговує проектна робота як різновид творчої групової роботи молодших школярів. Завдання-проекти мають допомагати дітям під керівництвом учителя, а далі і самостійно створювати зміст своєї навчальної діяльності і засвоювати його у ході підготовки й захисту кінцевого продукту обраного проекту: колажу, альбому, сторінки з книги, постеру і т.д. 22


Слайд 22

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється: 1-й клас – вербально 2-й клас (І семестр) – вербально 2-й клас (ІІ семестр) – за 12-бальною шкалою 3-4 класи – за 12-бальною шкалою Змістом вимог до оцінювання є виявлення, вимірювання та оцінювання навчальних досягнень учнів, які структуровані у навчальній програмі


Слайд 23

Продовження Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів (1-3 класів) загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 21.08.2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» 24


Слайд 24

Продовження На основі зазначених критеріїв виділяються інтегровані рівні навчальних досягнень учнів початкових класів. Їх загальнодидактичні характеристики такі: початковий рівень (1–3 бали) – учень/ учениця засвоїв/засвоїла знання у формі окремих фактів, елементарних уявлень, які може відтворити; володіє різними видами умінь на рівні копіювання зразка виконання способу дії; виконує самостійну роботу під безпосереднім керівництвом учителя, але допомогу не може сприйняти відразу, а потребує детального кількаразового її пояснення; 25


Слайд 25

Продовження середній рівень (4–6 балів) – учень/учениця володіє знаннями у формі понять, відтворює їх зміст, ілюструє прикладами з підручника; відповідь будує у засвоєній послідовності; володіє вміннями на рівні виконання способів діяльності за зразком у подібній ситуації; самостійну роботу виконує зі значною допомогою; 26


Слайд 26

Продовження достатній рівень (7–9 балів) – учень/учениця володіє поняттями, відтворює їх зміст, ілюструє не тільки відомими, а й новими прикладами, встановлює відомі внутрішньопонятійні зв’язки; вміє розпізнавати об’єкти за різними ознаками, які охоплюються засвоєними поняттями; під час відповіді може відтворити засвоєний зміст в іншій послідовності, не змінюючи логічних зв’язків; володіє вміннями на рівні застосування способу діяльності за аналогією; самостійні роботи виконує з незначною допомогою вчителя; володіє вміннями виконувати окремі етапи розв’язання проблеми і застосовує їх у співробітництві з учителем; 27


Слайд 27

Продовження високий рівень (10–12 балів) – учень/учениця володіє системою понять у межах, визначених навчальними програмами, встановлює як внутрішньопонятійні, так і міжпонятійні зв’язки; вміє розпізнавати об’єкти за різними ознаками, відповідь аргументує новими прикладами; вміє застосовувати способи діяльності за аналогією і в нових ситуаціях; самостійні роботи виконує без допомоги вчителя; виконує творчі завдання. 28


Слайд 28

Продовження Під час оцінювання навчальних досягнень учнів учителю важливо виявляти доброзичливість, терпіння, поєднувати вимогливість з індивідуальним підходом, порівнювати виявлені досягнення дитини не тільки з нормою, але й із її попередніми успіхами. Індивідуальний підхід передбачає врахування індивідуальних особливостей, пізнавальних здібностей, темпу роботи учнів тощо. 29


Слайд 29

«Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань» (лист МОН України від 28.01.2014 №1/9-72) У 1-му класі домашні завдання не задаються. У 2-4 класах обсяг домашніх завдань з усіх предметів має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували: У 2-му класі – 45 хвилин У 3-му класі – 1 години 10 хвилин У 4-му класі – 1 години 30 хвилин Домашні завдання не даються учням на вихідні, святкові та канікулярні дні 30


Слайд 30

Педагогічні особливості навчання учнів у шостих класах (Додаток 1 до листа МОН України від 01.07.2014 №1/9-343) 31


Слайд 31

Навчання іноземних мов у 6-му класі Уже з перших уроків у 6 класі учням бажано пропонувати завдання на спостережливість, виявлення істотних ознак предметів, встановлення зв'язків між декількома об'єктами тощо. Пам’ять учнів у цей час має переважно наочно-образний характер. Учні краще запам'ятовують зовнішні ознаки предметів, ніж їх логічну змістову сутність. 32


Слайд 32

Продовження Необхідно систематично, впродовж тривалого часу, повторювати з ними пройдений матеріал. Необхідно пам'ятати і про дослівне запам'ятовування й відтворення, яке є важливим засобом поповнення словникового запасу і формування культури мовлення, розвитку довільної пам'яті та самоконтролю, уміння помічати помилки у відтвореному та виправляти їх. З цією метою учням потрібно пропонувати багато завдань і вправ, призначених для усного виконання. 33


Слайд 33

Продовження Для учнів 5 класів чинними є рекомендації, надані у листі Міністерства освіти і науки України від 24.05.2013 №1/9-368 34


Слайд 34

Продовження У цьому навчальному році учні 6-го класу будуть навчатися за такими підручниками: Англійська мова (5-й рік навчання): Англійська мова, 6 клас, авт. Карп’юк О.Д. (вид. «Лібра Терра», 2014); Англійська мова, 6 клас, авт. Несвіт А.М. (вид. «Генеза», 2014); Англійська мова (2-й рік навчання): Англійська мова, 6(2) клас,авт. Пахомова Т.Г. (вид. «Методика», 2014); 35


Слайд 35

Продовження Німецька мова (5-й рік навчання): Німецька мова, 6 клас, авт. Горбач Л.В., Савченко Л.П., Сидоренко М.М. (вид. «Грамота», 2014); Німецька мова, 6 клас, авт. Сотнікова С.І., Гоголєва Г.В. (вид. «Ранок», 2014); Німецька мова (2-й рік навчання): Німецька мова, 6(2) клас, авт. Сотнікова С.І., Білоусова Т.Ф. (вид. «Ранок», 2014); Німецька мова, 6(2) клас, авт. Сидоренко М.М., Палій О.А. (вид. «Ранок», 2014); 36


Слайд 36

Продовження Французька мова (5-й рік навчання): Французька мова, 6 клас, авт. Клименко Ю.М. (вид. «Генеза», 2014); Французька мова (2-й рік навчання): Французька мова, 6(2) клас, авт. Клименко Ю.М. (вид. «Методика», 2014); 37


Слайд 37

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов 38


Слайд 38

Учні 5-6 класів: Наказ МОН України від 21.08.2013 р. №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» 39


Слайд 39

Учні 4,7-11 класів: Наказ МОН України від 13.04.2011р. №329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» Наказ МОН України від 30.08.2011р. №996 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» (додаток 1,4) 40


Слайд 40

Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація 41


Слайд 41

Тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання і виставляється єдиний тематичний бал, оскільки більшість прийомів поточного оцінювання спрямовано на детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили. Проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається. Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються. 42


Слайд 42

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н/а (не атестований(а). Тематична оцінка не підлягає коригуванню. 43


Слайд 43

Семестрове оцінювання з іноземної мови проводиться один раз наприкінці семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). У журналі робиться, наприклад, такий запис: Оцінка за семестр виставляється на основі тематичного оцінювання та наявних оцінок контролю з чотирьох видів мовленнєвої діяльності 44


Слайд 44

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр виставляється н/а (не атестований(а)). Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. 45


Слайд 45

Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати. У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку Скоригована не робиться. 46


Слайд 46

Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр. Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. У разі коригування учнями оцінки за ІІ семестр, річна оцінка виставляється їм не пізніше 10 червня поточного року. 47


Слайд 47

У випадку неатестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не атестований(а)). Річна оцінка коригуванню не підлягає. 48


Слайд 48

Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у колонку з надписом ДПА без зазначення дати. Учні, які не пройшли державну підсумкову атестацію, у колонку з надписом ДПА робиться запис н/а (не атестований(а)). Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис зв. (звільнений(а)). 49


Слайд 49

Учням, яким оцінка з державної підсумкової атестації переглядалася апеляційною комісією, за її результатами виставляється оцінка у колонку з надписом Апеляційна без дати. 50


Слайд 50

Єдині вимоги до ведення шкільної документації з іноземних мов 51


Слайд 51

Єдиний режим ведення шкільної документації з іноземних мов У «Положенні про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010. № 778 в п. 86 записано: «Педагогічні працівники закладу зобов’язані: «… вести відповідну документацію.» 52


Слайд 52

Календарно-тематичне планування Для складання календарно-тематичного плану необхідно визначити обсяг мовного і мовленнєвого матеріалу з урахуванням етапів роботи та вимог програми, визначити необхідні методи та прийоми навчання, спланувати домашнє завдання, врахувати рівень підготовки учнів, їх пізнавальну активність, уміння виконувати ті чи інші вправи. Схема календарно-тематичного плану може мати різні варіанти в залежності від конкретних умов навчально-виховного процесу, однак, повинна включати основні розділи Програми. 53


Слайд 53

Продовження Складання календарно-тематичних планів належить до виняткової компетентності учителя. При цьому слід урахувати багато чинників, зокрема рівень підготовки учнів конкретного класу, підручники, за якими працюють у навчальному закладі, методику викладання, психолого-емоційний стан, вікові та фізичні можливості учнів. Календарне планування навчального матеріалу здійснюється вчителем відповідно до навчальних програм. 54


Слайд 54

Поурочне планування у поурочному плані об’єктивно виправданими елементами є дата, тема, мета (освітня, виховна, розвивальна), обладнання уроку. У ньому відображаються основні питання змісту навчального матеріалу, форми, методи й прийоми його опрацювання, навчальні засоби та інші компоненти навчального процесу, які істотно впливають на досягнення мети уроку; структура поурочного плану залежить від типу уроку (урок засвоєння нових знань, комбінований, узагальнення і систематизації та інші); 55


Слайд 55

Продовження У «Положенні про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010. № 778 в п. 95 записано: «Керівник закладу забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм…» Рекомендуємо враховувати: Директор школи в наказі «Про розподіл функціональних обов’язків» може покласти обов’язки щодо контролю за виконанням навчальних планів і програм на заступника з навчально-виховної роботи. 56


Слайд 56

Класний журнал Наказ МОН України від 03.06.2008 р. №496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів». Наказ МОН України від 10.05.2011 р. №423 «Про затвердження єдиних зразків обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності» (додаток 2). 57


Слайд 57

Продовження Записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета. Записи ведуться пастою одного кольору, чітко й охайно. 58


Слайд 58

Продовження Дата проведення занять записується дробом, чисельник якого є датою, а знаменник – місяцем поточного року. Наприклад, 04/09 означає, що заняття проведено четвертого вересня. У разі проведення здвоєних уроків дата і тема кожного уроку записуються окремо. 59


Слайд 59

Продовження Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю здійснюються у формі називного відмінка: “Зошит”, а не “за зошит”; “І семестр”, а не “за І семестр” тощо. 60


Слайд 60

Продовження У графі “Зміст уроку” відповідно до календарного планування стисло записується тема уроку, вид роботи тощо. У графі “Завдання додому” стисло записується його зміст (прочитати, вивчити напам’ять, повторити тощо), параграфи (сторінки) підручника, номери завдань, вправ тощо. 61


Слайд 61

Права сторінка журналу (зразок) 62


Слайд 62

Продовження У випадку відсутності учителя педагогічний працівник, який його заміняє, у графі “Завдання додому” після запису домашнього завдання записує “заміна”, прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом. 63


Слайд 63

Ліва сторінка журналу (зразок) 64


Слайд 64

Для виконання всіх видів навчальних робіт з іноземної мови учням рекомендується з першого року навчання (1 клас) мати два зошити, один із яких може бути на друкованій основі. 65


Слайд 65

При перевірці робіт з іноземних мов у початковій школі (1-4 класи) учитель виправляє помилки і пише зверху правильний варіант слова, виразу тощо. Зошити, в яких виконуються навчальні класні та домашні роботи, перевіряються після кожного уроку в усіх учнів із виставленням оцінок (крім 1,2 (І семестр) класів). 66


Слайд 66

Продовження У 5-9 класах зошити перевіряються один раз у тиждень. У 10-11 класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи, але з таким розрахунком, щоб один раз у місяць перевірялися роботи всіх учнів. 67


Слайд 67

Словники перевіряються один раз у семестр. Учитель виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки словника. 68


Слайд 68

Дата в зошитах з іноземних мов записується так, як це прийнято у країні, мова якої вивчається. Наприклад: Wednesday, the tenth of September; Donnerstag, den zehnten September; Jeudi, le dix septembre 69


Слайд 69

Продовження Після дати необхідно вказати, де виконується робота (класна чи домашня робота), вказати номер вправи або вид роботи, що виконується. Зошити та словники підписуються мовою, яка вивчається. 70


Слайд 70

Поділ класу на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом МОН України від 20.02.02 р. № 128. При поглибленому вивченні іноземної мови з 1 класу клас ділиться на групи з 8-10 учнів у кожній (не більше 3 груп). При вивченні іноземної, що не є мовою навчання, а вивчається як предмет — клас чисельністю понад 27 учнів ділиться на 2 групи. 71


Слайд 71

Структура навчального року І семестр – з 1 вересня по 26 грудня ІІ семестр – з 12 січня по 29 травня Канікули: Осінні – з 27 жовтня по 2 листопада Зимові – з 29 грудня по 11 січня Весняні – з 23 по 29 березня 72


Слайд 72

Домашнє завдання Опрацювати: Лист Міністерства освіти і науки від 01.07.2014 року №1/9-343 “Про методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу з іноземної мови у 2014/2015 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах” (додаток 1, додаток 3). Лист МОН України від 24.05.2013 №1/9-368 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі» 73


Слайд 73

Продовження Наказ Міністерства освіти і науки України від від 13.04.2011 №996 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (додаток 1, додаток 4). Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.08.2011 р. №996 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» 74


Слайд 74

Продовження Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 р. №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти». Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 р. №496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів”. 75


Слайд 75

Продовження Лист Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 року №1/9-72 “Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань”. Постанову Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №778 “Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад”. Постанову Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року №462 “Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти”. 76


Слайд 76

Продовження Постанову Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року №1392 “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти”. Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.08.2013 р. №1239 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності”. 77


Слайд 77

78 Дякую за увагу! Бажаю успіхів!


×

HTML:

Ссылка: