'

2012-2013 н.р.!

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Скадовська РЦМК інформатика 2012-2013 н.р.! Вітаємо з початком Серпневе засідання вчителів інформатики Скадовської РЦМК


Слайд 1

Скадовська РЦМК інформатика Особливості організації та вивчення інформатики в 2012-2013 н.р.


Слайд 2

Скадовська РЦМК інформатика План роботи першого засідання Профільні курси за вибором 5 Науково-методична проблема 2 Нормативно-правове забезпечення 3 Програмове забезпечення 4 Розподіл годин та підручники 7 План роботи РЦМК на 2012-2013 н.р. 12


Слайд 3

Скадовська РЦМК інформатика 1. Організація 2011-2012 н.р. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від № 1/9-399 від 23 травня 2012 року щодо організації навчально-виховного процесу у 2012-2013 навчальному році, відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" 2012/2013 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр - з 1 вересня по 28 грудня, ІІ семестр - з 14 січня по 24 травня. Рекомендовані терміни проведення канікул: осінні – 29 жовтня по 4 листопада , зимові – з 29 грудня по 13 січня , весняні – весняні з 25 по 31 березня .


Слайд 4

Скадовська РЦМК інформатика 2. Науково-методична проблема Аспект V етапу Професійна мобільність учителя у контексті загальноєвропейського освітнього простору Завдання роботи районної циклової методичної комісії: Наукове супроводження та методичне забезпечення навчально-виховного процесу. Забезпечення інтеграції методичних зусиль педагогічних працівників закладів освіти щодо запровадження інноваційних педагогічних технологій; виявлення, систематизацію та розповсюдження прогресивного педагогічного досвіду, ефективних технологій, орієнтованих на співпрацю учасників навчально-виховного процесу. Трансляція інформаційного потоку від науки і перспективного досвіду до педагогічних працівників, стимуляція їх самоосвітньої діяльності. Моніторинг стану організації педагогічного процесу, рівня навчальних досягнень учнів. «Проектування педагогічного простору для стимулювання внутрішньої і зовнішньої мобільності учасників навчально-виховного процесу» Мета діяльності: Забезпечення готовності кадрів до інноваційної діяльності.


Слайд 5

Скадовська РЦМК інформатика 3. Нормативно – правове забезпечення Державний стандарт базової і повної середньої освіти; Концепція профільного навчання у старшій школі (наказ МОНУ № 854 від 11.09. 2009 р .); Положення про кабінет інформатики та інформаційно – комунікаційних технологій навчання ЗНЗ (наказ МОНУ № 407 від 20.05. 2004 р.); Положення про ДПА учнів ( вихованців ) у системі загальної середньої освіти ( наказ МОНУ № 1151 від 21.12. 2009 р.); Інструкція про переведення та випуск учнів ( вихованців ) навчальних закладів системи загально середньої освіти; Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11 класів ЗНЗ (наказ МОНУ № 498 від 03.06.2008 р.); Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (Наказ Міністерства N 329 від 13.04.2011); Методичні рекомендації щодо організації навчально – виховного процесу під час проведення навчальної практики учнів ЗНЗ ( лист МОНУ № 1/9 – 651 ); Про обсяг і характер домашніх завдань учнів ЗНЗ (лист МОНУ № 1/9– 651 від29.10.2007 р.); Про навчальні плани ЗНЗ на 2012 – 2013 н.р. (Лист МОНмолодьспорт № 1/9-399 від 23.05.12 року). Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 16.03.2004 року № 81 «Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.05.2004, за № 620/9219. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 907 від 29.07.2011 «Про затвердження технічних специфікацій навчального комп'ютерного комплексу для кабінету інформатики, навчального комп'ютерного комплексу (мобільного) та інтерактивного комплексу (інтерактивної дошки, мультимедійного проектора) для загальноосвітніх навчальних закладів» Наказ МОН від 02.12.2004 р. № 903 «Правила використання комп‘ютерних програм у навчальних закладах».


Слайд 6

Скадовська РЦМК інформатика 4. Програмове забезпечення Інваріантний курс в 9-11 класах


Слайд 7

Скадовська РЦМК інформатика 5. Профільні курси за вибором


Слайд 8

Скадовська РЦМК інформатика 6. Пропедевтичні курси Інформатика у 2–4 класах може вивчатися за однією із програм: «Сходинки до інформатики. 2–4 класи». Ривкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я. «Шукачі скарбів. Навчально-методичний комплект з інформатики для 2-4 класів». Коршунова О.В. http://vesna-books.at.ua/load/89-1-0-17 «Комп’ютерленд. Інформатика. 2-4 класи». Антонова О.П. http://aspekt-edu.kiev.ua/ Інформатика у 5–6 класах може вивчатися за однією із програм:


Слайд 9

Скадовська РЦМК інформатика 6.1. Єдиний базовий курс Інформатика у 7–9 класах може вивчатися за однією із програм:


Слайд 10

Скадовська РЦМК інформатика 7. Розподіл годин та підручники Підручники З метою упорядкування виданої у 2012 році навчальної літератури і програм, що рекомендуються для використання в навчально-виховному процесі у загальноосвітніх навчальних закладах Міністерство освіти і науки, молоді та спорту надсилає: Перелік навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році. Зазначений перелік друкується в «Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України», фахових науково-методичних журналах, а також розміщено на сайті: www.mon.gov.ua. Поділ на групи В усіх класах навчальні програми з інформатики розраховані на вивчення інформатики за умов постійного доступу учнів до комп’ютерів. Для проведення всіх уроків інформатики класи діляться на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем, але не менше 8 учнів у підгрупі (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 року №128). http://osvita.ua/legislation/other/3063


Слайд 11

Скадовська РЦМК інформатика 8. Кабінет Документація кабінету Паспорти кабінетів на затвердження - до 06.09.2012 – відділ освіти!!!


Слайд 12

Скадовська РЦМК інформатика 9. Позакласна робота, олімпіади Позакласна робота Перший урок в 5-11 класах відбудеться в рамках оголошеного в Україні у 2012 році Року спорту та здорового способу життя, метою якого є орієнтація учнів на пріоритетність загальнолюдських цінностей життя і здоров’я, утвердження здорового способу життя як необхідної умови саморозвитку та самовдосконалення особистості. Олімпіади 1. Всеукраїнська олімпіада з базової дисципліни «Інформатика» 2. Всеукраїнська олімпіада з інформаійно – комунікаційних технологій 3. Інтернет - олімпіади


Слайд 13

Скадовська РЦМК інформатика 10. Участь у конкурсах «Вчитель новатор» - http://www.itcomp.edu-ua.net/ «Успішній проект» - Intel - http://iteach.com.ua/successful-project «Жили-были» - schoolsector.wordpress.com/2010/05/14/жили-были «Техно», «Еко» - http://iteach.com.ua/about/press-releases/?pid=1241 «Бобер» - http://bober.net.ua/ День безпечного Інтернету


Слайд 14

Скадовська РЦМК інформатика 11. МАН, предметні тижні


Слайд 15

Скадовська РЦМК інформатика 12. План роботи РЦМК на 2012-2013 н.р. ІІ засідання – 31.10.2012 р., Скадовська ЗОШ №2 Авторський семінар учителя інформатики Скадовської ЗОШ №2 Буланової І.М. «Методика викладання курсу «Сходинки до інформатики» для учнів 2-4 класів» Мета: підготовка учителів до впровадження курсу інформатики у початковій школі. ІІІ засідання – 16.11.2012 р., Шевченківська ЗОШ Практичний семінар учителів інформатики: «Тестовий контроль і оцінювання знань учнів» Мета: ознайомлення з технологією створення підсумкових тестів засобами програмного продукту «Test W-2» 1. Тести як вимірники навчальних досягнень учнів за курс інформатики. Дудченко О.М., методист РМК 2. Створення підсумкових тестів засобами програмного продукту «Test W-2» Тодорчук С.Г., Шевченківська ЗОШ 3. Обмін досвідом з використання тестів на уроках інформатики. Дудченко В.М., керівник РЦМК, учителі інформатики


Слайд 16

Скадовська РЦМК інформатика 12. План роботи РЦМК на 2012-2013 н.р. ІV засідання – 25.02.2013 р., Радгоспненська ЗОШ Круглий стіл на тему: «Діагностика та обслуговування комп’ютера в школі» Мета: ознайомлення зі способами діагностування ат усунення помилок у роботі комп’ютерної техніки. Процес діагностики та усунення помилок в роботі комп’ютера. Верхогляд С.С., Радгоспненська ЗОШ Обмін думок з обслуговування комп’ютерної техніки. Учителі інформатики. 2. Запропонувати створення робочої групи учителів що викладають два предмети з метою вироблення методичних рекомендацій «Методика використання інформаційних технологій при вивчені загальноосвітніх дисциплін» 3. Кожному учителю інформатики обов’язково скласти сертифікаційний тест з курсу цифрових технологій. Враховуючи Лист МОНС України N 1/9-493 від 24.06.2011 «Щодо організації навчання вчителів з використання інформаційно- комунікаційних технологій» залучити учителів-предметників своєї школи до вивчення курсу. 4. Заявка на курси «Методика викладання у початкових класах» для учителіві будуть з 2013-2014 навчального року викладати інформатику з 2 класу. 5. Підготовка до впровадження нових державних стандартів, програми інформатики з 5 класу. 6. Створення сайтів свого навчального закладу (до 1 жовтня 2012 року)


Слайд 17

Скадовська РЦМК інформатика 13. Корисні сайти. http://khersoninform.jimdo.com/ - сайт ІКТ в освіті Херсонська область http://school1k24.at.ua/ - сайт кабінету ІКТ Скадовської гімназії (перелік програм) http://simonischool.at.ua/news/materiali_do_pershogo_uroku_2012_2013_n_r/2012-08-27-1333 - матеріали до першого уроку http://koippo414.at.ua/news/gotuemos_do_pershogo_uroku_2012_2013_navchalnogo_roku/2012-06-15-44 - матеріали до першого уроку


Слайд 18

Скадовська РЦМК інформатика Бажаю всім натхнення та успіху в розвитку пізнавально-творчих здібностей учнів До нових зустрічей!!!


×

HTML:

Ссылка: