'

2014-2015 н.р.!

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

інформатика 2014-2015 н.р.! Вітаємо з початком Серпневе засідання вчителів інформатики


Слайд 1

Особливості організації та вивчення інформатики в 2014-2015 н.р.


Слайд 2

План роботи першого засідання Профільні курси за вибором 5 Науково-методична проблема 2 Нормативно-правове забезпечення 3 Програмове забезпечення 4 Розподіл годин та підручники 7 План роботи МО на 2014-2015 н.р. 12


Слайд 3

Звіт про роботу м/о в минулому навчальному році та розгляд плану роботи на 2014-2015 навчальний рік. Ознайомлення з циклограмою, графіком роботи та проблемним питанням м/о в новому навчальному році. Методичні рекомендації щодо викладання курсу інформатики у 2014-2015 н.р., програми та підручники. Підсумки перевірки кабінетів інформатики, проведення олімпіад та МАН   Календарне планування з інформатики у 3, 6, 8-11 класах. Вимоги щодо документації кабінету інформатики Огляд новинок методичної літератури Різне.


Слайд 4

1. Організація 2014-2015 н.р. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України щодо організації навчально-виховного процесу у 2014-2015 навчальному році, відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" 2014/2015 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 30травня. ((лист МОН від 11.06.2014 р. № 1/9-303) Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр - з 1 вересня по 26 грудня, ІІ семестр - з 12 січня по 29 травня. Рекомендовані терміни проведення канікул: осінні – 27 жовтня по 2 листопада , зимові – з 29 грудня по 11 січня , весняні – весняні з 23 по 29 березня .


Слайд 5

Методична проблема вчителів: Впровадження ефективних освітніх та педагогічних технологій в системі особистісно орієнтованого навчання з метою створення умов рівного доступу до здобуття якісної освіти. Проблемне питання методичного об’єднання вчителів інформатики : Створення системи інформативно-методичного забезпечення викладання інформатики в умовах переходу до профільного навчання з метою підвищення науково-методичної підготовки вчителів інформатики, пошук оперативних та об’єктивних методів контролю знань. Використання інформаційних технологій у навчальному процесі.


Слайд 6

Циклограма роботи: Методичний день – середа. Перша середа місяця: робота з нормативними документами. Друга середа місяця: консультаційний день. Третя середа місяця: робота з вчителями, які атестуються в поточному році. Четверта середа місяця: робота з молодими вчителями.


Слайд 7

3. Нормативно – правове забезпечення Державний стандарт базової і повної середньої освіти; Концепція профільного навчання у старшій школі (наказ МОНУ № 854 від 11.09. 2009 р .); Положення про кабінет інформатики та інформаційно – комунікаційних технологій навчання ЗНЗ (наказ МОНУ № 407 від 20.05. 2004 р.); Положення про ДПА учнів ( вихованців ) у системі загальної середньої освіти ( наказ МОНУ № 1151 від 21.12. 2009 р.); Інструкція про переведення та випуск учнів ( вихованців ) навчальних закладів системи загально середньої освіти; Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11 класів ЗНЗ (наказ МОНУ № 498 від 03.06.2008 р.); Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (Наказ Міністерства N 329 від 13.04.2011); Методичні рекомендації щодо організації навчально – виховного процесу під час проведення навчальної практики учнів ЗНЗ ( лист МОНУ № 1/9 – 651 ); Про обсяг і характер домашніх завдань учнів ЗНЗ (лист МОНУ № 1/9– 651 від29.10.2007 р.); Про навчальні плани ЗНЗ на 2012 – 2013 н.р. (Лист МОНмолодьспорт № 1/9-399 від 23.05.12 року). Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 16.03.2004 року № 81 «Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.05.2004, за № 620/9219. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 907 від 29.07.2011 «Про затвердження технічних специфікацій навчального комп'ютерного комплексу для кабінету інформатики, навчального комп'ютерного комплексу (мобільного) та інтерактивного комплексу (інтерактивної дошки, мультимедійного проектора) для загальноосвітніх навчальних закладів» Наказ МОН від 02.12.2004 р. № 903 «Правила використання комп‘ютерних програм у навчальних закладах».


Слайд 8

4. Програмове забезпечення Інваріантний курс в 9-11 класах


Слайд 9

5. Профільні курси за вибором


Слайд 10

6. Пропедевтичні курси Інформатика у 2–4 класах може вивчатися за однією із програм: «Сходинки до інформатики. 2–4 класи». Ривкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я. «Шукачі скарбів. Навчально-методичний комплект з інформатики для 2-4 класів». Коршунова О.В. http://vesna-books.at.ua/load/89-1-0-17 «Комп’ютерленд. Інформатика. 2-4 класи». Антонова О.П. http://aspekt-edu.kiev.ua/ Інформатика у 5–6 класах може вивчатися за однією із програм:


Слайд 11

6.1. Єдиний базовий курс Інформатика у 7–9 класах може вивчатися за однією із програм:


Слайд 12

7. Розподіл годин та підручники Підручники З метою упорядкування виданої у 2012 році навчальної літератури і програм, що рекомендуються для використання в навчально-виховному процесі у загальноосвітніх навчальних закладах Міністерство освіти і науки, молоді та спорту надсилає: Перелік навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році. Зазначений перелік друкується в «Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України», фахових науково-методичних журналах, а також розміщено на сайті: www.mon.gov.ua. Поділ на групи В усіх класах навчальні програми з інформатики розраховані на вивчення інформатики за умов постійного доступу учнів до комп’ютерів. Для проведення всіх уроків інформатики класи діляться на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем, але не менше 8 учнів у підгрупі (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 року №128). http://osvita.ua/legislation/other/3063


Слайд 13

8. Кабінет Документація кабінету


Слайд 14

9. Позакласна робота, олімпіади Олімпіади 1. Всеукраїнська олімпіада з базової дисципліни «Інформатика» 2. Всеукраїнська олімпіада з інформаційно – комунікаційних технологій 3. Інтернет - олімпіади


Слайд 15

10. Участь у конкурсах «Вчитель новатор» - http://www.itcomp.edu-ua.net/ «Успішний проект» - Intel - http://iteach.com.ua/successful-project Міжнародна гра-конкурс з інформатики для учнів 2 - 11 класів ІНФОЗНАЙКА http://www.infoznaika.ru/ «Бобер» - http://bober.net.ua/ 5. Конкурс вчителів "Краща методична розробка» (1-4, 5-9, 10-11 класи)


Слайд 16

ПЛАН проведення засідань методичного об’єднання вчителів інформатики на 2014-2015 навчальний рік


Слайд 17

12. План роботи МО на 2014-2015 н.р. ІІ засідання – 09.10.2014 р.  Тема: "Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики та інформатики» «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики та інформатики» Робота з обдарованими дітьми Про підготовку та проведення шкільної та районної олімпіади з інформатики та інформаційних технологій. Підбір завдань для олімпіади. Методичні поради щодо викладання окремих тем з курсу інформатики –за запитами вчителів


Слайд 18

12. План роботи МО на 2013-2014 н.р. ІІІ засідання – 18.12.2014 р. Тема: " Використання інноваційних педагогічних технологій для підвищення якості знань на уроках інформатики."   1. " Використання інноваційних педагогічних технологій для підвищення якості знань на уроках інформатики." 2. Методика викладання курсу «Бази даних». (вчителі інформатики). 4. Підсумки районної олімпіади з інформатики. Аналіз якості підбору олімпіадних завдань


Слайд 19

12. План роботи МО на 2013-2014 н.р. ІV засідання – 19.03.2015р. Тема: «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання на уроках інформатики.»   «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання на уроках інформатики» Про підсумки обласної олімпіади з інформатики та інформаційних технологій Про участь у роботі МАН. Державна підсумкова атестація з інформатики та літня практика учнів. Творчий звіт вчителів, що атестуються на вищу категорію:  


Слайд 20

Корисні сайти. http://khersoninform.jimdo.com http://school1k24.at.ua/ http://www.libreoffice.org/ http://koippo414.at.ua/news http://www.ubuntu.com/ www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/ http://info.scratch.mit.edu/uk/Scratch_1.4_Download. http://allinf.at.ua http://www.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations/ http://educoo.org/TelechargerOOo4Kids.php http://linuxmint.com/


Слайд 21

Бажаю всім натхнення та успіху в розвитку пізнавально-творчих здібностей учнів До нових зустрічей!!!


×

HTML:

Ссылка: