'

Особливості проведення державної підсумкової атестації у 2012/2013 навчальному році

Понравилась презентация – покажи это...




Слайд 0

Особливості проведення державної підсумкової атестації у 2012/2013 навчальному році


Слайд 1

Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 року № 94 “Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти” Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.01.2013 року № 55 “Про надання грифа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України збірникам завдань для проведення державної підсумкової атестації” Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 року № 1/9-399 “Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року” Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.02.2013 року № 1/9-92 “Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2012/2013 навчальному році” Нормативно-правове забезпечення


Слайд 2

Державна підсумкова атестація у початковій школі


Слайд 3

Державна підсумкова атестація у 4 класах Терміни проведення: з 13 по 21 травня 2013 року Предмети: Українська мова Читання Математика


Слайд 4

Державна підсумкова атестація з української мови Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 4 клас (авт. Пономарьова К.І., Гайова Л.А.)


Слайд 5

Державна підсумкова атестація з української мови Сім завдань: Три тестових завдання закритого типу, передбачають вибір однієї правильної відповіді з трьох запропонованих варіантів Одне завдання на встановлення відповідності Одне завдання відкритого типу (виконується письмово) Текст для списування (55-60 слів) Творче завдання (написання тексту на задану тему, 5-7 речень)


Слайд 6

Державна підсумкова атестація з читання Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 4 клас (авт. Вашуленко О.В.)


Слайд 7

Державна підсумкова атестація з читання Текст для самостійного читання та вісім завдань тестового характеру: П’ять завдань закритого типу, передбачають вибір однієї правильної відповіді з трьох запропонованих варіантів (завдання 1-5) Два завдання відкритого типу (з короткою письмовою відповіддю на встановлення відповідності, на встановлення послідовності (завдання 6-7) Одне завдання відкритого типу з розгорнутою письмовою відповіддю (завдання 8 – творче)


Слайд 8

Державна підсумкова атестація з математики Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 4 клас (авт. Онопрієнко О.В., Пархоменко Н.Є., Листопад Н.П. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013)


Слайд 9

Державна підсумкова атестація з математики Вісім завдань: П’ять завдань закритого типу, передбачають вибір однієї правильної відповіді з трьох запропонованих варіантів (завдання 1-5) Два завдання відкритого типу (з короткою письмовою відповіддю (завдання 6-7) Одне завдання відкритого типу з розгорнутою письмовою відповіддю (розв’язування сюжетної задачі (завдання - 8)


Слайд 10

Державна підсумкова атестація у початковій школі Державна підсумкова атестація проводиться в усіх загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка та п’ятниці. На проведення атестації з кожного предмета відводиться 1 академічна година


Слайд 11

Державна підсумкова атестація у початковій школі Завдання виконують усі учні, окрім тих, які з поважних причин (хвороба, довготривале перебування на лікуванні, участь у спортивних змаганнях, переїзд на інше місце проживання, природні катаклізми) не можуть брати участь у їх виконанні. Цим учням оцінки за ДПА виставляються за результатами семестрового оцінювання. Додаткові види перевірочних робіт у 4 класах не проводяться


Слайд 12

Державна підсумкова атестація в основній школі


Слайд 13

Державна підсумкова атестація у 9 класах Термін проведення: з 28 травня по 11 червня 2013 року Предмети: Українська мова Математика Географія Біологія Іноземна мова або інший гуманітарний предмет за вибором навчального закладу


Слайд 14

Державна підсумкова атестація з математики Проводиться атестація у формі інтегрованої письмової роботи з алгебри та геометрії 28 травня 2013 року. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 9 клас (авт. Глобін О.І., Єргіна О.В., Сидоренко П.Б., Комаренко О.В. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013)


Слайд 15

Державна підсумкова атестація з математики Учні загальноосвітніх навчальних закладів виконують завдання першої (12 завдань), другої (4 завдання) та третьої (3 завдання) частин атестаційної роботи. Серед них: Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді Завдання відкритої форми з короткою відповіддю Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю


Слайд 16

Державна підсумкова атестація з математики Варіанти завдань першої та другої частини атестаційної роботи добирають загальноосвітні навчальні заклади (має бути не менше десяти варіантів для кожного класу), третьої частини – Департамент науки і освіти Харківської облдержадміністрації (визначається не менше чотирьох варіантів) На проведення атестації відводиться 3 академічні години. За результатами роботи виставляється одна оцінка – з математики – на сторінці “Алгебра” в колонку з написом “ДПА” після колонки з написом “Річна”


Слайд 17

Державна підсумкова атестація з української мови Збірник диктантів для державної підсумкової атестації з української мови. 9 клас (укл. Мацько Л.І., Христенок В.Ф., Сидоренко О.М., Мацько О.М. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013)


Слайд 18

Державна підсумкова атестація з української мови Державна підсумкова атестація з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (диктант) проводитиметься 31 травня 2013 року Завдання буде оголошено в день проведення атестації по телебаченню (канал УТ-1) та радіо


Слайд 19

Державна підсумкова атестація з української мови На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година. Відлік часу ведеться від початку читання вчителем тексту. Використання учнями допоміжних джерел (словників, довідників, підручників тощо) не допускається


Слайд 20

Державна підсумкова атестація з географії 03 червня 2013 року Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії. 9 клас (авт. Гладковський Р.В., Довгань А.І., Паламарчук Л.Б., Совенко В.В. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013)


Слайд 21

Навчальні заклади визначають не менше десяти варіантів письмових робіт для кожного класу. У кожному варіанті – 28 тестових завдань різних типів і рівнів складності, а також одне завдання на контурній карті та 3 завдання відкритого типу, одне з яких (під номером 31) має підвищений рівень складності (позначене зірочкою) і призначене лише для класів з поглибленим вивченням географії. Державна підсумкова атестація з географії


Слайд 22

Державна підсумкова атестація з географії Під час виконання атестаційної роботи учням не дозволяється користуватися підручниками, посібниками, атласами та іншими джерелами картографічних знань. На проведення атестації відводиться 90 хвилин Час на вступну бесіду та інструктаж не враховується


Слайд 23

Державна підсумкова атестація з біології Збірник завдань для державної підсумкової атестації з біології. 9 клас (авт. Костильов О.В., Андерсон О.А., – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013)


Слайд 24

Державна підсумкова атестація з біології Атестаційна робота складається з чотирьох частин: перша (12 завдань) частина з вибором однієї правильної відповіді різного рівня друга (10 завдань) частина складності третя частина: 3 завдання - з вибором однієї правильної відповіді та використанням графічних зображень, 1 завдання – на встановлення відповідності, 1 завдання – на встановлення послідовності Четверта частина – два завдання відкритого типу, що передбачають розгорнуту відповідь


Слайд 25

Державна підсумкова атестація з біології Під час виконання атестаційної роботи учням не дозволяється користуватися додатковою літературою (таблицями, посібниками тощо). На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година Час на вступну бесіду та інструктаж не враховується


Слайд 26

Державна підсумкова атестація з іноземної мови Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови. 9 клас (авт. Коваленко О.Я., Чепурна О.В., Ворон Г.Л., Шопулко М.Н. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013) Збірник завдань для державної підсумкової атестації з німецької мови. 9 клас (авт. Коваленко О.Я., Горбач Л.В., Трінька Г.Ю. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013)


Слайд 27

Державна підсумкова атестація з іноземної мови Атестація з іноземної мови складається з письмової та усної частини. На виконання завдань письмової частини (використання мови, читання та письмо) та усної (говоріння) передбачено 35 хвилин.


Слайд 28

Збірники містять 100 варіантів білетів з англійської мови, 50 варіантів – з німецької мови. Кількість білетів добирається вчителями загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до кількості учнів. Завдання першого та другого питання учні виконують на аркушах зі штампом навчального закладу Державна підсумкова атестація з іноземної мови


Слайд 29

Державна підсумкова атестація у старшій школі


Слайд 30

Державна підсумкова атестація в 11 класах Термін проведення: з 27 по 31 травня 2013 року Атестація проводиться за збірниками завдань, 2013 року видання, рекомендованими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України Предмети: Українська мова (переказ – обов’язково) Історія України або математика (для учнів, які навчалися за універсальним профілем) Профільний предмет (для учнів, які навчалися в класах інших профілів) Предмет за вибором


Слайд 31

Державна підсумкова атестація з української мови Збірник переказів для державної підсумкової атестації з української мови. 11 клас (укл. Шелехова Г.Т., Новосьолова В.І., Ярмолюк А.В. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013)


Слайд 32

Державна підсумкова атестація з української мови Державна підсумкова атестація з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (переказ без творчого завдання за текстом) проводитиметься 27 травня 2013 року Завдання буде оголошено в день проведення атестації по телебаченню (канал УТ-1) та радіо


Слайд 33

Державна підсумкова атестація з української мови На проведення атестації відводиться 90 хвилин. Відлік часу ведеться від початку читання вчителем тексту. Учні докладно відтворюють первинний текст запропонованого переказу. Переказ проводиться за традиційною методикою.


Слайд 34

Державна підсумкова атестація з математики Проводиться у формі інтегрованої письмової роботи з математики (інтегрований іспит з алгебри та початків аналізу і геометрії) Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11 клас (авт. Глобін О.І., Єргіна О.В., Сидоренко П.Б., Панкратова І.Є. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013)


Слайд 35

Державна підсумкова атестація з математики Учні, які вивчали математику за програмою рівня стандарту, виконують завдання ПЕРШОЇ (12 завдань), ДРУГОЇ (4 завдання) та ТРЕТЬОЇ (2 завдання) частин атестаційної роботи. Учні, які вивчали математику за програмою академічного рівня, виконують усі завдання ПЕРШОЇ, ДРУГОЇ та ТРЕТЬОЇ частин атестаційної роботи. Учні профільних класів виконують завдання ПЕРШОЇ, ДРУГОЇ та ТРЕТЬОЇ частин атестаційної роботи, а також 2 завдання ЧЕТВЕРТОЇ частини.


Слайд 36

Державна підсумкова атестація з математики Варіанти завдань першої та другої частини атестаційної роботи добирають загальноосвітні навчальні заклади (має бути не менше десяти варіантів для кожного класу), третьої та четвертої частини – Департамент науки і освіти Харківської облдержадміністрації (визначається не менше чотирьох варіантів) На проведення атестації відводиться для учнів, які вивчали предмет за програмами рівня стандарту або академічного рівня, - 3 академічні години. Для учнів профільних класів – 3,5 академічні години


Слайд 37

Державна підсумкова атестація з історії України Збірник завдань для державної підсумкової атестації з історії України. 11 клас (авт. Власов В.С., Кульчицький С.В. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013)


Слайд 38

Навчальні заклади визначають не менше десяти варіантів для кожного класу. Під час проведення атестації в класах профільного рівня вчитель замість завдань № 3, 7 та 8 на свій розсуд обирає з додатка “Збірника завдань для державної підсумкової атестації з історії України. 11 клас” фрагмент історичного джерела – так, щоб його матеріал не збігався з матеріалом запропонованого варіанта. На виконання завдань відводиться 90 хвилин. Державна підсумкова атестація з історії України


Слайд 39

Державна підсумкова атестація з української літератури Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української літератури. 11 клас (авт. Коваленко Л.Т., Михайлова Н.В. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013)


Слайд 40

Державна підсумкова атестація з української літератури Атестація проводиться у формі тестування. Кожен тест складається з 33 завдань різної форми. Тривалість тесту – 90 хвилин (час на вступну бесіду та інструктаж не враховується).


Слайд 41

Державна підсумкова атестація зі світової літератури Збірник завдань для державної підсумкової атестації зі світової літератури. 11 клас (авт. Коваленко Л.Т., Михайлова Н.В. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013)


Слайд 42

Державна підсумкова атестація зі світової літератури Пропонований збірник укладений відповідно до чинних програм, охоплює навчальний матеріал 10 та 11 класів і містить 20 варіантів атестаційних завдань. Навчальні заклади визначають не менше десяти варіантів для кожного класу. На виконання завдань відводиться 90 хвилин (час на вступну бесіду та інструктаж не враховується)


Слайд 43

Державна підсумкова атестація з правознавства Збірник завдань для державної підсумкової атестації з правознавства. 11 клас (авт. Ремех Т.О. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013)


Слайд 44

Державна підсумкова атестація з правознавства Збірник складається з 15 варіантів по 12 типових завдань у кожному. Завдання охоплюють усі розділи відповідної навчальної програми з правознавства для профільного рівня. Навчальні заклади обирають не менше 10 варіантів для кожного класу. На виконання завдань відводиться 90 хвилин. Відповіді на завдання 1-8 слід заносити в спеціальний бланк, завдання 9-12 записувати на аркушах зі штампом навчального закладу.


Слайд 45

Державна підсумкова атестація з хімії Збірник завдань для державної підсумкової атестації з хімії. 11 клас (авт. Дубовик О.А. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013)


Слайд 46

Державна підсумкова атестація з хімії Атестація проводиться письмово. Під час виконання роботи не дозволяється користуватися додатковою літературою, окрім довідкових матеріалів, розміщених у збірнику. Для проведення обчислення можна користуватися калькулятором.


Слайд 47

Державна підсумкова атестація з біології Збірник завдань для державної підсумкової атестації з біології. 11 клас (авт. Фіцайло С.С., Скрипник Н.В., Мердух І.І., Мирна Л.П., Соболь В.І. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013)


Слайд 48

Державна підсумкова атестація з біології Атестаційна робота для учнів, які вивчали предмет за програмою на рівні стандарту чи академічному рівні, складається з варіанту основної атестаційної роботи і одного завдання четвертої частини, яке обирає вчитель (всього 26 завдань). Для виконання роботи відводиться 90 хвилин. Атестаційна робота для учнів, які вивчали предмет за програмою на профільному рівні, складається з варіанту основної атестаційної роботи і трьох завдань четвертої частини, яке обирає вчитель (всього 28 завдань). Для виконання роботи відводиться 120 хвилин.


Слайд 49

Державна підсумкова атестація з біології Під час роботи не дозволяється користуватися додатковою літературою (таблицями, посібниками), окрім довідкових матеріалів, розміщених у збірнику. Для проведення обчислень учні можуть користуватися калькулятором. Оформлення відповідей на завдання першої і другої частини здійснюються учнями у бланку, зразок якого наданий у збірнику; на завдання третьої і четвертої частини – на аркушах із штампом навчального закладу.


Слайд 50

Державна підсумкова атестація з екології Збірник завдань для державної підсумкової атестації з екології. 11 клас (авт. Бойчук Ю.Д., Малікова С.О. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013)


Слайд 51

Державна підсумкова атестація з екології Для учнів, які вивчали предмет на рівні стандарту й академічному рівні, робота складається тільки з блоку А. Блок А – 26 завдань (три змістові блоки): Екологія як наука про довкілля; Антропогенне навантаження на природні системи; Збалансоване природокористування. Для виконання роботи відводиться 90 хвилин. Для учнів, які вивчали предмет на профільному рівні, робота складається з блоків А і Б. Блок Б – 2 завдання: Розрахункова задача; Завдання-дилема. Для виконання роботи відводиться 120 хвилин.


Слайд 52

Державна підсумкова атестація з екології Учням не дозволяється користуватися будь-якими матеріалами чи посібниками, крім карт екологічного стану України, які розміщені в шкільних географічних атласах: “Атлас 8 клас. Фізична географія України” (ДНВП “Картографія” 2006-2011) та “Фізична географія України. Атлас для учнів 8 класів” (ЗАТ “Інститут передових технологій”, 2008, 2009). Для обчислення даних учні можуть користуватися калькулятором.


Слайд 53

Державна підсумкова атестація з фізики Збірник завдань для державної підсумкової атестації з фізики. 11 клас (авт. Непорожня Л.В., Петренко А.М., Галаганюк Л.В., Засєкін Д.О., Селезнев Ю.О., Овсянніков О.А. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013)


Слайд 54

Державна підсумкова атестація з фізики Рівень стандарту: 8 тестових завдань першого рівня (1.1 – 1.8); 4 тестових завдання другого рівня (2.1 – 2.4); 3 завдання третього рівня (3.1 – 3.3). Академічний рівень: 8 тестових завдань першого рівня (1.1 – 1.8); 4 тестових завдання другого рівня (2.1 – 2.4); 3 завдання третього рівня (3.1 – 3.3); 1 завдання четвертого рівня (4.1) Профільний рівень: 9 тестових завдань першого рівня (1.1 – 1.9); 5 тестових завдань другого рівня (2.1 – 2.5); 4 завдання третього рівня (3.1 – 3.4); 2 завдання четвертого рівня (4.1 і 4.2)


Слайд 55

Державна підсумкова атестація з фізики Навчальні заклади визначають не менше десяти варіантів для кожного класу. Під час роботи не можна користуватися додатковою літературою, оскільки всі необхідні для розв’язання довідкові дані наведені у тексті завдання. Можна користуватися калькулятором. На виконання роботи відводиться 90 хвилин (рівень стандарту та академічний рівень), 120 хвилин (профільний рівень)


Слайд 56

Державна підсумкова атестація з географії Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії. 11 клас (авт. Гладковський Р.В., Довгань А.І., Забуга Н.І., Паламарчук Л.Б., Совенко В.В. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013)


Слайд 57

Державна підсумкова атестація з географії Навчальні заклади визначають не менше десяти варіантів для кожного класу. Для відповіді на тестові завдання використовується зразок бланка відповідей, а також контурна карта, які вчитель може скопіювати в необхідній кількості. Відповіді на завдання відкритого типу оформляються на окремих аркушах із штампом навчального закладу. На виконання роботи відводиться 90 хвилин. Час на вступну бесіду та інструктаж не враховується.


Слайд 58

Державна підсумкова атестація в старшій школі Бали в основній і старшій школі виставляються в класному журналі у колонку з написом “ДПА” без зазначення дати після колонки з написом “Річна” Учні, які хворіли під час проведення державної підсумкової атестації, зобов’язані надати медичну довідку, на підставі якої їм надаватиметься право пройти атестацію в інші терміни


Слайд 59

Державна підсумкова атестація в старшій школі Переможці ІІІ та учасники ІV етапів Всеукраїнських олімпіад звільняються від атестації з предметів, з яких вони стали переможцями (у відповідних випускних класах). У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту чи атестата про повну загальну середню освіту виставляються річний та атестаційний бал з цих предметів – 12 балів


Слайд 60

Державна підсумкова атестація в старшій школі Переможці ІІ та учасники ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (у відповідних випускних класах) звільняються від атестації з предмета, який є базовим для оцінювання навчальних досягнень учнів під час конкурсу У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту чи атестата про повну загальну середню освіту виставляються річний та атестаційний бал з цих предметів – 12 балів


Слайд 61

Документи про базову середню освіту вручаються учням, які закінчили 9 клас, 11 червня 2013 року Документи про повну загальну середню освіту вручаються випускникам на урочистих зборах 31 травня 2013 року


Слайд 62

Дякую за увагу!


×

HTML:





Ссылка: