'

2014-2015 н.р.!

If you like this presentation – show it...

Slide 0

М.Ужгород інформатика 2014-2015 н.р.! Вітаємо з початком Серпневе засідання вчителів інформатики м.Ужгорода


Slide 1

Особливості організації та вивчення інформатики в 2014-2015 н.р.


Slide 2

План роботи першого засідання Профільні курси за вибором 5 Науково-методична проблема 2 Нормативно-правове забезпечення 3 Програмове забезпечення 4 Розподіл годин та підручники 7 План роботи МО на 2014-2015 н.р. 12


Slide 3

Звіт про роботу м/о в минулому навчальному році та розгляд плану роботи на 2014-2015 навчальний рік. (Левандович В.І.) Ознайомлення з циклограмою, графіком роботи та проблемним питанням м/о в новому навчальному році. (Левандович В.І.) Методичні рекомендації щодо викладання курсу інформатики у 2014-2015 н.р., програми та підручники. Підсумки перевірки кабінетів інформатики, проведення олімпіад та МАН (Щварц О.Г.) Реалізація різнорівневих підходів до вивчення інформатики та спецкурсів з програмування у ІІ та ІІІ ступенях школи. Про участь у конкурсі Бобер (Шаркадій І.В.)   Календарне планування з інформатики у 3, 6, 8-11 класах. (Левандович В.І.) Вимоги щодо документації кабінету інформатики (Юрков Т.О.) Огляд новинок методичної літератури (Станкович Т.С.). Різне.


Slide 4

1. Організація 2014-2015 н.р. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України щодо організації навчально-виховного процесу у 2014-2015 навчальному році, відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" 2014/2015 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 30травня. ((лист МОН від 11.06.2014 р. № 1/9-303) Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр - з 1 вересня по 26 грудня, ІІ семестр - з 12 січня по 29 травня. Рекомендовані терміни проведення канікул: осінні – 27 жовтня по 2 листопада , зимові – з 29 грудня по 11 січня , весняні – весняні з 23 по 29 березня .


Slide 5

Методична проблема вчителів міста: Впровадження ефективних освітніх та педагогічних технологій в системі особистісно орієнтованого навчання з метою створення умов рівного доступу до здобуття якісної освіти. Проблемне питання методичного об’єднання вчителів інформатики міста: Створення системи інформативно-методичного забезпечення викладання інформатики в умовах переходу до профільного навчання з метою підвищення науково-методичної підготовки вчителів інформатики, пошук оперативних та об’єктивних методів контролю знань. Використання інформаційних технологій у навчальному процесі.


Slide 6

Структура методичної роботи вчителів інформатики: Керівник: Левандович Валентина Іванівна (НВК «Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ І-ІІ ступенів») Секретар:__________________________________________________ Творчі групи: з поповнення та оновлення банку програмних педагогічних продуктів та інформаційно-методичного забезпечення викладання інформатики: Левандович В.І., Фабіан О.І., Станкович Т.С., Юрков Т.О. з перевірки стану оформлення необхідної документації кабінетів інформатики та виконання вимог щодо організації роботи шкільних кабінетів інформатики, викладених у нормативних документах МОНУ: Левандович В.І., Станкович Т.С., Юрков Т.О., Біро Ф.Г., Шикула М.М., Мателешка Н.В. зі створення електронного банку олімпіадних завдань: Левандович В.І., Станкович Т.С., Юрков Т.О., Мателешка Н.В., Шикула М.М., Біро Ф.Г. з поповнення матеріалами web-сайт методичного об’єднання: Левандович В.І., Шаркадій І.В., Станкович Т.С., Гаранжа О.Я., Біро Ф.Г. Експертна група: Левандович В.І, Фабіан О.І., Станкович Т.С., Мателешка Н.В., Гаранжа О.Я., Юрков Т.О.


Slide 7

Циклограма роботи: Методичний день – четвер. Перший четвер місяця: робота з нормативними документами. Другий четвер місяця: консультаційний день. Третій четвер місяця: робота з вчителями, які атестуються в поточному році. Четвертий четвер місяця: робота з молодими вчителями.


Slide 8

Центри по наданню постійної методичної допомоги та консультацій: Гімназія, НВК «Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ І-ІІ ступенів», ЗОШ І-ІІІст.№8 Вивчення системи роботи та педагогічного досвіду вчителів: Івандель Тетяни Михайлівни, ліцей «Лідер», ЗОШ № 20.


Slide 9

Члени журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики: Балога Н.В. Біро Ф.Г. Гаранжа О.Я. Котюга Л.М. Левандович В.І. Мателешка Н.В. Пайда І.І. 8. Світлична Н.Л. 9. Станкович Т.С 10. Фабіан О.І. 11. Шикула М.М. 12. Шкелебей Я.В. 13. Шкура В.В. 14. Юрков Т.О. .


Slide 10

3. Нормативно – правове забезпечення Державний стандарт базової і повної середньої освіти; Концепція профільного навчання у старшій школі (наказ МОНУ № 854 від 11.09. 2009 р .); Положення про кабінет інформатики та інформаційно – комунікаційних технологій навчання ЗНЗ (наказ МОНУ № 407 від 20.05. 2004 р.); Положення про ДПА учнів ( вихованців ) у системі загальної середньої освіти ( наказ МОНУ № 1151 від 21.12. 2009 р.); Інструкція про переведення та випуск учнів ( вихованців ) навчальних закладів системи загально середньої освіти; Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11 класів ЗНЗ (наказ МОНУ № 498 від 03.06.2008 р.); Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (Наказ Міністерства N 329 від 13.04.2011); Методичні рекомендації щодо організації навчально – виховного процесу під час проведення навчальної практики учнів ЗНЗ ( лист МОНУ № 1/9 – 651 ); Про обсяг і характер домашніх завдань учнів ЗНЗ (лист МОНУ № 1/9– 651 від29.10.2007 р.); Про навчальні плани ЗНЗ на 2012 – 2013 н.р. (Лист МОНмолодьспорт № 1/9-399 від 23.05.12 року). Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 16.03.2004 року № 81 «Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.05.2004, за № 620/9219. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 907 від 29.07.2011 «Про затвердження технічних специфікацій навчального комп'ютерного комплексу для кабінету інформатики, навчального комп'ютерного комплексу (мобільного) та інтерактивного комплексу (інтерактивної дошки, мультимедійного проектора) для загальноосвітніх навчальних закладів» Наказ МОН від 02.12.2004 р. № 903 «Правила використання комп‘ютерних програм у навчальних закладах».


Slide 11

4. Програмове забезпечення Інваріантний курс в 9-11 класах


Slide 12

5. Профільні курси за вибором


Slide 13

6. Пропедевтичні курси Інформатика у 2–4 класах може вивчатися за однією із програм: «Сходинки до інформатики. 2–4 класи». Ривкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я. «Шукачі скарбів. Навчально-методичний комплект з інформатики для 2-4 класів». Коршунова О.В. http://vesna-books.at.ua/load/89-1-0-17 «Комп’ютерленд. Інформатика. 2-4 класи». Антонова О.П. http://aspekt-edu.kiev.ua/ Інформатика у 5–6 класах може вивчатися за однією із програм:


Slide 14

6.1. Єдиний базовий курс Інформатика у 7–9 класах може вивчатися за однією із програм:


Slide 15

7. Розподіл годин та підручники Підручники З метою упорядкування виданої у 2012 році навчальної літератури і програм, що рекомендуються для використання в навчально-виховному процесі у загальноосвітніх навчальних закладах Міністерство освіти і науки, молоді та спорту надсилає: Перелік навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році. Зазначений перелік друкується в «Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України», фахових науково-методичних журналах, а також розміщено на сайті: www.mon.gov.ua. Поділ на групи В усіх класах навчальні програми з інформатики розраховані на вивчення інформатики за умов постійного доступу учнів до комп’ютерів. Для проведення всіх уроків інформатики класи діляться на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем, але не менше 8 учнів у підгрупі (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 року №128). http://osvita.ua/legislation/other/3063


Slide 16

8. Кабінет Документація кабінету Паспорти кабінетів на затвердження - до 06.09.2014 – відділ освіти Ужгородської міської ради!!!


Slide 17

9. Позакласна робота, олімпіади Олімпіади 1. Всеукраїнська олімпіада з базової дисципліни «Інформатика» 2. Всеукраїнська олімпіада з інформаійно – комунікаційних технологій 3. Інтернет - олімпіади


Slide 18

10. Участь у конкурсах «Вчитель новатор» - http://www.itcomp.edu-ua.net/ «Успішний проект» - Intel - http://iteach.com.ua/successful-project Міжнародна гра-конкурс з інформатики для учнів 2 - 11 класів ІНФОЗНАЙКА http://www.infoznaika.ru/ «Бобер» - http://bober.net.ua/ 5. Конкурс вчителів "Краща методична розробка» (1-4, 5-9, 10-11 класи)


Slide 19

11. МАН


Slide 20

ПЛАН проведення засідань методичного об’єднання вчителів інформатики на 2014-2015 навчальний рік


Slide 21

12. План роботи МО на 2014-2015 н.р. ІІ засідання – 09.10.2014 р.– ліцей «Лідер», ЗОШ №20  Тема: "Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики та інформатики» «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики та інформатики» (Івандель Т.М.) Робота з обдарованими дітьми (Криницька С.Д.) Про підготовку та проведення шкільної та міської олімпіади з інформатики та інформаційних технологій. Підбір завдань для олімпіади. ( Левандович В.І., Шаркадій І.В.) Методичні поради щодо викладання окремих тем з курсу інформатики –за запитами вчителів (Левандович В.І., Мателешка Н.В.)


Slide 22

12. План роботи МО на 2013-2014 н.р. ІІІ засідання – 18.12.2014 р. – лінгвістична гімназія Тема: " Використання інноваційних педагогічних технологій для підвищення якості знань на уроках інформатики."   1. " Використання інноваційних педагогічних технологій для підвищення якості знань на уроках інформатики."(Шкелебей Я.В.) 2. Методика викладання курсу «Бази даних». (вчителі інформатики). 4. Підсумки міської олімпіади з інформатики. Аналіз якості підбору олімпіадних завдань (Левандович В.І., Шаркадій І.В., Юрков Т.О.)


Slide 23

12. План роботи МО на 2013-2014 н.р. ІV засідання – 19.03.2015р. – ЗОШ № 7 Тема: «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання на уроках інформатики.»   «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання на уроках інформатики» (Балога Н. О.) Про підсумки обласної олімпіади з інформатики та інформаційних технологій (Левандович В.І.). Про участь у роботі МАН. Державна підсумкова атестація з інформатики та літня практика учнів. Творчий звіт вчителів, що атестуються на вищу категорію: Івандель Т.М.  


Slide 24

Корисні сайти. http://khersoninform.jimdo.com http://school1k24.at.ua/ http://www.libreoffice.org/ http://koippo414.at.ua/news http://www.ubuntu.com/ www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/ http://info.scratch.mit.edu/uk/Scratch_1.4_Download. http://allinf.at.ua http://www.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations/ http://educoo.org/TelechargerOOo4Kids.php http://linuxmint.com/


Slide 25

Бажаю всім натхнення та успіху в розвитку пізнавально-творчих здібностей учнів До нових зустрічей!!!


×

HTML:

Ссылка: