'

Технологія пересування об’єктів

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Технологія пересування об’єктів Авто Засоби для реалізації даної технології зв’язані з подіями (OnDragDrop,OnStartDrag I …) OnMouseDown, OnMouseUp


Slide 1

Left Top Left Top X0 Y0 0 X Y Y X


Slide 2

Мета: розмістити на формі”запчастини”, із яких під час виконання програми можна зібрати об’єкти Взяти компонент із Властивість Shape1 встановити значення stCircle Зверніть увагу на розміщення фігури!!!


Slide 3

Відкрити вкладку Events Клацнути 2 рази ЛКМ в пустому полі OnMouseDown procedure TForm1.Shape1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); begin Sender –об’єкт, який посилає системі повідомлення, що на ньому клацнули мишкою(To send – посилання)


×

HTML:

Ссылка: