'

Науково-методичний супровід проведення підсумкових контрольних робіт і державної підсумкової атестації у початковій, основній та старшій школах у 2010-2011 навчальному році

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Науково-методичний супровід проведення підсумкових контрольних робіт і державної підсумкової атестації у початковій, основній та старшій школах у 2010-2011 навчальному році Татаринов М.В., завідувач Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти комунального вищого навчального закладу “Харківська академія неперервної освіти”


Слайд 1

Підсумкові контрольні роботи у 5-8-х класах загальноосвітніх навчальних закладах області


Слайд 2

Перелік базових навчальних предметів українська мова математика історія України іноземна мова (перша мова — англійська, французька, німецька) російська мова (у школах з російською мовою навчання)


Слайд 3

Оформлення сторінки класного журналу Колонка з написом «Підсумкова контрольна робота» - виставляється бал, отриманий учнем. Семестровий бал - виставляється з урахуванням бала за підсумкову контрольну роботу.


Слайд 4

Час виконання Українська мова, математика, історія України, російська мова - 1 урок (45 хвилин) Іноземна мова - 90 (на двох окремих уроках) Відлік часу починається після вступної бесіди вчителя та інструктажу


Слайд 5

Українська мова Посібники, за якими проводяться підсумкові контрольні роботи: «Українська мова. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи» «Українська мова. 6 клас: Підсумкові контрольні роботи» «Українська мова. 7 клас: Підсумкові контрольні роботи» «Українська мова. 8 клас: Підсумкові контрольні роботи» (авт. Молочко С. Р.— Х.: Вид. група «Основа», 2011)


Слайд 6

Специфікація завдань перший тип (початковий та середній рівні навчальних досягнень учнів): лише одна правильна відповідь із чотирьох запропонованих. другого типу (середній та достатній рівні навчальних досягнень учнів) завдання з короткою відповіддю. третього типу (достатній та високий рівні навчальних досягнень учнів): творча робота.


Слайд 7

Сторінки збірника для підсумкової контрольної роботи - заборона вести додаткові записи, коментувати вибір правильної відповіді або робити інші додаткові позначення. Чернетка - додаткові записи, не здається по завершенні контрольної роботи. Організація проведення підсумкових контрольних робіт з української мови


Слайд 8

Математика Посібники, за якими проводяться підсумкові контрольні роботи: «Математика. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи» «Математика. 6 клас: Підсумкові контрольні роботи» «Математика (алгебра; геометрія) 7 клас: Підсумкові контрольні роботи» «Математика (алгебра; геометрія) 8 клас: Підсумкові контрольні роботи» (авт. Мерзляк А.Г. та інші. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011).


Слайд 9

Специфікація завдань перша частина (початковий та середній рівні навчальних досягнень учнів): завдання з вибором однієї правильної відповіді. друга частина (середній та достатній рівні навчальних досягнень учнів) завдання з короткою відповіддю. третя частина (достатній та високий рівні навчальних досягнень учнів): завдання з розгорнутою відповіддю.


Слайд 10

Організація проведення підсумкових контрольних робіт з математики Проводяться письмово 5-6 класи – предмет “Математика”, 7-8 класи - окремо з кожного предмета “Алгебра” та “Геометрія” (по 45 хвилин кожний, в один день, №№ уроків бажано 1, 3 або 2, 4 або тощо)


Слайд 11

Історія України Посібники, за якими проводяться підсумкові контрольні роботи: «Історія України. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи» «Історія України. 6 клас: Підсумкові контрольні роботи» «Історія України. 7 клас: Підсумкові контрольні роботи» «Історія України. 8 клас: Підсумкові контрольні роботи» (авт. Святокум О. Є.— К.: Літера ЛТД, 2011).


Слайд 12

Специфікація завдань перший тип (початковий рівень навчальних досягнень учнів): вибір однієї правильної відповіді. другий тип (середній рівень навчальних досягнень учнів): встановлення відповідності, хронологічної послідовності та надання короткої відкритої відповіді. третій тип (достатній рівень навчальних досягнень учнів) робота з картосхемою . четвертий тип (високий рівень навчальних досягнень учнів): надання розгорнутої відповіді.


Слайд 13

Організація проведення підсумкових контрольних робіт 5 клас - «Вступ до історії України» - пропедевтичний. Хронологічна компетентність - завдання множинного вибору, яке є більш звичним для учнів цього віку.


Слайд 14

Іноземна мова (англійська) Посібники, за якими проводяться підсумкові контрольні роботи: Павліченко О. М. Англійська мова. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011. Мясоєдова С. В. Англійська мова. 6 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011. Євчук О. В. Англійська мова. 7 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011. Доценко І. В. Англійська мова. 8 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.


Слайд 15

Іноземна мова (німецька) Посібники, за якими проводяться підсумкові контрольні роботи: Бєлозьорова О. М. Німецька мова. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011. Панченко І. М. Німецька мова. 6 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011. Корінь С. М. Німецька мова. 7 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011. Гоголєва Г. В. Німецька мова. 8 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.


Слайд 16

Іноземна мова (французька) Посібники, за якими проводяться підсумкові контрольні роботи: Сальник О. І. Французька мова. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011. Казанцева Л. І., Сніжкова М. Г. Французька мова: 6 клас. Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011. Волошан К. А., Сальник О. І. Французька мова. 7 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011. Волошан К. А., Сальник О. І. Французька мова. 8 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.


Слайд 17

Специфікація завдань Контрольна робота - контроль основних видів мовленнєвої діяльності (читання, говоріння, аудіювання, письма). Обсяг усного повідомлення та письмового завдання - вимоги програми. Заборона! Користування текстом, підручником, іншим посібником або довідником


Слайд 18

Російська мова Посібники, за якими проводяться підсумкові контрольні роботи: "Русский язык. 5 класс: Итоговые контрольные работы", "Русский язык.6 класс: Итоговые контрольные работы", "Русский язык.7 класс: Итоговые контрольные работы", Русский язык.8 класс: Итоговые контрольные работы" Зима Е.В., Шевченко А.Г. - Х.: Ранок, 2011.


Слайд 19

Специфікація завдань перший тип (початковий та середній рівні навчальних досягнень учнів): лише одна правильна відповідь із трьох (5-6 класи) або чотирьох (7-8 класи) запропонованих. другий тип (середній та достатній рівні навчальних досягнень учнів): завдання на встановлення відповідності певних мовних явищ і прикладів. третій тип (достатній та високий рівні навчальних досягнень учнів): творча робота.


Слайд 20

Організація проведення підсумкових контрольних робіт Не допускається використання учнями допоміжних джерел (словників, довідників, підручників тощо).


Слайд 21

Державна підсумкова атестація учнів 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів області


Слайд 22

Державна підсумкова атестація Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010 №1/9-950 “Про порядок закінчення…”: 16 - 20 травня 2011 року: українська мова читання (мова навчання) математики


Слайд 23

Кожний предмет – по 1 академічній годині Завдання державної підсумкової атестації виконують усі учні, окрім тих, які з поважних причин не можуть брати участь у їх виконанні. Додаткові види перевірних робіт у 4-х класах не проводяться Організація проведення


Слайд 24

Збірники завдань з української мови «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 4 клас» (авт. Пономарьова К.І., Вашуленко М.С., Дубовик С.Г. – К.: Освіта, 2011); «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин. 4 клас» (авт. Воскресенська Н.О., Харченко О.Я. – К.: Освіта, 2011);


Слайд 25

Збірники завдань з читання «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 4 клас» (авт. Вашуленко О.В. – К.: Освіта, 2011); «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання українською мовою для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин. 4 клас» (авт. Воскресенська Н.О., Харченко О.Я. – К.: Освіта, 2011);


Слайд 26

Збірники завдань з математики «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 4 клас» (авт. Онопрієнко О.В., Пархоменко Н.Є., Листопад Н.П. – К.: Освіта, 2011); «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання (російською мовою). 4 клас» (авт. Онопрієнко О.В., Пархоменко Н.Є., Листопад Н.П. – К.: Освіта, 2011).


Слайд 27

Збірники завдань з російської мови і читання – «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з російської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання (російською мовою). 4 клас» (авт. Сільнова Е.С., Каневська Н.Г., Олійник В.Ф. – К.: Освіта, 2011); – «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання (російською мовою). 4 клас» (авт. Лапшина І.М., Попова Т.Д. – К.: Освіта, 2011).


Слайд 28

Оцінювання навчальних досягнень учнів Річний бал = І семестр + ДПА +ІІ семестр Перевага - результати оцінювання у другому семестрі


Слайд 29

Державна підсумкова атестація учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів області


Слайд 30

Перелік базових навчальних предметів українська мова математика географія біологія іноземна мова чи інший гуманітарний предмет за вибором навчального закладу


Слайд 31

Організація проведення державної підсумкової атестації Українська мова, математика, географія, біологія – тільки письмово! ЗНЗ - не менше 10 (десяти) варіантів для кожного класу. Менше десяти учнів - кожен учень отримує окремий варіант.


Слайд 32

Українська мова Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація: «Збірник диктантів для державної підсумкової атестації з української мови. 9 клас» укл. Мацько Л.І., Мацько О.М., Сидоренко О.М. – К.: Освіта, 2011


Слайд 33

В письмовій формі (диктант) за завданнями, оголошеними Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Час виконання - 1 астрономічна година. Відлік часу ведеться від початку читання вчителем тексту. Заборона - словники, довідники, підручники тощо. Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 34

Математика Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 9 клас» авт. Істер О.С., Глобін О.І., Комаренко О.В. – К.: Освіта, 2011


Слайд 35

Організація проведення державної підсумкової атестації Учні загальноосвітніх класів - 150 хвилин. Учні класів з поглибленим вивченням математики - 180 хвилин. Відлік часу розпочинається з моменту початку роботи учнів над завданнями За результатами роботи учням виставляється одна оцінка - з математики (сторінка «Алгебра»)


Слайд 36

Організація проведення державної підсумкової атестації Учні загальноосвітніх класів виконують завдання першої (12 завдань), другої (4 завдання) та третьої (3 завдання) частин атестаційної роботи. Учні класів з поглибленим вивченням математики виконують завдання першої, другої, третьої та четвертої (2 завдання) частин атестаційної роботи.


Слайд 37

Організація проведення державної підсумкової атестації Варіанти першої та другої частин атестаційної роботи - добір загальноосвітнім навчальним закладом, але не менше десяти варіантів для кожного класу. Варіанти третьої та четвертої частин атестаційної роботи визначає Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрацій, але не менше чотирьох.


Слайд 38

Біологія Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : «Завдання для державної підсумкової атестації з біології. 9 клас» авт. Костильов О.В., Андерсон О.А., Закревська В.М. – К.: Освіта, 2011


Слайд 39

Специфікація завдань Кожний варіант - 29 завдань для загальноосвітніх класів і 31 завдання для класів з поглибленим вивченням біології, які містять тестові завдання різних типів: з вибором однієї правильної відповіді; на встановлення відповідності; на встановлення правильної послідовності; з використанням малюнків, графіків, схем, таблиць; відкритої форми з короткою відповіддю, відкритої форми з розгорнутою відповіддю.


Слайд 40

Тривалість виконання завдання у письмовій формі — 90 хвилин Заборона - додаткова література, таблиці, посібники тощо, оскільки всі необхідні довідкові матеріали містяться у збірнику Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 41

Географія Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії. 9 клас» авт. Гладковський Р.В., Довгань А.І., Паламарчук Л.Б., Совенко В.В. – К.: Освіта, 2011


Слайд 42

Специфікація завдань Кожен варіант налічує 36 тестових завдань з вибором однієї правильної відповіді – 20 завдань, визначення відповідності – 5 завдань на встановлення правильної послідовності – 5 завдань відкритого типу – 6 завдань: завдання 31-33 виконують всі учні, завдання 34 - учні загальноосвітніх класів, завдання 35 - учні класів з поглибленим вивченням географії завдання 36 - виконати на контурній карті


Слайд 43

Тривалість виконання завдання — 90 хвилин Для відповіді на тестові завдання використовується зразок бланка відповідей, контурна карта, проштамповані навчальним закладом аркуші. Заборона - тексти, підручники, інші посібники (довідники). При виконанні завдань картографічного характеру заборона користуватись картами атласу. Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 44

Іноземна мова Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови. 9 клас» (авт. Коваленко О.Я., Несвіт А.М., Чепурна О.В., Шулікіна Н.Г. – К.: Освіта, 2011); «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з німецької мови. 9 клас» (авт. Коваленко О.Я., Горбач Л.В. – К.: Освіта, 2011); «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з французької та іспанської мов. 9 клас» (авт. Коваленко О.Я., Клименко Ю.М., Костилев А.І. – К.: Освіта, 2011).


Слайд 45

Специфікація завдань Завдання трьох видів: читання тексту та виконання післятекстового завдання; письмова робота; бесіда за пропонованими ситуаціями. Державна підсумкова атестація з іноземної мови складається з двох частин: письмової та усної. Письмова частина має три складові (використання мови, читання та письмо). Усна частина одну складову – говоріння.


Слайд 46

Відповідь учня проходить у формі співбесіди із членами комісії з державної підсумкової атестації з елементами монологічного повідомлення. Кількість білетів добирається вчителем відповідно до типу загальноосвітнього навчального закладу, та чисельністю учнів у класі за вказаними посібниками. Завдання першого та другого питання - на аркушах зі штампом відповідного загальноосвітнього навчального закладу. Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 47

Українська література Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української літератури. 9 клас» авт. Коваленко Л.Т., Михайлова Н.В., Данилейко О.Л. – К.: Освіта, 2011 або усно за білетами.


Слайд 48

Специфікація завдань Кожен тест - 25 завдань різної форми: завдання з вибором однієї правильної відповіді, завдання на встановлення відповідності, завдання відкритої форми з короткою відповіддю (передбачають вписування відповіді у вигляді слова, словосполучення чи речення) завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (учні мають надати вичерпну відповідь, сформулювати і прокоментувати проблему, порушену в художньому творі, пояснити позицію автора, указати, чи погоджуються вони з такою позицією, й аргументувати свою думку; обсяг відповіді – від 100 до 200 слів).


Слайд 49

Тривалість виконання завдання у письмовій формі — 90 хвилин Час на вступну бесіду та інструктаж не враховується Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 50

Російська мова Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : «Збірник диктантів для державної підсумкової атестації з російської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання (російською мовою). 9 клас» укл. Бикова К.І., Кошкіна Ж.О. – К.: Освіта, 2011


Слайд 51

Тривалість виконання завдання у письмовій формі — 60 хвилин Перевірка учнівських умінь: правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та словникові слова ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації належним чином оформлювати роботу Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 52

Інтегрований курс «Література» Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інтегрованого курсу «Література (російська та світова)» (російською мовою). 9 клас» авт. Сімакова Л.А., Снєгірьова В.В. – К.: Освіта, 2011 або усно за білетами


Слайд 53

Специфікація завдань 15 варіантів по 15 тестових завдань різної форми.


Слайд 54

Тривалість виконання завдання у письмовій формі — 90 хвилин Відлік часу розпочинається з моменту початку роботи учнів над завданнями Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 55

Світова література Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : «Збірник завдань для державної підсумкової атестації зі світової літератури. 9 клас» авт. Бондарева О.Є., Сегеда Т.П., Фоміна С.П. – К.: Освіта, 2011 або усно за білетами


Слайд 56

Специфікація завдань 15 варіантів завдань різної форми.


Слайд 57

Тривалість виконання завдання у письмовій формі — 90 хвилин Відлік часу розпочинається з моменту початку роботи учнів над завданнями Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 58

Історія України Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з історії України. 9 клас» авт. Власов В.С. – К.: Освіта, 2011 або усно за білетами


Слайд 59

Специфікація завдань 15 варіантів по 10 тестових завдань різної форми: завдання з вибором однієї правильної відповіді; завдання з вибором кількох правильних відповідей; завдання на встановлення відповідності; завдання на встановлення правильної послідовності; завдання відкритої форми з короткою відповіддю; завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю


Слайд 60

Тривалість виконання завдання у письмовій формі — 90 хвилин Відлік часу розпочинається з моменту початку роботи учнів над завданнями Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 61

Всесвітня історія Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : «Збірник завдань для державної підсумкової атестації зі всесвітньої історії. 9 клас» авт. Ладиченко Т.В., Камбалова Я.М. – К.: Освіта, 2011 або усно за білетами


Слайд 62

Специфікація завдань 15 варіантів по 10 тестових завдань різної форми: завдання з вибором однієї правильної відповіді; завдання з вибором кількох правильних відповідей; завдання на встановлення відповідності; завдання на встановлення правильної послідовності; завдання відкритої форми з короткою відповіддю; завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю


Слайд 63

Тривалість виконання завдання у письмовій формі — 90 хвилин Відлік часу розпочинається з моменту початку роботи учнів над завданнями Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 64

«Правознавство. Практичний курс» Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : «Збірником тестових завдань для державної підсумкової атестації з правознавства (практичний курс)» авт. Ремех Т.О., Ратушняк С.П. – К.: Освіта, 2011 або усно за білетами


Слайд 65

Специфікація завдань 15 варіантів по 10 завдань у кожному Кожний варіант містить тестові завдання на вибір правильної відповіді, завдання на порівняння юридичних понять, на аналіз фрагменту нормативно-правового акту, юридичну задачу та завдання творчого характеру.


Слайд 66

Тривалість виконання завдання у письмовій формі — 90 хвилин Відлік часу розпочинається з моменту початку роботи учнів над завданнями Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 67

Художня культура Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з художньої культури. 9 клас» авт. Масол Л.М., Гайдамака О.В., Мінасян Н.Г., Горовенко В.Й. – К.: Освіта, 2011 або усно за білетами


Слайд 68

Специфікація завдань 10 варіантів по 21 завданню різної форми: завдання вибір однієї правильної відповіді, завдання на вибір кількох правильних відповідей, завдання на встановлення відповідностей, завдання відкритого типу з розгорнутою відповіддю на розуміння мистецьких понять, порівняння, узагальнення, аналіз-інтерпретацію, спеціальні візуальні тести, комплексні завдання, які поєднують тестовий і творчий формати, а також специфічні художньо-творчі завдання, виконання яких передбачає розгорнуту відповідь-інтерпретацію, можливість продемонструвати сформованість компетентнісної сфери учнів.


Слайд 69

Тривалість виконання завдання у письмовій формі — 90 хвилин Відлік часу розпочинається з моменту початку роботи учнів над завданнями Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 70

Хімія Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з хімії. 9 клас» авт. Лашевська Г.А., Титаренко Н.В. – К.: Освіта, 2011 або усно за білетами


Слайд 71

Специфікація завдань 10 варіантів по 24 завдання для загальноосвітніх класів і 30 завдань для класів із поглибленим вивченням хімії різної форми: завдання вибір однієї правильної відповіді, завдання на вибір кількох правильних відповідей, завдання на встановлення відповідностей, завдання відкритої форми, задачі різних типів, які передбачають розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу


Слайд 72

Тривалість виконання завдання у письмовій формі — 90 хвилин Заборона - додаткова література таблиці, посібники тощо, оскільки всі необхідні довідкові матеріали містяться у збірнику Дозволяється - калькулятор Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 73

Фізика Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з фізики. 9 клас» авт. Засєкіна Т.М., Коваль В.С., Сиротюк В.Д., Чернецький І.С. – К.: Освіта, 2011 або усно за білетами


Слайд 74

Специфікація завдань 20 варіантів тестових завдань закритої та відкритої форми відповідно до чотирьох рівнів складності. Класи з поглибленим вивченням фізики - додатково ще три завдання – два тестових завдання з вибором однієї правильної відповіді та задача комбінованого типу, яка розв’язується стандартним або оригінальним способом. Атестаційна робота для класів з поглибленим вивченням фізики - 15 завдань.


Слайд 75

Тривалість виконання завдання загальноосвітньому класі – 90 хвилин Тривалість виконання завдання у класах з поглибленим вивченням фізики – 120 хвилин Заборона - додаткова література таблиці, посібники тощо, оскільки всі необхідні довідкові матеріали містяться у збірнику Дозволяється - калькулятор Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 76

Інформатика Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики. 9 клас» авт. Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г., Войцеховський М.О., Проценко Т.Г. – К.: Освіта, 2011 або усно за білетами


Слайд 77

Специфікація завдань 20 варіантів атестаційних робіт, кожний з яких включає 18 завдань різної форми: завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей завдання на встановлення відповідності завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю одне інтегроване завдання з розгорнутою відповіддю


Слайд 78

Тривалість виконання завдання у письмовій формі — 90 хвилин Завдання відкритої форми та інтегроване завдання передбачають їх безпосереднє виконання на комп’ютері Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 79

Державна підсумкова атестація учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів області


Слайд 80

Українська мова Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : «Збірник переказів для державної підсумкової атестації з української мови. 11 клас» укл. Шелехова Г.Т., Новосьолова В.І., Ярмолюк А.В. – К.: Освіта, 2011.


Слайд 81

Номер тексту оголошуються по радіо та телебаченню в день проведення атестації. Час виконання - 90 хвилин (учні докладно відтворюють первинний текст запропонованого переказу з урахуванням його смислової і структурної цілісності (без додаткового творчого завдання). Переказ проводиться за традиційною методикою Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 82

Російська мова Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : «Збірник переказів для державної підсумкової атестації з російської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання (російською мовою). 11 клас» укл. Король Г.М., Мельникова Л.В., Путій Т.М. – К.: Освіта, 2011


Слайд 83

Тривалість виконання завдання у письмовій формі — 90 хвилин Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 84

Українська література Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : «Збірником завдань для державної підсумкової атестації з української літератури. 11 клас» авт. Коваленко Л.Т., Михайлова Н.В., Данилейко О.Л. – К.: Освіта, 2011


Слайд 85

Специфікація завдань Кожен тест - 30 завдань різної форми: завдання з вибором однієї правильної відповіді, завданнях на встановлення відповідності, завдання відкритої форми з короткою відповіддю (передбачають уписування відповіді у вигляді слова, словосполучення чи речення) завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (учні мають надати вичерпну відповідь, сформулювати і прокоментувати проблему, порушену в художньому творі, пояснити позицію автора, указати, чи погоджуються вони з такою позицією, й аргументувати свою думку; обсяг відповіді від 100 до 200 слів).


Слайд 86

Тривалість виконання роботи - 90 хвилин Час на вступну бесіду та інструктаж не враховується. Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 87

Світова література Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : «Збірником завдань для державної підсумкової атестації зі світової літератури. 11 клас» авт. Бондарева О.Є., Сегеда Т.П., Фоміна С.П. – К.: Освіта, 2011


Слайд 88

Специфікація завдань 15 варіантів по 15 завдань різної форми.


Слайд 89

Тривалість виконання завдання у письмовій формі — не визначено Відлік часу розпочинається з моменту початку роботи учнів над завданнями Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 90

Інтегрований курс «Література» Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інтегрованого курсу “Література (російська та світова)” (російською мовою). 11 клас» авт. Сімакова Л.А.;Снєгірьова В.В. – К.: Освіта, 2011


Слайд 91

Специфікація завдань 15 варіантів по 15 тестових завдань різної форми.


Слайд 92

Тривалість виконання завдання у письмовій формі — не визначено Відлік часу розпочинається з моменту початку роботи учнів над завданнями Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 93

Іноземна мова Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови. 11 клас» (авт. Коваленко О.Я., Несвіт А.М., Чепурна О.В. – К.: Освіта, 2011); «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з німецької, французької та іспанської мов. 11 клас» (авт. Коваленко О.Я., Горбач Л.В., Клименко Ю.М., Файзуліна Л.М., Костилев А.І. – К.: Освіта, 2011).


Слайд 94

Специфікація завдань 50 варіантів білетів з англійської 30 варіантів з німецької, французької (з кожної) 20 варіантів з іспанської Завдання трьох видів: читання тексту та виконання післятекстового завдання; письмова робота; бесіда за пропонованими ситуаціями.


Слайд 95

Письмова та усна частини. Завдання першого та другого питання білету учні виконують на аркушах зі штампом відповідного загальноосвітнього навчального закладу. Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 96

Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які мають міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту (Kleies Deutches Sprachdiplom (KDS) – німецька мова; DELF/DALF- французька мова; IELTS, TOEFL, Cambridge ESOL, Pearson Test of English (PTE) рівня (В-1, В-2), - англійська мова; D.E.L.E. – іспанська мова), зазначені вище іспити зараховуються як державна підсумкова атестація. У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставляються річна та атестаційна оцінки з цих предметів 12 балів. Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 97

Математика Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11 клас» авт. Істер О.С., Глобін О.І., Панкратова І.Є. – К.: Освіта, 2011


Слайд 98

Організація проведення державної підсумкової атестації Проводяться письмово Учні загальноосвітніх класів - 90 хвилин. Учні профільних класів – 150 хвилин. Учні класів із поглибленим вивченням математики - 180 хвилин. Відлік часу розпочинається з моменту початку роботи учнів над завданнями За результатами роботи учням виставляється одна оцінка - з математики (сторінка «Алгебра та початки аналізу»)


Слайд 99

Організація проведення державної підсумкової атестації Учні загальноосвітніх класів виконують завдання першої (12 завдань), другої (4 завдання) та третьої (3 завдання) частин атестаційної роботи. Учні класів з поглибленим вивченням математики виконують завдання першої, другої, третьої та четвертої (4 завдання) частин атестаційної роботи.


Слайд 100

Організація проведення державної підсумкової атестації Учні профільних класів (6-7 годин на тиждень) - усі завдання першої, другої та третьої частин атестаційної роботи, а також два завдання з четвертої частини – одне з трьох завдань з алгебри та початків аналізу за власним вибором та одне (останнє) завдання з геометрії.


Слайд 101

Організація проведення державної підсумкової атестації Варіанти першої та другої частин атестаційної роботи добираються навчальними закладами, але не менше десяти варіантів для кожного класу. Варіанти третьої та четвертої частин атестаційної роботи визначає Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрацій, але не менше чотирьох.


Слайд 102

Історія України Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з історії України. 11 клас» авт. Власов В.С., Кульчицький С.В. – К.: Освіта, 2011


Слайд 103

Специфікація завдань 15 варіантів по 10 тестових завдань різної форми: завдання з вибором однієї правильної відповіді; завдання з вибором кількох правильних відповідей; завдання на встановлення відповідності; завдання на встановлення правильної послідовності; завдання відкритої форми з короткою відповіддю; завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю


Слайд 104

Тривалість виконання завдання у письмовій формі — 90 хвилин Відлік часу розпочинається з моменту початку роботи учнів над завданнями Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 105

Всесвітня історія Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з всесвітньої історії. 11 клас» авт. Ладиченко Т.В., Камбалова Я.М. – К.: Освіта, 2011


Слайд 106

Специфікація завдань 15 варіантів по 10 тестових завдань різної форми: завдання з вибором однієї правильної відповіді; завдання з вибором кількох правильних відповідей; завдання на встановлення відповідності; завдання на встановлення правильної послідовності; завдання відкритої форми з короткою відповіддю; завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю


Слайд 107

Тривалість виконання завдання у письмовій формі — 90 хвилин Відлік часу розпочинається з моменту початку роботи учнів над завданнями Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 108

Правознавство Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з правознавства. 11 клас » авт. Ремех Т.О., Ратушняк С.П. – К.: Освіта, 2011


Слайд 109

Специфікація завдань 15 варіантів по 10 тестових завдань різної форми: тестові завдання на вибір правильної відповіді, завдання на порівняння юридичних понять, аналіз фрагменту нормативно-правового акту, юридична задача, завдання творчого характеру.


Слайд 110

Тривалість виконання завдання у письмовій формі — 90 хвилин Відлік часу розпочинається з моменту початку роботи учнів над завданнями Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 111

«Людина і світ», «Людина і суспільство», «Основи філософії» Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з курсів «Людина і світ», «Людина і суспільство», «Основи філософії». 11 клас» авт. Бакка Т.В., Мелещенко Т. В. – К.: Освіта, 2011


Слайд 112

Специфікація завдань 10 варіантів по 15 тестових завдань різної форми.


Слайд 113

Тривалість виконання завдання у письмовій формі — 90 хвилин Проводиться лише у профільних класах Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 114

Хімія Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з хімії. 11 клас» авт. Дубовик О.А. – К.: Освіта, 2011


Слайд 115

Специфікація завдань 20 варіантів із 30 завдань різної форми у кожному варіанті: завдання вибір однієї правильної відповіді, завдання на вибір кількох правильних відповідей, завдання на встановлення відповідностей, завдання відкритої форми, задачі різних типів, які передбачають розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу


Слайд 116

Тривалість виконання завдання у письмовій формі — 90 хвилин Заборона - додаткова література таблиці, посібники тощо, оскільки всі необхідні довідкові матеріали містяться у збірнику Дозволяється - калькулятор Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 117

Біологія Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з біології. 11 клас» авт. Данилова О.В., Данилов С.А. – К.: Освіта, 2011


Слайд 118

Специфікація завдань Декілька варіантів по 30 завдань різної форми кожний: завдання вибір однієї правильної відповіді, завдання відкритої форми.


Слайд 119

Тривалість виконання завдання у письмовій формі — 90 хвилин Заборона - додаткова література таблиці, посібники тощо, оскільки всі необхідні довідкові матеріали містяться у збірнику Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 120

Географія Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії. 11 клас» авт. Гладковський Р.В., Довгань А.І., Забуга Н.І., Паламарчук Л.Б., Совенко В.В. – К.: Освіта, 2011


Слайд 121

Специфікація завдань 20 варіантів по 34 завдання різної форми у кожному: з вибором однієї правильної відповіді – 20 завдань, на визначення правильної відповідності – 5 завдань, на визначення правильної послідовності – 5 завдань, відкритого типу – 3 завдання, завдання на контурній карті – 1 завдання


Слайд 122

Тривалість виконання завдання у письмовій формі — 90 хвилин Відповіді на завдання відкритого типу учні виконують на окремих проштампованих навчальним закладом аркушах і додаються до заготовлених бланків відповідей Заборона користуватись картами атласу при виконанні завдань картографічного характеру Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 123

Основи економіки Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з основ економіки. 11 клас» авт. Бицюра Ю.В., Горленко Г.О., Капіруліна С.Л. – К.: Освіта, 2011


Слайд 124

Специфікація завдань 20 варіантів по 23 завдання різної форми у кожному: тести на встановлення однієї правильної відповіді, тести на встановлення відповідності, задачі, творчі запитання з відкритою розгорнутою відповіддю


Слайд 125

Тривалість виконання завдання у письмовій формі — 90 хвилин Дозволяється - калькулятор Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 126

Фізика Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з фізики. 11 клас» авт. Непорожня Л.В., Петренко А.М., Овсянніков О.А., Селезнев Ю.О. – К.: Освіта, 2011


Слайд 127

Специфікація завдань У кожному з 24-х варіантів збірника містяться завдання чотирьох рівнів складності. Кожен з варіантів містить тестові завдання початкового рівня – 8, середнього рівня – 4, достатнього рівня – 3, високого рівня – 1.


Слайд 128

Тривалість виконання завдання загальноосвітньому класі – 90 хвилин Заборона - додаткова література таблиці, посібники тощо, оскільки всі необхідні довідкові матеріали містяться у збірнику Дозволяється - калькулятор Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 129

Астрономія Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з астрономії. 11 клас» авт. Казанцев А.М., Крячко І.П. – К.: Освіта, 2011


Слайд 130

Специфікація завдань 20 варіантів по 9 завдань різної форми у кожному: завдання з вибором однієї правильної відповіді завдання відкритої форми з короткою або розгорнутою відповіддю.


Слайд 131

Тривалість виконання завдання загальноосвітньому класі – 90 хвилин Дозволяється - карта зоряного неба, «Астрономічний календар», дані про основні астрономічні величини. Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 132

Інформатика Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики. 11 клас» авт. Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г., Войцеховський М.О., Проценко Т.Г. – К.: Освіта, 2011


Слайд 133

Специфікація завдань 20 варіантів атестаційних робіт, кожний з яких включає 17 завдань різної форми: завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей завдання на встановлення відповідності завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю одне інтегроване завдання з розгорнутою відповіддю


Слайд 134

Тривалість виконання завдання у письмовій формі — 90 хвилин Завдання відкритої форми та інтегроване завдання передбачають їх безпосереднє виконання на комп’ютері. Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 135

Трудове навчання (технології) Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з трудового навчання (Технології). 11 клас» авт. Тарара А.М., Терещук Б.М., Білошицький О.О., Гуменюк Т.Б., Левченко Н.Г., Мачача Т.С., Романчук А.І. – К.: Освіта, 2011


Слайд 136

Специфікація завдань 16 варіантів атестаційних робіт, кожний з яких включає завдання різної форми


Слайд 137

Технологічний профіль (не менше 5 годин на тиждень) розробляється фахівцями закладів освіти (ЗНЗ або МНВК), на базі яких організовується така форма навчання, та затверджуються відповідними органами управління освіти. Для їх підготовки використовується «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з технологій (1, 2, 3 частини)». Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 138

Тривалість виконання завдання у письмовій формі — 90 хвилин Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 139

Фізична культура Посібники, за якими проводиться державна підсумкові атестація : «Збірник завдань для проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури. 11 клас» авт. Деревянко В.В., Єрмолова В.М., Копилова Л.В., Лакіза О.М., Тимошенко О.В. – К.: Освіта, 2011


Слайд 140

Специфікація завдань 10 варіантів по 36 тестових завдань з вибором однієї правильної відповіді у кожному з варіантів. Окрім тестових завдань входять: практичні завдання інструктивно-оздоровчого спрямування залікові вправи


Слайд 141

ДПА — 1 день На виконання тестових завдань відводиться 45 хвилин, практичних завдань – 90 хвилин. Загальна тривалість атестації не повинна перевищувати 3 академічні години. Організація проведення державної підсумкової атестації


Слайд 142

Дякую за увагу


×

HTML:

Ссылка: