'

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ У 2011-2012 н.р.

Понравилась презентация – покажи это...

Слайд 0

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ У 2011-2012 н.р. особливість - впровадження нового змісту освіти в 11 класі старшої школи предмету «Зарубіжна художня культура». розподіл годин з предмету «Художня культура» за різними рівнями змісту освіти: рівень стандарту (10 – 11 клас) – 0,5 годин на тиждень; академічний рівень (10 – 11 клас) – 0,5 годин на тиждень; профільний рівень (10 – 11 клас) – 4 години на тиждень,


Слайд 1

Програма: 9 клас – “Художня культура” авт. Л.Масол, Н.Миропольська (вид. “Перун”, 2005 рік.) ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТУ “Художня культура”


Слайд 2

Програма: 10 клас – “Українська художня культура” затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021 ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТУ “Художня культура”


Слайд 3

11 клас. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТУ “Художня культура”


Слайд 4

Напрямки навчання: Профільне навчання в 10-11 класа здійснюється за такими основними напрямами: суспільно-гуманітарний, філологічний, художньо-естетичний, природничо-математичний, технологічний, спортивний. Кожен профіль навчання охоплює таку сукупність предметів: базові, профільні курси за вибором.


Слайд 5

Базові загальноосвітні предмети становлять інваріантну складову змісту середньої освіти і є обов'язковими для всіх профілів. Таким є предмет «Художня культура», що вивчатиметься учнями 10-11класів 0,5 години на тиждень.


Слайд 6

У 10-11 класах художньо-естетичного напряму художня культура є профільним предметом і вивчатиметься 4 години на тиждень. Учні 11-х класів художньо-естетичного напряму також вивчатимуть естетику 1 годину на тиждень.


Слайд 7

Рівні: Рівень стандарту - обов'язковий мінімум змісту навчальних предметів, який не передбачає подальшого їх вивчення (наприклад, художня культура в спортивному профілі; фізика - в художньо-естетичному профілі). На рівні стандарту художню культуру вивчатимуть учні 10-11 класів - природничо-математичного, - технологічного, - спортивного напрямів (0,5 години на тиждень за програмою авт. Л. Масол, Н. Миропольська, що міститься в Збірнику програм з художньо-естетичного циклу для 5-11 класів (вид. «Перун», 2005 р.)


Слайд 8

Академічний рівень - обсяг змісту достатній для подальшого вивчення предметів у вищих навчальних закладах, необхідний для вивчення предметів, які не є профільними, але є базовими або близькими до профільних (наприклад, загальноосвітні курси художньої культури, естетики у філологічному профілі або загальноосвітній курс зарубіжної літератури в художньо-естетичному профілі). На академічному рівні художню культуру вивчатимуть учні 10-11 класів суспільно-гуманітарного та філологічного напрямів (0,5 години на тиждень) за програмою авт. Л. Масол, Н. Миропольська, що міститься в Збірнику програм для профільного навчання (вид. «Оберіг», 2009 р.) та розміщена на офіційному веб-сайті МОНМС


Слайд 9

Профільний рівень передбачає поглиблений зміст навчальних предметів та орієнтацію на майбутню професію (наприклад, курси художньої культури та естетики в художньо-естетичному профілі). Відповідні програми профільного рівня з художньої культури (авт. Л. Масол, Н. Миропольська) та естетики (авт.О. Оніщенко ) містяться в Збірнику програм для профільного навчання (вид. «Оберіг», 2009 р.) і, як вже зазначалося, призначені для вивчення у класах художньо-естетичного напряму.


Слайд 10

Тематична структура програми «Зарубіжна художня культура» 11 клас (рівня стандарту)


Слайд 11

Тематична структура програми «Українська художня культура» 11 клас (академічного рівня)


Слайд 12


Слайд 13


Слайд 14


Слайд 15


×

HTML:

Ссылка: