'

Трудните звукове и букви

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Трудните звукове и букви ЗИП-Бълг. език и литература „Езикови задачи“-авт. Кр. Брайкова


Slide 1

Да си припомним: Щ-1 буква, 2 звука


Slide 2

щастие, къща, поща, връща, щука, щъркел, щраус, щрудел, щипка, училище, щеки,


Slide 3

Да си припомним: буквите Ю и Я са 2 звука в началото на думата и след гласен и 1 звук след съгласен!


Slide 4

Лястовиците юг люляк южен одеяло Юлия


Slide 5

Да си припомним: Йо се пише в началото на думата и след гласна, ьо се пише след съгласна, ь е буква без звук.


Slide 6

ьо ьо ьо Йо ьо ьо ьо Йо Йо Йо йо йо ьо


Slide 7

Да си припомним: 1 звук -2 букви ДЖ и ДЗ


Slide 8

джип, джинси, джапанки, джудже, тенджера,


Slide 9


Slide 10


Slide 11

Браво! Справихте се чудесно!


×

HTML:

Ссылка: