'

Вярванията и съкровищата на траките Урок по Човекът и обществото ІІІ клас

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Вярванията и съкровищата на траките Урок по Човекът и обществото ІІІ клас Изготвил: Емилия Петкова


Slide 1

Траките се молели на различни богове


Slide 2

Бендида – богинята на природата и плодородието. Великата богиня майка


Slide 3

Но най-много почитали тракийския конник


Slide 4

По нашите земи са открити множество малки плочки с неговото изображение.


Slide 5

Един от най-известните тракийски герой е Орфей.


Slide 6

До нас е достигнала легендата за него.


Slide 7


Slide 8


Slide 9

Гробниците на траките


Slide 10

Траките вярвали, че след смъртта си се преселват в друг свят, затова погребвали своите владетели в гробници. Казанлъшката гробница


Slide 11

Свещарската гробница


Slide 12

Украсявали стените им с красиви рисунки – стенописи.


Slide 13

До мъртвия поставяли любимите му предмети: накити, съдове, оръжия.


Slide 14

След това засипвали гробниците с пръст, за да са недостъпни.Така по нашите земи се появили множество могили.


Slide 15

Съкровищата на траките Панагюрското съкровище се състои от девет богато украсени съда. Изработено е от чисто злато. Тежи 9 кг 164 г.


Slide 16

При копане на лозе случайно е открито най-голямото златно съкровище у нас - Вълчитрънското. То тежи – 12 кг 500 грама и е от чисто злато с естествени сплави от сребро, мед и желязо.


Slide 17

Състои се от 13 предмета: седем имат формата на похлупаци . Един съд наподобява кратер със силно издължени и извити настрана дръжки и е с тегло от 4 кг 500 грама чисто злато.


Slide 18

Четири са дълбоки чаши с извити нагоре дръжки (като едната чаша е значително по-голяма).


Slide 19

Има и троен съд, съставен от три тела, свързани помежду си с тръбички.


Slide 20

Тези съкровища се съхраняват в Националния исторически музей


×

HTML:

Ссылка: