'

Развитие на растенията

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Йорданка Първанова, СОУ"Л.Каравелов"-Димитровград Развитие на растенията


Slide 1

Йорданка Първанова, СОУ"Л.Каравелов"-Димитровград Нека си припомним! тичинки плодник семепъпка опрашване оплождане


Slide 2

Йорданка Първанова, СОУ"Л.Каравелов"-Димитровград План на урока: Поникване на растението – условия. Покълване. Жизнен цикъл при едногодишни растения. Жизнен цикъл при многогодишните растения.


Slide 3

Йорданка Първанова, СОУ"Л.Каравелов"-Димитровград Развитие на растенията Вятърът и животните разпръскват семената. Когато попаднат при благоприятни условия в почвата, семената покълват. От тях поникват кълнове – млади растения, които порастват, цъфтят, дават нови плодове и семена и накрая умират.


Slide 4

Йорданка Първанова, СОУ"Л.Каравелов"-Димитровград Условия за поникване. Семената поникват във влажна почва при подходяща температура.


Slide 5

Йорданка Първанова, СОУ"Л.Каравелов"-Димитровград Поникване на младо растение Семето съдържа зародиш и запаси от хранителни вещества, защитени от семенна обвивка.


Slide 6

Йорданка Първанова, СОУ"Л.Каравелов"-Димитровград Зародишът е малко растение с коренче, стъбълце, листенца и пъпка. Когато условията са благоприятни, семето поглъща вода и зародишът започва да нараства.


Slide 7

Йорданка Първанова, СОУ"Л.Каравелов"-Димитровград Семенната обвивка се разкъсва. Зародишното коренче излиза навън и се забива в почвата. След него се показва стъбълцето. Казваме, че семето покълва.


Slide 8

Йорданка Първанова, СОУ"Л.Каравелов"-Димитровград Покълващите семена се нуждаят от енергия. Затова те поглъщат кислород от въздуха и дишат.


Slide 9

Йорданка Първанова, СОУ"Л.Каравелов"-Димитровград Стъбълцето нараства, пробива почвата и се показва навън. Израстват зелени листа, които с помощта на светлината започват да произвеждат хранителни вещества.


Slide 10

Йорданка Първанова, СОУ"Л.Каравелов"-Димитровград Жизнен цикъл на едногодишно тревисто растение


Slide 11

Йорданка Първанова, СОУ"Л.Каравелов"-Димитровград пролет лято есен зима


Slide 12

Йорданка Първанова, СОУ"Л.Каравелов"-Димитровград Жизнен цикъл на многогодишно растение


Slide 13

Йорданка Първанова, СОУ"Л.Каравелов"-Димитровград пролет лято есен зима


Slide 14

Йорданка Първанова, СОУ"Л.Каравелов"-Димитровград Речник Зародиш – зачатък на нов организъм, развил се от оплодено яйце Покълване – когато семето започне да расте Развитие на растение (жизнен цикъл) – последователните изменения от покълването на семето до естествената смърт на растението


Slide 15

Йорданка Първанова, СОУ"Л.Каравелов"-Димитровград За онези, които искат да научат повече Накиснете във вода семе от фасул. Когато омекне го разделете на две части. Определете кое е зародишното коренче и пъпката.


×

HTML:

Ссылка: