'

ХОРАТА ИДВАТ или палеонтологична история на човека.

If you like this presentation – show it...

Slide 0


Slide 1

ХОРАТА ИДВАТ или палеонтологична история на човека


Slide 2

Автор: М. Илиева Използвани материали: Биология 10кл., Детска енциклопедия – Праисторическият живот


Slide 3

Когато Чарлз Дарвин публикувал за първи път “Произхода на видовете” през 1859 г., много хора помислили, че той твърди, че хората са произлезли от маймуните, което всъщност Дарвин не искал да каже.


Slide 4

Четири неща различават хората от маймуните: ТЕ ходят изправени ТЕ използват оръдия на труда ТЕ контактуват помежду си посредством езика Te имат различен брой гени


Slide 5

Доказателства: Вкаменени скелети понякога могат да покажат дали собствениците им са можели да говорят или само да сумтят Формата на костите на краката показва дали са ходели изправени


Slide 6

Според известните палеонтологични данни еволюцията на човека се разделя на следните етапи: Австралопитек – Прачовек Сръчен човек – Хомо хабилис Изправен човек – Хомо еректус Палеоантроп (неандерталец) Неоантроп (Разумен човек ) – Хомо сапиенс


Slide 7

Австралопитек – Прачовек Австралопитек означава южна човекоподобна маймуна Най-ранния остатък е открит в Етиопия 1981г., на 4 млн.г. Ходели на два крака Живеели на големи групи Изхранвали се с лов и събирачество Сечива, които използвали:камъни,кости, рога и зъби на животни


Slide 8

АВСТРАЛОПИТЕК


Slide 9

Сръчен човек – Хомо хабилис Най-ранния човек Живял в Източна Африка преди 4-6 млн. г. Живеели на групи Изхранвали се с лов и събирачество Изработвали примитивни сечива, което се оказало събитие с ключово значение


Slide 10

Хомо хабилис


Slide 11

Изправен човек – Хомо еректус Възникнал преди 1-2 млн.г. в Африка, мигрирал в Азия и Европа Изработвал по-добри оръдия Използвал огъня Живеели на групи Обединявали усилията си при ловуване Общували помежду си със звукови сигнали


Slide 12

Хомо еректус


Slide 13

Палеоантроп (неандерталец) Възникнал преди 200-300 хил.г. и населявали Африка, Азия, Европа Изработвали ножове, накрайници на копия, резци Формиране на първобитна обществена организация Използвали огъня за приготвяне на храна, отопление и предпазване от хищници В общуването им възникват наченки на членоразделна реч


Slide 14

Неандерталец


Slide 15

Разумен човек –Хомо сапиенс Възникнал е преди 40 хил. г. Започват формиране на обществени отношения Преминават към произвеждащи дейности – земеделие, животновъдство Начало на развитие на духовната култура – открити са пещерни скални рисунки


Slide 16

Хомо сапиенс


Slide 17

Изучаването на праисторическия живот ни дава възможност да направим три извода: Хората са еволюирали съвсем наскоро в сравнение с геологическото време Еволюцията се осъществява изключително бавно спрямо нашата представа за време Еволюцията все още продължава


Slide 18

Сега нови видове растения и животни еволюират, макар и много бавно. Днес има повече живи видове, отколкото преди. Както знаем, има опасност някои от тях да изчезнат.


Slide 19

Ако не сме предпазливи, ще причиним катастрофа, голяма колкото двете най-големи масови измирания!


Slide 20

БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ!!!


×

HTML:

Ссылка: