'

Рила

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Рила Местоположение: Югозападна България част от Рило-Родопския масив най-високата планина на Балканския полуостров (връх Мусала 2925 м )


Слайд 1

Реки В Рила са изворите на Искър, Марица и Места Много притоци на тези реки и на Струма също извират в Рила - Бели, Леви, Прав и Черни Искър, Бяла и Черна Места, реките Белишка, Благоевградска Бистрица, Градевска, Изток, Рилска.


Слайд 2

Природни паркове “Рилски манастир” заобиколен от 36 върха с височина над 2000 м (Голям купен /2731 м ) минават много реки – Рилска, Илийна, Друшльовица, Очова обявен от ЮНЕСКО през 1983 г. За паметник на световната култура.


Слайд 3

Растителност и животински свят Висшите растения в парка са около 1400 вида, от които 71 са включени в Червената книга на България. От тях 19 са ендемични, като 5 са локални и се срещат в парка.(рилски ревен, божествена иглика ) уникално разположение на видовете по надморска височина и смесване на насажденията над 150 вида гръбначни животни, от които 14 са включени в Червената книга на България. Тук могат да се видят алпийски тритон, жаба дървесница, смок мишкар, златка, скален орел.


Слайд 4

Национален парк “Рила” площ 107 923,7 ха най-големият национален парк в България включени 4 резервата Водопади минералогичен комплекс алпийска растителност -редки и застрашени видове, и реликтна ледникова хидрофауна


Слайд 5

Резервати “Централен Рилски резерват” “Ибър” и “Скакавица”(Национален парк “Рила” ) Маричини езера (Област: Благоевград Местоположение: Близо до връх Мусала) Парангалица (Местоположение: На север от град Разлог )


Слайд 6

Централен Рилски резерват най-големият резерват Площта му е 12 393,7 хектара Релефът е алпийски уникална реликтна и ендемична флора и фауна над 2000 м. надморска височина, цъфти алпийската роза


Слайд 7

Маричини езера площ 1509 ха височина от 1900м до 2925м Обхваща връх Мусала 2 района - Маричини езера и Студенец смесени иглолистни гори от смърч, бял бор, бяла мура, клек, високопланински ливади и пасища реликтни и ендемични видове


Слайд 8

Парангалица площ от 1580ха един от най-старите резервати в България вековна гора, главно от смърч, бял бор и по-малко от ела, бяла мура, трепетлика най-високото дърво в България - вековен смърч, достигащ над 60м. благороден елен, сърни, диви свине, мечки, глухари


Слайд 9

Скални феномени Каменна приказка (Област: Благоевград Местоположение: До село Влахи ) Орлите (Местоположение: В местността "Черната вода", до село Влахи, Благоевградско) Пиростията (Област: Благоевград Местоположение: До село Обидим, край Банско )


Слайд 10

Стобски пирамиди Област: Кюстендил Местоположение: До село Стоб Разделени са на отделни групи-Кулите, Чуките, Самодивски комини Най-известната група е Сватовете увенчани с каменни шапки формата им непрекъснато се променя


Слайд 11

Водопади Горица (Област: Кюстендил Местоположение: Край село Овчарци, западно от град Самоков) Костенецки водопад (Област: София Местоположение: До град Костенец) Скакавица (Местоположение: До село Мала Църква, южно от град Самоков ) Овчаренски водопад (Област: Кюстендил Местоположение: Край село Овчарци) Самоковището (Местоположение: До село Бистрица, близо до град Дупница )


Слайд 12

Горица и Овчаренски водопад


Слайд 13

Скакавица и Самоковището


Слайд 14

Езера Смрадливо езеро Леденото езеро Вапски Грънчарски Джендемски Казански Манастирски Рибни Ропалишки Скалишки Урдини Чернополянски


Слайд 15

Езера Мусаленски езера (Местоположение: Близо до връх Мусала) Седемте рилски езера (Местоположение: Северозападна част на Рила )


Слайд 16

Седемте рилски езера езера с ледников произход 2100 и 2500 метра надморска височина разположени стъпаловидно - вдлъбнатини по склона на планината, като отделните езера са свързани помежду си чрез малки поточета по тези поточета са образувани малки водоскоци и водопади


Слайд 17

Седемте рилски езера Езерото с най-голяма надморска височина е Сълзата заради прозрачността на водите, които предлагат видимост в дълбочина Следващо по височина е Окото, което е с почти идеална овална форма. Окото е най-дълбокото циркусно езеро в България - дълбоко е 37,5 м Бъбрека е езерото с най-стръмните брегове от цялата група


Слайд 18

Седемте рилски езера Четвъртото езеро е Близнака. Това е най-голямото по площ езеро от Седемте рилски езера Езерото Трилистника е с неправилна форма и невисоки брегове Най-плиткото езеро е Рибното езеро Най-ниското от езерата е Долното езеро. В него се събира водата, която изтича от останалите


Слайд 19

Вековни дървета и Вековни гори Чинаровата гора в местността "Буйна" (Местоположение: До с. Брезница, Благоевградски окръг ), площ 0,7 ха , обявена за защитена местност Илчов дъб в с. Дяково (Област: Кюстендил ), Илчов дъб е вековно дърво в района на махала Крич, землище на с. Дяково. Дървото е на възраст около 250 г., с височина 20 м и обиколка 6,40 м.


Слайд 20

Културно-исторически обект Рилски манастир ставропигиален манастир включени в списъка за световното наследство на ЮНЕСКО най-големият манастир в България


Слайд 21

За вас работиха : Преслава Петя


×

HTML:

Ссылка: