'

Доказателства за еволюцията

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Доказателства за еволюцията


Слайд 1


Слайд 2

Сравнителноанатомични доказателства


Слайд 3

Клетъчната теория е създадена от М.Шлайден и Т.Шван през 1838-1839г., които установяват, че всички организми са изградени от клетки и имат сходна структура. Клетъчно устройство


Слайд 4

Общ план в устройството на гръбначните животни


Слайд 5

При животните: предни и задни крайници при гръбначните животни, при безгръбначните – яйцеполагалото при къщната муха и жилото припчела, хоботчето при пеперудите и устните органипри други насекоми и др. Хомологни органи


Слайд 6

При растенията: мустачетата на граха и бодлите на киселия трън са хомологни на листата. Хомологни органи


Слайд 7

При животните: крилата на птица, прилеп и пеперуда, хрилете на рибите и белите дробове при бозайниците, предните крайници при къртица и попово прасе и др. Аналогни органи


Слайд 8

При растенията: бодли на киселия трън (видоизменени листа), на глога(видоизменениклони ) и на розата (израстъци по епидермиса). Аналогни органи


Слайд 9

При човека: апендиксът; полулунните гънки във вътрешния очен ъгъл са остатък от мигателнатаципа на някои бозайници; мускулите, които движат ушите; мускулите около космените луковици / гъша кожа/ и др. Рудиментарни органи


Слайд 10

При животните: задното поясче при кита и делфина; четвъртия пръст на задните крайницина някои птици; недоразвитите очи прикъртицата и др. Рудиментарни органи


Слайд 11

При растенията: безцветните люспи по стъблото на полския хвощ са рудиментарни листа и др. Рудиментарни органи


Слайд 12

Сравнителнофизиологични доказателства


Слайд 13

Хранене, дишане, отделяне, размножаване и др. Сходство във физиологичните процеси


Слайд 14

Реакции на пресичане и утаяване на кръвен серум вследствие на взаимодействието между намиращите се в него антигени и антитела. Перципитационни реакции


Слайд 15

Сравнителноембриологични доказателства


Слайд 16

Сходство в оплождането при многоклетъчните животни


Слайд 17

Развитието при половоразмножаващите се многоклетъчни започва от оплодената яйцеклетка/ зигота/. Човешка зигота Зигота на коза


Слайд 18

Общи етапи на зародишното развитие


Слайд 19

Всеки индивид през индивидуалното си развитие (онтогенезата) накратко повтаря най-важните етапи от историческото развитие на вида (филогенезата) Биогенетичен закон Онтогенезата е кратко повторение на филогенезата


Слайд 20

Палеонтологични доказателства


Слайд 21

Палеонтологията е наука за изкопаемите вкаменелости от някогашни животни и растения, занимава се с изучаването и изследването на растителния и животинския свят през минали геологични епохи. Предмет на палеонтологията


Слайд 22

Ръководни вкаменелости Примери


Слайд 23

Организми, в които за обединени белези на прадедната и на новопоявилата се група. Изкопаеми преходни форми


Слайд 24

Те представляват останки от различни видове, които са живели един след друг и са произлизали едни от друг. Филогенетични редове


Слайд 25

Филогенетичен ред на коня


Слайд 26

Изготвил: Стела Бръмбарова Благодарим Ви за вниманието!


Слайд 27


Слайд 28


Слайд 29


Слайд 30


×

HTML:

Ссылка: