'

Размножаване на животните

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Размножаване на животните


Slide 1

Видове размножаване Устройство на половата система Функции на половата система Видове оплождане


Slide 2

Видове размножаване Животните се размножават полово и безполово. Безполовото размножаване се извършва чрез делене и чрез пъпкуване.


Slide 3


Slide 4

Полово размножаване Половото размножаване е характерно за всички многоклетъчни организми. То е свързано с развитието на полови клетки, които най-често се образуват в два различни организма. В мъжките организми се образуват – сперматозоиди, а в женските – яйцеклетки.


Slide 5


Slide 6

Половото размножаване включва два задължителни етапа – образуване на полови клетки и оплождане. Потомството е разнообразно и по-жизненоспособно.


Slide 7

Устройство на половата система Мъжка полова система Женска полова система


Slide 8

Мъжка полова система Тя се състои от семенници и семепроводи, а при някои животни и копулационен орган. Семенниците са полови органи, в които се образуват мъжките полови клетки – сперматозоиди. Сперматозоидите са с много малки размери и са активно подвижни. Семепроводите са канали, които отвеждат сперматозоидите до корпулационния орган или до полов отвор, който ги изхвърля извън тялото.


Slide 9

Копулационен орган имат само някои животни. Чрез него мъжкият въвежда сперматозоидите в половата система на женския организъм.


Slide 10

Женска полова система Тя се състои от яйчници и яйцепроводи, а при някои животни включва още матка и влагалище. Яйчниците са полови органи, в които се образуват женските полови клетки – яйцеклетки.Яйцеклетките са много по-големи от сперматозоидите и са неподвижни.Размерите им зависят от количеството хранителни вещества в тях.


Slide 11

Най- големи са яйцеклетките на влечугите и птиците, защото са най- богати с хранителни вещества.Яйцепроводите са канали,които изнасят яйцеклетките към половия отвор.


Slide 12

При бозайниците женската полова система включва още матка и влагалище.


Slide 13

Матка Матката е кух мускулест орган, в който се развива зародишът. Влагалището е мястото, в което копулационният орган въвежда сперматозоидите.


Slide 14

Функции на половата система Органите на половата система Образуват яйцеклетките и сперматозоидите Изнася образуваните полови клетки извън тялото Осигурява срещата на яйцеклетките и сперматозоидите в тялото на женския организъм Женският организъм осигурява храна, кислород и защита на растящия зародиш


Slide 15

Видове оплождане В зависимост от мястото, където се извършва оплождането е външно и вътрешно.


Slide 16

Външно оплождане При външното оплождане мъжките и женските гамети се изхвърлят в непосредствена близост, в големи количества и почти едновременно, което гарантира срещата между тях. Животът е възникнал във водна среда и половите клетки на нисшите организми са приспособени за живот в такава среда – там става и оплождането, и развитието на зародиша. Например женската исландска треска изхвърля еднократно над 50 милиона яйцеклетки под формата на хайвер. Този акт се регулира от фактори на външната среда и поведението на индивидите от двата пола, от температурата на водата, водните течения, сближаването на мъжките с женските индивиди.


Slide 17


Slide 18

При външното оплождане се отделят голям брои полови клетки, тъй като много от тях стават храна на другите животни или умират.


Slide 19

Езерен рак Половата зрелост настъпва на втората или третата година в зависимост от местообитанието. Размножителния период е много дълъг и продължава 6-7 месеца (от октомври до май). Оплождането е външно, като хайвера се прикрепва към плеоподите (под коремчето) на женските, където се съхранява до излюпване на личинките.


Slide 20


Slide 21

Снасят яйца подобно на влечугите и някой видове бозайници (птицечовка), но за разлика от влечугите, за да започне развитието на ембриона, е нужно да се повиши температурата на яйцето до над 20–25 °C. За целта повечето птици мътят яйцата си (това обикновено правят женските), но има видове, които ги заравят в топли места под земята, като следят единствено температурата да е в необходимите граници (регулирането и? става чрез отнемане или прибавяне на пласт топла земя).


Slide 22

Женските са в състояние да снесат от 50 до 2000 яйца, в зависимост от вида, в копринен пашкул, след което го пазят около 6-7 седмици. Малките паячета остават в гнездото за известно време след излюпването си след което се разпръскват.


Slide 23

вътрешно оплождане При вътрешното оплождане, характерно за сухоземните животни, процесът се извършва в организма на женския индивид. Външната среда не е благоприятна за изхвърляне на половите клетки. Заедно с органите за образуване на половите клетки – семенници и яйчници, има и приспособления за натрупване и отвеждане на половите клетки – полови проводници. При мъжките индивиди има и жлези за спермална течност, в която сперматозоидите запазват жизнеността си до момента на изхвърлянето и оплождането. Развиват се сигурни механизми за осъществяване на контакт между гаметите. За въвеждането на сперматозоидите в женските полови канали възникват и се развиват специални копулационни органи. Това изисква съгласуване на процеса между женския и мъжкия индивид.


Slide 24


Slide 25

По-нататък оплождането зависи от способността на сперматозоидите да достигнат яйцеклетката. При нормални сперматозоиди тази способност е задължително чрез ритмични вълнообразни движения на опашката. Сперматозоидите преминават през воднистата слуз на целия женски  полов път, като изразходват огромно количество енергия. Тяхното движение се подпомага от контракциите на мускулатурата на матката и маточните тръби. Енергия движението на сперматозоида се черпи от митохондриите, разположени в шийката на сперматозоида.


Slide 26


Slide 27

Малкото на комодски варан се излюпва от яйцето. Ако е от партеногенетичен произход, то със сигурност е  самец, ако е произведен по правилата (от самка и самец) то может да бъде и самка, и самец. Английските и италиански зоолози съобщиха за удивително откритие. Оказва се, че комодските варани (Varanus komodoensis) — най-редките и най-големи в света— са способни да се размножават партеногенетически, т.е. без участието на самци. Две самки на комодски варан в зоопарковете на Великобритания са отложили яйца, от които благополучно се излюпили нормални варанчета. За разлика от други еднополови гущери партеногенетическот о потомство на вараните са самци. Дискусията за еволюционното значение на двуполовото размножаване продължава.


Slide 28

Знаете, ли че Комодският варан Флора, която никога не е доближавала мъжки екземпляр, тази седмица стана майка и баща на пет малки, съобщиха световните информационни агенции.     Биолози обявиха куриозния случай през декември миналата година в сп. "Нейчър". Те са категорични, че 8-годишната Флора сама е оплодила яйцата си без помощ на мъжки екземпляр в процес, наречен партеногенеза. При него яйцата се превръщат в ембриони без да са оплодени от мъжки екземпляр.


Slide 29

живородния гущер Размножаването е в края на април началото на май. Оплодените яйца се задържат в яйцепроводите до пълното развитие на малките. Този престой на яйцата в тялото на майката зависи от температурата на външната среда. Малките се раждат към края на юни и началото на юли. Те са напълно развити и могат сами да търсят храната си. В зависимост от размерите на женската броя им е от 2 до 12. Храната на живородния гущер е сравнително разнообразна. Той улавя дребни насекоми, малки охлювчета, гъсеници, дребни земни червеи и др. Това е единствения наш гущер, който не снася яйца ,а е яйцеживораждащ. Тази негова биологична особеност е едно приспособление към средата, която обитава.


Slide 30

Гледайте National Geographic В утробата Документална поредица, 60 мин От 8-ми март, всяка неделя от 21:00 ч. по National Geographic


Slide 31


×

HTML:

Ссылка: