'

Животните около нас

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Животните около нас Околен свят, 2 клас


Slide 1

Животните са част от живата природа


Slide 2

ДИВИ ЖИВОТНИ Живеят свободно в природата. Сами се грижат за себе си. Не зависят от човека. Кой им прави леговищата? Кой ги храни? Кой ги пази от неприятели? Кой им помага за отглеждането на малките? САМИ


Slide 3

В гори и полета ДИВИ ЖИВОТНИ


Slide 4

В реки, морета, океани ДИВИ ЖИВОТНИ


Slide 5

В зоопаркове Диви животни


Slide 6

Живеят в домовете на хората. Зависят от хората. ДОМАШНИ ЖИВОТНИ Кой им прави леговищата? Кой ги пази от неприятели? Кой им помага за отглеждането на малките? ХОРАТА Кой ги храни?


Slide 7

Хората ги отглеждат във ферми или в дворовете си. Получават от тях различни продукти ДОМАШНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ


Slide 8

Хората ги отглеждат в дворовете или в домовете си. Носят радост, служат за забавление. ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ


Slide 9

Помогнете на малките да намерят майките си. яренце агънце конче пиленце прасенце теленце овца кобила коза крава кокошка свиня


Slide 10

Най-големите Синият кит е най-голямото животно в света Африканският слон е най-голямото животно на сушата


Slide 11

Най-, най- сред животните


Slide 12

Най-малките птици В света В България


Slide 13

Животни-рекордоьори


Slide 14


Slide 15


Slide 16


Slide 17

Застрашени животни И много други…


Slide 18


Slide 19

В животинския свят ви разходи г-жа М. Фотева


×

HTML:

Ссылка: