'

Животните около нас

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Животните около нас Т . Пантелеева СОУ “ Хр. Ботев” гр. Айтос


Слайд 1

Природата е навсякъде около нас … Задачите на детективите Диего и Даная: Определете кои принадлежат към живата и кои към неживата природа. Т . Пантелеева СОУ “ Хр. Ботев” гр. Айтос


Слайд 2

слънце, звезди, небе,езеро, скали растения животни хора Нежива природа: Жива природа: Т . Пантелеева СОУ “ Хр. Ботев” гр. Айтос


Слайд 3

На какво се дължи смяната на сезоните ? На неживата природа Т . Пантелеева СОУ “ Хр. Ботев” гр. Айтос


Слайд 4

Кой живее в полето ? в гората… във водата… Кои животни наричаме диви ? Т . Пантелеева СОУ “ Хр. Ботев” гр. Айтос


Слайд 5

Запомни! Дивите животни: Сами намират храна и подслон! Сами отглеждат малките си! Сами се предпазват от враговете си! Човек се грижи за тях само в мразовитите дни, като им дава храна! Т . Пантелеева СОУ “ Хр. Ботев” гр. Айтос


Слайд 6

Кой се грижи за тези животни? Т . Пантелеева СОУ “ Хр. Ботев” гр. Айтос


Слайд 7

Шаро разходка вода храна къщичката ветеринарен редовно играя разболее нещастен Т . Пантелеева СОУ “ Хр. Ботев” гр. Айтос


Слайд 8

Кои животни отглежда човека? Човек отглежда тези животни, за да му помагат в стопанството или, за да получава храна от тях. Затова тези животни се наричат селскостопански животни. Т . Пантелеева СОУ “ Хр. Ботев” гр. Айтос


Слайд 9

От кравите и козите човекът получава: месо мляко кожа Селскостопански животни От овцете човекът получава: месо мляко кожа вълна От кокошките, патиците, гъските и пуйките човекът получава: месо яйца пух От пчелите човекът получава: мед восък прополис пчелно млечице пчелен прашец Т . Пантелеева СОУ “ Хр. Ботев” гр. Айтос


Слайд 10

Пчелите са много интересни насекоми. Всеки кошер е едно семейство. То има една майка, наречена царица. Пчелите работнички събират нектар от цветята и правят мед, а пчелите стражи пазят семейството от враговете. Т . Пантелеева СОУ “ Хр. Ботев” гр. Айтос


Слайд 11

За разлика от дивите животни селскостопанските животни живеят в специални помещения, построени от човека. В тях трябва да е светло, топло и чисто. Те се нуждаят от непрекъснати грижи. Хората им доставят храна. През лятото ги извеждат на паша. Т . Пантелеева СОУ “ Хр. Ботев” гр. Айтос


Слайд 12

Кое животно не принадлежи към групата? Т . Пантелеева СОУ “ Хр. Ботев” гр. Айтос диви селскостопански Домашни любимци


Слайд 13

Родителите търсят своите малки. Помогнете им да намерят децата си. Т . Пантелеева СОУ “ Хр. Ботев” гр. Айтос


Слайд 14

Запомни названията на животните! крава - теле патица -пате кокошка - пиле коза - яре овца - агне свиня - прасенце Т . Пантелеева СОУ “ Хр. Ботев” гр. Айтос


Слайд 15

Домашна работа 1.Направете проект, с който да разкажете за животно По ваш избор 2. Учебна тетрадка с.20 упр.1, 2, 3 Т . Пантелеева СОУ “ Хр. Ботев” гр. Айтос


×

HTML:

Ссылка: