'

Домашни животни

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Домашни животни Роден край първи клас


Slide 1

Какви са животните на картинките – домашни или диви?


Slide 2

Животните са: Диви Домашни


Slide 3

Дивите животни. Живеят самостоятелно в природата, строят сами жилищата си в които отглеждат своите малки.


Slide 4

Домашните животни Домашните животни живеят при хората. Те строят жилищата им, създават им условия за живот и се грижат за потомството им.


Slide 5

Назовете тези домашни животни.


Slide 6

Животни Птици Можем да ги разделим на две групи:


Slide 7

Каква е ползата от животните за човека? Храна Работа Материали Общуване


Slide 8

Хранителни продукти с животински произход.


Slide 9

Домашните животни са източници на суровини.


Slide 10

Домашните животни са помощници на човека.


Slide 11

Благодаря Ви! Адаптира: Людмила Бучинска


×

HTML:

Ссылка: