'

Животните около нас

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Животните около нас


Slide 1

Да си припомним Според това кой се грижи за тях ДИВИ ЖИВОТНИ ДОМАШНИ ЖИВОТНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЛЮБИМЦИ


Slide 2

Да си припомним Кой с какво се храни? Съставете хранителни вериги


Slide 3

Групиране на животните според храненето


Slide 4

Според начина на хранене растителноядни всеядни месоядни


Slide 5

Растителноядни животни листа стъбла семена плодове цветове


Slide 6

тревопасни животни Растителноядни животни трева


Slide 7

Месоядни животни – жертва хищници


Slide 8

хищник жертва Понякога хищникът също може да стане жертва


Slide 9

Кой е жертва и кой е хищник? хищник жертва хищник жертва


Slide 10

Месоядни животни – лешояди Хранят се с мърша – умрели животни Санитари на природата


Slide 11

Всеядни животни


Slide 12

Всеядни животни Храни се с корени, жълъди, охлюви… дива свиня сива врана Храни се с хранителни отпадъци, охлюви и други дребни животни


Slide 13

Приспособления на животните за хранене


Slide 14

Колко са големи!


Slide 15

А човекът?


Slide 16

Групиране на животните според начина на хранене Растителноядни животни – а) с листа, клони, плодове, цветове; б) с трева – тревопасни. Месоядни животни: а) хищници и жертви; б) лешояди – с умрели животни. Всеядни животни – с растителна и животинска храна. Приспособления за хранене – зъби, нокти, човки.


×

HTML:

Ссылка: