'

Част от растенията и животните живеят свободно в природата.

If you like this presentation – show it...

Slide 0


Slide 1

Част от растенията и животните живеят свободно в природата.


Slide 2

Други се отглеждат от човека.


Slide 3

Всички живи същества се нуждаят от подходящи условия за живот: вода въздух светлина топлина храна


Slide 4

Ще продължим да изучаваме ЖИВАТА природа. Ще се научите да различавате живото от неживото.


Slide 5

Всички животни и растения, които виждате са примери за живи организми. Те се различават от неживите тела, защото: се хранят; растат; размножават се.


Slide 6

Гората е общ дом за много растения и животни. Тя е тяхна среда на живот.


Slide 7

Ще научите как живите организми се приспособяват към своята среда на живот, как се предпазват от врагове, как оцеляват.


Slide 8

Животните се нуждаят от растения или други животни, за да се изхранят.


Slide 9

Нуждата от храна свързва всички обитатели на дадена среда на живот и ги прави зависими един от друг.


Slide 10


Slide 11

Лара е малко кученце. Тя се храни добре. Когато порасне, тя ще роди други кученца. Лара е живо същество. план речник Живите същества се наричат живи организми.


Slide 12

Хората, животните, растенията и гъбите са живи организми.


Slide 13

Примери за неживи тела: слънце, вода, въздух, скали компютър, молив, тухли… По какво живите организми се различават от неживите тела?


Slide 14

ВОДА, ЗАЙЧЕ, ЦВЕТЯ, ДЕТЕ, КОШНИЧКА, ЛИСИЦИ, ОБЛАЦИ, СЛЪНЦЕ, ГЪБИ, ТРЕВА За кого се отнасят следните процеси: ХРАНЯТ СЕ, РАСТАТ, ПРОМЕНЯТ СЕ, РАЗМНОАВАТ СЕ ? Тези жизнени процеси отличават живите организми от неживите тела. Всички те са живи организми. речник


Slide 15

ЖИВИТЕ ОРГАНИЗМИ СЕ ХРАНЯТ. Това ги отличава от неживите тела. Ние трябва да се храним, за да: поддържаме тялото си топло; да се движим; да растем; да се развиваме. план


Slide 16

Храната е горивото за всички живи организми. Кравата яде трева. Кукумявката яде мишки. Зайчето яде морков. Животните се хранят с растения или други животни.


Slide 17

Растенията сами изготвят храната си с помощта на слънчевите лъчи.


Slide 18

Гъбите НЕ изработват сами храната си. Някои гъби израстват върху умрели растения и се хранят с тях. Други видове гъби изсмукват храната си от други растения.


Slide 19

ЖИВИТЕ ОРГАНИЗМИ РАСТАТ. Всички живи организми растат – стават все по-големи и се променят. За да пораснат те се нуждаят от храна. план


Slide 20

Ани се ражда с маса само 3 кг. Тя расте и масата ? постепенно се увеличава. Необходимите за растежа вещества получава от храната. Ани вече е голяма и спира да расте. Възрастните хора и животните спират да растат.


Slide 21

За разлика от тях растенията продължават да растат през целия си живот. Нужни са повече от 100 години, за да може от един малък жълъд да израсне огромен дъб.


Slide 22

ЖИВИТЕ ОРГАНИЗМИ СЕ РАЗМНОЖАВАТ. Хората раждат бебета. От яйцата на птиците се излюпват малки пилета. От семената на растенията поникват нови растения. план речник Всички растения и животни се размножават.


Slide 23

Размножаване означава създаване на свои наследници – нови животни или растения. Наследниците приличат на родителите си и когато пораснат, също могат да имат малки.


Slide 24

Избройте трите неща, които са общи за всички живи организми. хранене растеж размножаване


Slide 25

Организмите получават необходимите за растежа вещества от ___________. Попълнете пропуснатите думи в текста. храната Възрастните хора и животните спират да _________. растат ______________ продължават да растат през целия живот. Растенията Наследниците ____________ на родителите си и когато ___________, също могат да имат малки. приличат пораснат


Slide 26

Раздели изброените по-долу тела на две групи: живи организми неживи тела роза мишка чаша щурец щъркел футболна топка липа камък книга куче орел стол телефон коза автомобил комар влак Кликни върху думата. Кои от тях се хранят? Кои от тях растат? Кои се размножават? Хранят се, растат и се размножават само живите организми.


Slide 27

Разгледайте този робот. По какво той прилича на човек? По какво се различават? Роботът жив организъм ли е? Роботът прилича на човек по това, че се движи. Роботът се различава от човека по това, че не се храни и не се размножава. Роботът не и жив организъм.


Slide 28

Живи организми и неживи тела 2. Със знака отбележи живите организми, а със - неживите тела. Домашна работа: УТ: стр.13/ 1


Slide 29


Slide 30

1. Живи организми 2. Живите организми се хранят 3. Живите организми растат 4. Живите организми се размножават План на урока:


Slide 31

Речник: жив организъм – всяко живо нещо, което се храни, расте и се размножава размножаване – създаване на свои наследници, на ново поколение жизнени процеси – процеси, които се извършват от живите организми и ги отличават от неживите тела


×

HTML:

Ссылка: