'

Част от растенията и животните живеят свободно в природата.

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0


Слайд 1

Част от растенията и животните живеят свободно в природата.


Слайд 2

Други се отглеждат от човека.


Слайд 3

Всички живи същества се нуждаят от подходящи условия за живот: вода въздух светлина топлина храна


Слайд 4

Ще продължим да изучаваме ЖИВАТА природа. Ще се научите да различавате живото от неживото.


Слайд 5

Всички животни и растения, които виждате са примери за живи организми. Те се различават от неживите тела, защото: се хранят; растат; размножават се.


Слайд 6

Гората е общ дом за много растения и животни. Тя е тяхна среда на живот.


Слайд 7

Ще научите как живите организми се приспособяват към своята среда на живот, как се предпазват от врагове, как оцеляват.


Слайд 8

Животните се нуждаят от растения или други животни, за да се изхранят.


Слайд 9

Нуждата от храна свързва всички обитатели на дадена среда на живот и ги прави зависими един от друг.


Слайд 10


Слайд 11

Лара е малко кученце. Тя се храни добре. Когато порасне, тя ще роди други кученца. Лара е живо същество. план речник Живите същества се наричат живи организми.


Слайд 12

Хората, животните, растенията и гъбите са живи организми.


Слайд 13

Примери за неживи тела: слънце, вода, въздух, скали компютър, молив, тухли… По какво живите организми се различават от неживите тела?


Слайд 14

ВОДА, ЗАЙЧЕ, ЦВЕТЯ, ДЕТЕ, КОШНИЧКА, ЛИСИЦИ, ОБЛАЦИ, СЛЪНЦЕ, ГЪБИ, ТРЕВА За кого се отнасят следните процеси: ХРАНЯТ СЕ, РАСТАТ, ПРОМЕНЯТ СЕ, РАЗМНОАВАТ СЕ ? Тези жизнени процеси отличават живите организми от неживите тела. Всички те са живи организми. речник


Слайд 15

ЖИВИТЕ ОРГАНИЗМИ СЕ ХРАНЯТ. Това ги отличава от неживите тела. Ние трябва да се храним, за да: поддържаме тялото си топло; да се движим; да растем; да се развиваме. план


Слайд 16

Храната е горивото за всички живи организми. Кравата яде трева. Кукумявката яде мишки. Зайчето яде морков. Животните се хранят с растения или други животни.


Слайд 17

Растенията сами изготвят храната си с помощта на слънчевите лъчи.


Слайд 18

Гъбите НЕ изработват сами храната си. Някои гъби израстват върху умрели растения и се хранят с тях. Други видове гъби изсмукват храната си от други растения.


Слайд 19

ЖИВИТЕ ОРГАНИЗМИ РАСТАТ. Всички живи организми растат – стават все по-големи и се променят. За да пораснат те се нуждаят от храна. план


Слайд 20

Ани се ражда с маса само 3 кг. Тя расте и масата ? постепенно се увеличава. Необходимите за растежа вещества получава от храната. Ани вече е голяма и спира да расте. Възрастните хора и животните спират да растат.


Слайд 21

За разлика от тях растенията продължават да растат през целия си живот. Нужни са повече от 100 години, за да може от един малък жълъд да израсне огромен дъб.


Слайд 22

ЖИВИТЕ ОРГАНИЗМИ СЕ РАЗМНОЖАВАТ. Хората раждат бебета. От яйцата на птиците се излюпват малки пилета. От семената на растенията поникват нови растения. план речник Всички растения и животни се размножават.


Слайд 23

Размножаване означава създаване на свои наследници – нови животни или растения. Наследниците приличат на родителите си и когато пораснат, също могат да имат малки.


Слайд 24

Избройте трите неща, които са общи за всички живи организми. хранене растеж размножаване


Слайд 25

Организмите получават необходимите за растежа вещества от ___________. Попълнете пропуснатите думи в текста. храната Възрастните хора и животните спират да _________. растат ______________ продължават да растат през целия живот. Растенията Наследниците ____________ на родителите си и когато ___________, също могат да имат малки. приличат пораснат


Слайд 26

Раздели изброените по-долу тела на две групи: живи организми неживи тела роза мишка чаша щурец щъркел футболна топка липа камък книга куче орел стол телефон коза автомобил комар влак Кликни върху думата. Кои от тях се хранят? Кои от тях растат? Кои се размножават? Хранят се, растат и се размножават само живите организми.


Слайд 27

Разгледайте този робот. По какво той прилича на човек? По какво се различават? Роботът жив организъм ли е? Роботът прилича на човек по това, че се движи. Роботът се различава от човека по това, че не се храни и не се размножава. Роботът не и жив организъм.


Слайд 28

Живи организми и неживи тела 2. Със знака отбележи живите организми, а със - неживите тела. Домашна работа: УТ: стр.13/ 1


Слайд 29


Слайд 30

1. Живи организми 2. Живите организми се хранят 3. Живите организми растат 4. Живите организми се размножават План на урока:


Слайд 31

Речник: жив организъм – всяко живо нещо, което се храни, расте и се размножава размножаване – създаване на свои наследници, на ново поколение жизнени процеси – процеси, които се извършват от живите организми и ги отличават от неживите тела


×

HTML:

Ссылка: