'

Разнообразие на групите растения и животни

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Разнообразие на групите растения и животни ТРЕТИ КЛАС Диана Симеонова, 54 СОУ “ Св. Иван Рилски”


Слайд 1

Растения и животни от една и съща група са се приспособили да живеят в различна среда на живот. Това е станало по време на дългото съществуване на растенията и животните. Оттук идва и голямото разнообразие от растения и животни на Земята


Слайд 2

Средата на живот бива водна или сухоземна. Едни растения и животни живеят в реки, езера, морета и океани. Те обитават водна среда.


Слайд 3

Средата на живот бива водна или сухоземна.


Слайд 4

Други растения и животни обитават сухоземна среда. Корените на растенията, които живеят на сушата, са разположени в почвата, а останалите им органи – стъбла, листа и други – във въздуха.


Слайд 5

Много птици гнездят и отглеждат малките си на сушата, но летят във въздуха. Следователно сухоземната среда на живот се състои от суша и въздух.


Слайд 6


Слайд 7

Знаете, че за да живеят и се развиват нормално, растенията и животните се нуждаят от определени условия: вода, въздух, светлина, топлина хранителни вещества, почва.


Слайд 8

1. Припомнете си какво е значението на водата за растенията, животните и хората. 2. За какво им е необходим въздухът ?


Слайд 9

Светлината и топлината са необходими на растенията за изработване на хранителни вещества, които се използват от животните и човека на готово. Светлината и топлината са необходими също за животните и хората. Под тяхното действие в организмите им се изработват определени витамини, нужни за нормалното развитие.


Слайд 10

Почвата е необходима за растенията. От нея с корените си те извличат вода и соли за изграждане на хранителни вещества. Почвата служи за опора при движението на сухоземните животни и хората, а за някои видове животни тя е среда на живот .


Слайд 11

Количеството на светлина, топлината, водата и почвата не е еднакво по цялата земна повърхност. Въпреки разликите в условията за живот няма кътче от Земята, което да не е заето от растения и животни. Кое дава възможност на растенията и животните да съществуват при толкова различни условия ?


Слайд 12

Условията на сушата са много по – разнообразни, затова и богатството на организми върху нея е по – голямо, отколкото във водата.


Слайд 13

ВЪПРОСИ: Какво разбираме под среда на живот? Колко вида среда на живот има?Разкажете от какво се състои сухоземната среда на живот. Назовете условията за живот на растенията и на животните. Обяснете за какво са нужни светлината и топлината на растенията.


Слайд 14

ПОЗДРАВЛЕНИЯ


×

HTML:

Ссылка: