'

Живите организми са: Кликни върху картинката. животните, растенията и гъбите. А човекът? Човекът е от групата на животните.

If you like this presentation – show it...

Slide 0


Slide 1


Slide 2

Живите организми са: Кликни върху картинката. животните, растенията и гъбите. А човекът? Човекът е от групата на животните.


Slide 3

СВЕТЛИНА ТОПЛИНА ХРАНА ВЪЗДУХ ВОДА УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ ХРАНЕНЕ ДИШАНЕ ДВИЖЕНИЕ РАЗМНОЖАВАНЕ ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ СРЕДАТА НА ЖИВОТ Е: ВОДНА СУХОЗЕМНА


Slide 4

ТРИТЕ ГРУПИ ЖИВИ ОРГАНИЗМИ : животни растения гъби план


Slide 5

Можем да определим от коя група е даден жив организъм, ако отговорим на въпросите: Как се храни? Как се движи?


Slide 6

КАК СЕ ХРАНЯТ РАСТЕНИЯТА? Растенията сами изработват храната си, като използват слънчевата светлина и вещества от въздуха и почвата. план


Slide 7

Чрез корените си растенията приемат вода и соли от почвата. вода соли По разклонени каналчета солите и водата достигат до листата им. Там под действието на слънчевата светлина и с участието на зеленото багрило на листата /хлорофил/, се образуват хранителни вещества, които се разнасят по цялото растение. Растенията се хранят САМОСТОЙНО.


Slide 8

КАК СЕ ХРАНЯТ ЖИВОТНИТЕ? Животните не могат сами да изработват храната си. Приемат я наготово като намират други живи организми. план


Slide 9

Според източника си на хранене животните се делят на 3 групи: растителноядни месоядни /хищници/ всеядни


Slide 10

Човекът е от групата на ___________________. всеядните животни Човекът се храни както с растителна, така и с животинска храна. Той използва готови храни от природата, но и сам отглежда селскостопански растения и животни, които му служат за храна. Животните и хората се хранят НЕСАМОСТОЙНО. За разлика от растенията ядат готова храна.


Slide 11

КАК СЕ ХРАНЯТ ГЪБИТЕ? Гъбите НЕ изработват сами храната си. Някои гъби израстват върху умрели растения и се хранят с тях. Извличат храна и от почвата и водата. Други видове гъби изсмукват храната си от други растения. Така те ги увреждат и унищожават. план


Slide 12

Гъбите се хранят НЕСАМОСТОЙНО. По това те приличат на животните, но се различават от растенията .


Slide 13

животни и хора гъби растения Приличат си, защото НЕ изработват сами храната си. Ядат готова храна. Това ги отличава от растенията. Имат несамостойно хранене. Изработват сами храната си. Имат самостойно хранене.


Slide 14

КАК СЕ ДВИЖАТ РАСТЕНИЯТА? Повече от растенията имат ограничено движение, защото имат корени, които ги придържат здраво към почвата. план


Slide 15

Растенията движат само отделни свои части. Те са прикрепени организми. Слънчогледът и някои други растения се обръщат към слънцето, следейки движението му. Някои цветя отварят листата и цветовете си през деня, и ги затварят през нощта.


Slide 16

КАК СЕ ДВИЖАТ ГЪБИТЕ? Гъбите също като растенията имат ограничено движение. Те също са прикрепени организми. речник план


Slide 17

КАК СЕ ДВИЖАТ ЖИВОТНИТЕ? Животните се движат свободно. Те се преместват от едно място на друго, за да: търсят храна да се спасят от врагове план


Slide 18

бягат скачат плуват летят пълзят Хората също се движат.


Slide 19

животни и хора гъби растения Приличат си, защото имат ограничено движение. Движат отделни свои части листа, цветове. Те са прикрепени организми. Движат се СВОБОДНО в природата.


Slide 20

Свържете така, че да е вярно. Не могат сами да изработват храната си. Хранят се несамостойно. Движението им е ограничено. Не могат сами да изработват храната си. Хранят се несамостойно. Движат се свободно. Сами изработват храната си. Хранят се самостойно. Движението им е ограничено.


Slide 21

Попълнете таблицата така, че да е вярно. несамостойно / с растения или други животни/ самостойно / сами изработват храната си/ несамостойно / с други живи или умрели организми/ несамостойно / с растения или други животни/ свободно ограничено / прикрепени са – движат отделни свои части/ ограничено / прикрепени са – движат отделни свои части/ свободно


Slide 22

Направи извод като запишеш по какво си приличат и по какво се различават живите организми. несамостойно хранене / Не изработват сами храната си. Хранят се наготово с други живи или умрели организми./ прикрепени организми / Имат ограничено движение. Движат отделни свои части./ самостойно хранене / сами изработват храната си/ Движат се свободно.


Slide 23

Загради излишното. Ние сме живи организми, но движението ни е ограничено.


Slide 24

Не можем сами да изработваме храната си, но се движим свободно сред природата. Кои сме ние?


Slide 25


Slide 26

Кой съм аз – животно, растение или гъба? 1.Аз имам крака и мога да бягам. ___________ 2.Аз се нуждая от светлина, за да произвеждам храната си. _____________ 3.Аз израствам върху умрели растения и се храня с тях. ________ 4.Аз мога да летя накъдето си поискам. __________ 5.Аз обръщам цветовете и листата си към слънцето. ___________ 6.Аз се храня с мухи, бръмбари и пеперуди. __________ животно растение гъба животно растение животно


Slide 27

Кой съм аз – животно, растение или гъба? 7.Аз се появявам върху хляб, поставен на влажно и тъмно място. _______ 8.Аз мога да плувам срещу течението на река. ___________ 9.Аз раста върху царевицата и я увреждам. ______ 10.Аз имам зелени листа. ___________ 11.Аз обикалям ливадите, за да паса трева. ___________ 12.Аз имам дълбоки корени и здраво стъбло. ___________ гъба животно гъба растение животно растение


Slide 28

План на урока: 1. Групи живи организми: - животни - растения - гъби 2. Как се хранят растенията , животните и гъбите? 3. Как се движат?


Slide 29

Речник: гъби – живи организми, които външно приличат на растения, но не могат като тях сами да изработват храната си с помощта на слънчевата светлина


×

HTML:

Ссылка: