'

Животните се разделят на групи по различни признаци.

If you like this presentation – show it...

Slide 0


Slide 1

Животните се разделят на групи по различни признаци.


Slide 2

Дивите животни живеят свободно в природата.


Slide 3

Селскостопанските животни се отглеждат от човека.


Slide 4

На човешките грижи и внимание се радват и домашните любимци.


Slide 5

Ще продължим да изучаваме света на животните.


Slide 6

Ще надникнем във водните басейни и край бреговете им, където се срещат риби, птици и много други животни.


Slide 7

Те имат различни приспособления за движение във водата, на сушата и във въздуха.


Slide 8

Голямо е разнообразието от животни в почвата и на сушата. Те по различен начин са се приспособили към своята среда на живот.


Slide 9

Животните се нуждаят от защита.


Slide 10

Като опазваме чиста тяхната среда на живот, ние се грижим и за собственото си здраве.


Slide 11


Slide 12


Slide 13

план ГРУПИРАНЕ НА ОРГАНИЗМИТЕ Кравата пасе трева. Вълкът напада и изяжда зайчето. Човекът яде както растителна, така и животинска храна.


Slide 14

Според начина си на хранене животните се разделят на три групи: РАСТИТЕЛНОЯДНИ МЕСОЯДНИ /ХИЩНИЦИ/ ВСЕЯДНИ


Slide 15

РАСТИТЕЛНОЯДНИ ЖИВОТНИ Растителноядни са животните, които се хранят с растения. план За храна те използват листа, стъбла, семена, плодове или други части от растенията.


Slide 16

Според вида на растителната храна, с която се хранят, животните се разделят на три групи: ТРЕВОПАСНИ ПЛОДОЯДНИ ЗЪРНОЯДНИ


Slide 17

Животните, които се хранят с трева, листата и клонките на растенията, се наричат ТРЕВОПАСНИ ЖИВОТНИ.


Slide 18

Характерни приспособления на тревопасните животни са зъбите с голяма повърхност за стриване и сдъвкване на храната.


Slide 19

Някои общи черти са: Острият слух и зрението, бързото бягство при някои, са начини за предпазване от врагове. Често живеят на стада /жирафи, антилопи, зебри, слонове, диви коне и други/..


Slide 20


Slide 21

Животните, които се хранят предимно с плодове, орехи, лешници, се наричат ПЛОДОЯДНИ ЖИВОТНИ.


Slide 22

Горската мишка също е растителноядно животно. С какво се храни тя? семена; зелени растителни части; насекоми; плодове (къпини, лешници, орехи и др.).


Slide 23

Животните, които се хранят със зърнено-житните култури, са ЗЪРНОЯДНИ ЖИВОТНИ.


Slide 24

ХИЩНИЦИ план Животни, които улавят и изяждат други животни, се наричат ХИЩНИЦИ.


Slide 25

Всички те имат приспособления за улавяне и изяждане на жертвата си. Такива са: остри нокти и зъби; човки, пригодени за разкъсване; много силно зрение и обоняние.


Slide 26

Един от най-големите хищници е лъвът. Той гони зебрата, за да я използва за храна. Уловените животни са жертви /плячка/ за хищниците. Хищник е _________, а негова жертва е ___________. лъвът зебрата


Slide 27

трева заек лисица В тази хранителна верига: Хищник е __________, а нейна жертва е _________. лисицата заекът Хищник е __________, а нейна жертва е ____________. котката врабчето


Slide 28

Змията е _________. хищник Мишката е _________________. нейна жертва _________ също става жертва на _________. Змията ястреба Жертви на хищниците са както растителноядни животни, така и други хищници.


Slide 29

белоглав лешояд Лешоядите се хранят с мърша – умрели животни. Наричат ги санитари, защото прочистват природата. Хищниците и животните, които ядат мърша, са МЕСОЯДНИ ЖИВОТНИ.


Slide 30

ВСЕЯДНИ ЖИВОТНИ план мечка дива свиня с малките си сива врана


Slide 31

Всеядните животни ядат както растителна, така и животинска храна. Дивата свиня се храни с корени, жълъди, охлюви и всяка друга храна, която ? попадне. Сивата врана често посещава сметищата, където намира хранителни отпадъци от бита. Яде още охлюви и дребни животни.


Slide 32

Човекът също е от групата на всеядните животни.


Slide 33

Раздели изброените животни в три групи: растителноядни хищници всеядни Кликни върху картинката.


Slide 34

Съставете хранителна верига от: В схемата на хранителна верига е допусната грешка:


Slide 35

Пеперудите и мухите могат да летят. Въпреки това те стават жертва на паяците. Как паяците успяват да ги уловят? Паяците имат жлези, наречени паяжини. Тези жлези отделят течност, която на въздуха се втвърдява и образува тънка и здрава нишка. От нишките паякът тъче мрежа, с чиято помощ лови насекоми за храна. Понякога нишката е гладка, за да пълзи по нея, а друг път е лепкава, за да задържи насекомото.


Slide 36

1. В картата на България са скрити имената на животни, които се срещат у нас. В картата на Африка са скрити имената на животни, които живеят в Африка. Открий животните. Раздели ги на групи – растителноядни и хищници. Растителноядни хищници Растителноядни хищници ___________ _________ ___________ _________ ___________ _________ ___________ _________ ___________ _________ ___________ _________ сърна фенек мишка 1 елен 2 змия вълк орел 3 жирафа слон зебра 4 рис фенек лъв


Slide 37

Кой съм аз? Отгатни загадките. Подреди разбърканите букви на отговорите им. 1. Аз съм опасен хищник, страшилище за овцете. ЛВКЪ ______. 2. Аз скачам от клон на клон и събирам жълъди. ТЕКАИРАЦ ___________. вълк 3. Аз посещавам сметищата и ям каквото ми падне. РВААН ________. катерица врана 4. Аз съм хищник, но мога да стана жертва на някой ястреб. - МИЗЯ ________. змия 5. Аз съм толкова силен, че ме наричат цар на животните. - ВЛЪ ______. лъв


Slide 38

Кой съм аз? Отгатни загадките. Подреди разбърканите букви на отговорите им. 6. Аз ям мърша и пречиствам природата. ЯДШДЕЛ __________. 7. Аз съм малка, ям семена и имам много врагове. МКАШИ ________. лешояд 8. Аз съм хищна птица, обичам да ловувам нощем. ХБЛАУ ________. мишка бухал 9. Аз паса трева, обичам и млади клонки. НЕЛЕ _______. елен


Slide 39

1. Групиране на животните 2. Растителноядни животни 3. Хищници 4. Месоядни животни План на урока: 5. Всеядни животни


Slide 40

Речник: тревопасно животно – храни се предимно с трева, листа и клонки всеядно животно – яде и растителна, и животинска храна хищник – животно, което улавя, убива и изяжда други животни


×

HTML:

Ссылка: